بر خشم بی تفاوت یک تصویر

کانون زنان ایرانی -“بر خشم بی تفاوت یک تصویر” را می توان به نوعی عبور از دیوارتبعیض ها هم دانست، برای نویسنده ای که خود تاکید می کند نوشتن برایش تنها نیاز به برون ریزی یا دردل نبوده و نیست بلکه به نوعی عبور از دیوار تبعیض ها و همیشه آرام بخش بوده است .

ناهید میرحاج نویسنده این کتاب و فعال شناخته شده جنبش زنان این جملات را برای توصیف بهتر “بر خشم بی تفاوت یک تصویر” می نویسد .روایتی از تجربه های شخصی نویسنده و تجربه های زنی که در صفحه صفحه کتاب تحول دیدگاه های او را می توان دید .

ناهید میرحاج انگیزه اش را از نوشتن این کتاب این گونه شرح می دهد :«روایت نوشتن این کتاب از آنجا شروع شد که به عنوان یک زن در این سالها نه تنها تبعیض ها را هر چه شدیدتر احساس می کردم ، در عین حال برای تغییر این وضعیت و شرایط رنج بار، مانند هزاران زن دیگر مصمم تر می شدم .انگار هر بار که زبانم بند می آمد، ناخوداگاه فشار آن روی پنجه های دستانم می رفت تا بنویسم و نوشتم . اما این نوشتن یک نقطه زمانی مشخص دارد .»
او در مقدمه این کتاب تاکید می کند که کمپین یک میلیون امضا جای خاصی در تاریخ مبارزات یک صد ساله زنان ایرانی برای رفع تبعیض های گسترده دارد و نقطه اتصال دست کم سه نسل زن ایرانی است.

نویسنده نقش این کمپین را به عنوان مبارزه ای بی خشونت و مسالمت آمیز و تاثیری که در جنبش های بعد از خود خواهد گذاشت قابل بررسی و تحلیل های دقیق می داند .شاید به همین خاطر است که در این کتاب خصوصیات کار پنج نسل از زنان درگیر جنبش زنان و به ویژه سه نسلی که درگیر کمپین بوده اند با زبانی که هم توصیف است و هم تحلیل مورد بررسی دقیق قرار گرفته است .

بنابراین “بر خشم بی تفاوت یک تصویر” را می توان روایتی دقیق دانست، روایت یک زن از جنبش زنان که نه نظریه پردازی است و نه قصه گویی .بلکه تلفیقی است از تاملات و بازسازی خاطرات گذشته های دور و نزدیک .کتابی که زنان را همچنین با گذشته خود و توانمندی هایشان هر چه بیشتر آشنا می کند .

بر خشم بی تفاوت یک تصویر نوشته ناهید میر حاج در سال 2011 توسط نشر گردون در برلین منتشر و به صدیقه و پروین دولت آبادی از فعالان جنبش زنان تقدیم شده است. این کتاب در 196 صفحه تنظیم و چاپ شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *