آگاهي صنفي زنان، دستمزدهاي نابرابر را كاهش مي‌دهد،احمد آملي‌

بيش از 400 تشكل غيردولتي حوزهء زنان در كشور تاكنون شناسايي شده است. صرف‌نظر از نوع نگاه و رويكرد اين سازمان‌هاي جنسيتي غيردولتي، حضور و مشاركت زنان طبقهء متوسط فرهنگي در ساير تشكل‌ها نيز ملموس است، اما با مرور سازمان‌هاي صنفي نقش مشاركت آنان كاملاً بيرنگ به نظر مي‌آيد. البته اين مهم خاص كشور ما نبوده و اكثر كشورهاي جهان سومي با اين مساله مواجه‌اند.

سوالي كه در اين مورد مطرح است،‌آيا مشاركت زنان با توسعه‌يافتگي ارتباط دارد؟

كميتهء صنفي زنان اتحاديهء اروپا به عنوان يكي از تشكل‌هاي تاثير‌گذار در بـرنـامه‌ريزي، قانونگذاري و صدور آيين‌نامه‌هاي اجرايي بيانگر آن است كه سطح تكامل جامعه رابطهء معناداري با مشاركت زنان در سازمان‌هاي صنفي دارد، اما نبايد از چنين نتيجه‌اي به اين باور جبرانگارانه رسيد كه امكان مشاركت زنان نسبت به حقوق صنفي خويش مقدور نيست.

مطابق آخرين آمار ارايه شده حدود 18 درصد نيروي فعال كشور (شناسايي شده) را زنان تشكيل مي‌دهد (در اروپا اين ميزان 46 درصد است)، اما عضويت آنان در سازمان‌هاي صنفي اعم از كارگري، مهندسين، پزشكان و فرهنگيان به دو درصد هم نمي‌رسد كه پيامدهاي منفي آن دستمزد نابرابر و اخراج بدون ضابطه است.

اگر يك تشكل غيردولتي جنسيتي سازوكار حمايتي اجتماعي، فرهنگي و مدني، محسوب مي‌شود، سازمان‌هاي صنفي در ثبات پايگاه اجتماعي زن تاثير مطلوبي داشته كه از تزلزل پايگاه اقتصادي و طـبقـاتي پيشگيري مي‌كند. اگر تـشكل‌هاي مردمي جنسيتي موجب تغيير (Change) كمي يا كيفي مي‌شود، سـازمـان‌هـاي صنفـي بـاعث تحول (Evolution) جامعه شده و پروسهء تحول را تسريع مي‌كند.

سـازمان‌هاي صنفي، فراجنسيتي هستند، ليكن هر صنفي به منظور كسب آگاهي از نيازهاي زنان شاغل اعم از دستمزد، مرخصي، تامين اجتماعي و اخراج كميتهء ويژهء بانوان را بايد ايجاد كرده تا ضمن اطلاع‌رساني از مشكلات و مطالبات، زمينهء مشاركت در هيات مديرهء اصناف نيز آماده و آنان با آگاهي و تسلط در مديريت صنفي فعاليت كنند.

البته برخي بر اين باورند كه تشكل‌هاي صنفي جنسيتي در ايران از كارآيي بيش‌تري برخوردار است كه در پي آن هر صنفي از طريق شبكهء (NetWork) ارتباطي با هم متصل و اين شبكه‌ها به سازمان‌هاي صنفي فراجنسيتي بپيوندند.

ايراد اين شكل از سازمان‌هاي صنفي بسته شدن فضاي ارتباطي و عدم امكان تسريع در تغيير نگرش جنسيتي خواهد بود.

سازمان‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي مراكز تعامل فرهنگي، اجتماعي، مدني و اقتصادي است، به همين لحاظ برخلاف ديدگاه راديكال فمينيست‌ها نبايد تكيهء محض بر تجريد جنسيتي داشته و از شيوه‌هاي انضمامي پرهيز كرد. زيرا كه مطالبات صنفي داراي مؤلفه‌هاي اساسي بوده كه جنسيت از موارد خاص آن محسوب مي‌شود.

حدود 70 درصد جامعهء ايران وارد فاز مدرنيزه شده، به همين لحاظ ارتقاي سطح آگاهي صنفي زنان كاملاً مهيا بوده و سازمان‌هاي صنفي با آموزش تشكل‌پذيري آنان را تسريع خواهند كرد.

منبع :روزنامه سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.