تهديدات داخلي از نظر سپاه:فمينيسم، شيطان پرستي، تصوف، فقر، فساد، تبعيض

روز آنلاین‏‏

اسفنديار صفاري

دفتر سياسي سپاه پاسداران در گزارشي از “آسيب ها و تهديدهاي پيش رو”ي جمهوري اسلامي که طي 2 هفته ‏اخير در اختيار “هاديان سياسي” اين نيرو قرار گرفته، اعلام کرد “جريانات فرهنگي فعال در كشور از ‏ظرفيت‌هاي آسيب ساز و تهديدساز بنيادهاي فكري نظام برخوردارند”. ‏

اين گزارش “فمنيست ها”، “طرفداران پلوراليزم ديني”، “دراويش و اهل تصوف”، “جريان تجدد گراي افراطي”، ‏و “بهائيان” را در کنار “شيطان پرستان” قرار داده و تاکيد کرده که اين جريان ها براي حکومت فعلي “تهديد ‏ساز”ند. اين گزارش همچنين از سازمان هاي غير دولتي(‏NGO ‎ها) به عنوان “مهم‌ترين عامل براي كليد زدن ‏نافرماني مدني” نام برده است. ‏

‎‎جوانان غرب زده اند‎‎

در اين گزارش با اشاره به اينکه‎ ‎‏”فقر، فساد و تبعيض؛محوري‌ترين نقطه ضعف فرهنگي-اجتماعي موجود” در ‏سيستم حکومتي ايران است، تاکيد شده که مثلث فقر، فساد و تبعيض علت “وجود و بقاي يك سري ناهنجاري‌هايي ‏است كه به يك تهديد براي نظام اسلامي تبديل شده و برغم تاكيدات مكرر مقام رهبري همچنان مشهود است و ‏بستري مناسب براي نفوذ مخالفان جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود”. ‏

اين گزارش “شكل‌گيري گرايشات غيرهمسو با فرهنگ عمومي كشور در مراكز آموزشي و يكسري محافل ‏روشنفكري” راعامل “تسريع اشاعه فرهنگ غربي و غرب گرايي در سطوح مختلف” خوانده و هشدار داده که ‏‏”غرب به عنوان الگوي رفتاري جماعتي از جوانان” در آمده است. ‏

در گزارش دفتر سياسي سپاه با ابراز نگراني از “تغيير گروه هاي مرجع” در ايران به عنوان “يک آسيب مهم ‏ديگري که جمهوري اسلامي با آن مواجه است” ياد و تاکيد شده که “اگر تا قبل از اين رفتارهاي مردم به ويژه ‏جوانان را نهادها و شخصيت‌هاي موجه مذهبي و سياسي و فرهنگي تشكيل مي‌داد اكنون جابجايي جدي در ‏گروه‌هاي مرجع صورت گرفته است”.‏

‏”آسيب هاي اجتماعي” يکي ديگر از مواردي است که در اين گزارش از آن به عنوان “نقاط ضعف جمهوري ‏اسلامي” ياد شده و در مورد آن آمده: “اگرچه افزايش جمعيت جوان در بروز اين نوع نابهنجاري موثر است لكن ‏خروج اين مساله از حد طبيعي خود مي‌تواند آسيب‌هاي ديگري متوجه نظام نمايد”. ‏

در همين گزارش تاکيد شده که: “براساس گزارش‌هاي موجود جوانان بيشترين قشر در زندان‌هاي ايران را تشكيل ‏مي‌دهند كه عمدتا دچار لغزش‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي شده‌اند” و “گسترش اعتياد در سطوح پايين جامعه يعني قشر ‏جوان، نگراني‌هاي جدي را در ميان مسئولان ايجاد كرده است”. ‏

‎‎جريان هاي فرهنگي‎‎

با اين همه در گزارش دفتر سياسي سپاه ريشه “همه” يا بسياري از مشکلات و تهديدها به “فعاليت جريان هاي ‏فرهنگي” مربوط شده تا جائي که تاکيد شده: “جريانات فرهنگي فعال در كشور از ظرفيت‌هاي آسيب ساز و ‏تهديدساز بنيادهاي فكري نظام برخوردارند اگرچه اين جريانات داراي عده و عُده زيادي نيستند اما تحرك و ‏قابليت‌هاي جذب كننده آنها تهديدساز مي‌باشد”. ‏

