ارزش كار خانگي زن

كانون زنان ايراني: ارزش گذاري كار خانگي و به حساب آوردن ارزش افزوده آن در حساب هاي ملي، پيش از آنكه روش يا مدل علمي طلب كند، به فرهنگ سازي و تغيير نگرش جامعه نسبت به كارو فعاليت هاي زنان خانه دار نياز دارد.

كتاب” ارزش كار خانگي زن” به قلم دكتر نسرين جزيني طرح كامل يافته ي قرار داد پژوهشي ميان معاونت پژوهشي معاونت دانشگاه شهيد بهشتي و معاونت پژوهش مركز امور مشاركت زنان است. مهم ترين هدف اين پژوهش يافتن راه كارهايي براي ارزشگذاري كار خانگي و بر آورد ميزان ارزش افزوده آن است.

فصل اول اين كتاب كلياتي درباره تحقيق است كه به بيان مساله، اهميت و ضرورت ارزش كار خانگي، هدف هاي تحقيق، پرسش هاي اساسي تحقيق و متغير هاي مورد مطالعه مي پردازد.

فصل دوم مروري بر ادبيات مربوطه به ارزش كار خانگي است. چند نمونه از كشورهايي كه تلاش در برآورد ارزش كار خانگي كرده اند در اين فصل آورده شده است.

فصل سوم مربوط به روش تحقيق است كه جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري را توضيح مي دهد. جامعه آماري اين تحقيق شامل تمام زنان خانه دار ساكن شهر تهران است. كه در مرحله نمونه گيري خوشه اي تعداد 2534 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

فصل چهارم اين كتاب شامل تجزيه و تحليل داده هاي استخراج شده از دو پرسشنامه كار خانگي، ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه هاي تحقيق در دو پرسشنامه و تحليل هاي آماري مربوط به شاخص هاي سازنده امور خانه داري است.

با توجه به نگرش سنجي كه از نمونه هاي تحقيق به عمل آمده، زنان خانه دار بهترين وسيله آگاه سازي جامعه از ارزش كار خانگي را به ترتيب تلوزيون، رسانه هاي عمومي و سپس راديو دانسته اند. اكثريت نمونه هاي تحقيق معتقدند كه از هيچ طريقي نمي توان ارزش مادي كار خانگي زنان را تعيين كرد. حدود 58 درصد از نمونه هاي تحقيق معتقدند كه با پرداخت دستمزد براي كار خانگي نمي توان ارزش واقعي كار زنان خانه دار را محاسبه نمود، گر چه حدود 28 درصد اعتقاد به پرداخت دستمزد و حقوق براي فعاليت هاي خانه داري داشته اند.

فصل پنجم روش برآورد ارزش كار خانگي باالگوبرداري از مطالعات برگرفته از تحقيقات پيشين را ارائه مي كند. با مطالعاتي كه انجام گرفت مشخص مي شود كه از دو طريق مي توان ارزش كار خانگي را برآورد نمود:1- محاسبه هزينه فرصت زنان خانه دار2- محاسبه ارزش افزوده زنان خانه دار

در تحقيق حاضر، براي برآورد و محاسبه ارزش كار خانگي، از روش ارزش افزوده استفاده شده است. در برآورد ارزش كار خانگي متوسط زمان اختصاص يافته به كار خانگي به كار رفته است. نتايج به دست آمده از يافته هاي تحقيق عبارت اند از: – با افزايش سن زنان خانه دار تخصص آنها در زمينه كارهاي خانه افزايش مي يابد، در نتيجه براي انجام كارهاي منزل زمان كمتري صرف مي كنند. پس متغير سن زنان خانه دار با ارزش افزوده آنها رابطه ي عكس دارد.

-با افزايش سطح تحصيلات زنان خانه دار براي انجام كارهاي خانه نظم و ترتيبي به وجود مي آيد و در نتيجه نياز به كار در منزل كاهش مي يابد پس متغير تحصيلات با ارزش افزوده ارتباط معكوس دارد.

– افزايش تعداد فرزندان در خانه موجب افزايش كار خانگي مي شود، لذا، متغير تعداد فرزندان مي تواند با ارزش افزوده ارتباط مستقيم داشته باشد.

-افزايش تعداد اتاق هاي منزل باعث افزايش كار خانگي مي شود؛ لذا، متغير تعداد اتاق هاي موجود در منزل با ارزش افزوده ارتباط مستقيم دارد.

گام كليدي براي هر اقدام عملي و اثر بخش در جهت برآورد و محاسبه ارزش كارخانگي، ارتقاي سطح آگاهي زنان و افزايش فرد جمعي آنان نسبت به اهميت كيفيت فعاليت هايي است كه در طي روز به عنوان امور خانه داري انجام مي دهند. تغيير چارچوب ذهني برنامه ريزان، سياستگذارن و مديران كلان جامعه نسبت به نقش زنان خانه دار و اهميت فعاليت هايي كه آنها طي روز و به طور مستمر طي سال انجام مي دهند نياز به باور توانمندي هاي زنان جامعه در انجام فعاليت هاي اقتصادي و ارزش افزوده اي دارد كه زنان با انجام امور خانه داري در فرآيند رشد اقتصادي توليد مي كنند.

كتاب حاضر را شركت انتشارات سوره مهر وبا شمارگان 3000نسخه در زمستان 1383 به پيشخوان كتابفروشي ها فرستاده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.