در ادامه اين گزارش با دسته بندي “چندين جريان و گرايش جدي در جامعه ما” از “جريان فمنيستي”، “جريان ‏کثرت گرائي يا پلوراليزم ديني”، “جريان تجدد طلب افراطي”، “جريان تصوف گرائي”، “جريان بهائيت” در کنار ‏‏”شيطان پرستان”، و “گروه هاي رپ، متال يا هوي متال، و راک” نامبرده اند و همه اين ها “داراي خصوصيات ‏مشترک” و “تهديدساز بر عليه جمهوري اسلامي” معرفي شده اند. ‏

نويسندگان گزارش دفتر سياسي سپاه شرح کوتاهي هم براي هر يک از “جريان ها” نوشته اند. از جمله در تعريف ‏جريان فمنيستي نوشته اند: “جريان فمينيستي نيز در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است و تحت عنوان ‏فمينيسم اسلامي نيزاز خود ياد مي‌كنند بحث كنوانسيون رفع تبعيض زنان سازمان ملل را اينها در ايران به جد ‏دنبال مي‌كنند”. ‏

براي دراويش و اهل تصوف نيز نوشته اند: “جريان تصوف گرايي؛عرفان‌هاي صوفي مسلك داراي گرايش‌هاي ‏مختلف هستند: عرفان سرخ پوستي، عرفان‌هاي شرقي مانند بودائيسم، هندوئيسم، تاتوئيسم و عرفان‌هاي بومي مانند ‏ذهبيه، خاكسار، گنابادي و شاه‌نعمت‌اللهي از جمله گرايش‌هاست اگرچه اين جريانات دين ستيز نيستند لكن انحرافات ‏ديني آنها مبرهن است”. ‏

در گزارش دفتر سياسي سپاه درباره “جريان كثرت گرايي يا پلوراليزم ديني” هم آمده: “اينها مدعي‌اند كه تمام ‏اديان الهي و بشري حق هستند. اين جريان در عين حال رويكرد نقد تفكر اسلامي و شيعي را به شدت دنبال ‏مي‌كنند”. ‏

در گزارش مزبورهمچنين تاکيد شده که “جريان تجددگرايي افراطي، كه از دوره مشروطيت ‏‎آغاز شد، ‌در شرايط ‏كنوني كشور نيز داراي نفوذ در مراكز علمي و دانشگاهي و ساير حوزه‌ها شده‌اند”. ‏

در اين گزارش از بهائيان نيز به عنوان يک تهديد براي جمهوري اسلامي نامبرده شده و در مورد آنان نوشته شده: ‏‏”جريان بهائيت اگرچه در دوران رژيم سابق فعاليت گسترده در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي داشتند ‏اما در حال حاضر در حال رشد هستند”. ‏

در گزارش دفتر سياسي سپاه در توصيف گروه هاي موسيقي رپ به عنوان “خرده فرهنگ” در کنار “گروه هاي ‏متال يا هوي متال، و راک” آمده است: “وجه مشترك همه اين گروه‌ها ايدئولوژي نهيليستي (پوچ‌گرايي) بي‌معنايي، ‏بي‌هدفي، است دومين وجه اشتراك انحرافات جنسي و اخلاقي است. اين گروه‌ها دين را مانع فعاليت خود مي‌دانند ‏به همين جهت يكي ديگر از وجوه آنها دين‌ستيزي است”. ‏

در اين گزارش همچنين از پيدايش “گروه هاي شيطان پرست” ياد و ادعا شده که اين شيطان پرستان “مروج شر و ‏گناه و معصيت در جامعه هستند و اعمال و رفتار شيطان را تاييد مي‌كنند اين جريان نيز كاملا با دين در تعارض و ‏تضاد است”. ‏

‎‎تهديد اينترنت، کتاب، ‏NGO‎
‎ ‎
در گزارش دفتر سياسي سپاه “کتاب”، “انتشار مقاله”، “سايت هاي اينترنتي” و “وبلاگ نويسي” به عنوان ‏ابزارهاي “جريان هاي تهديد ساز براي جمهوري اسلامي” معرفي شده اند. اين گزارش تاکيد کرده: “كليه جريانات ‏فوق به طرق مختلف به دنبال جذب جوانان مي‌باشند و براي اينكه مباني خود را ترويج نمايند متوسل به انتشار ‏كتب و مقالات و ايجاد سايت اينترنتي و وبلاگ‌نويسي شده‌اند”. ‏

‏”ماهواره و اينترنت” نيز در اين گزارش به عنوان عامل تغيير گروه هاي مرجع از “مذهبيون موجه” به گروه ‏هاي “غير موجه” معرفي شده است. ‏

‏”سازمان هاي غير دولتي ياNGO ‎ها” در گزارش دفتر سياسي سپاه به عنوان “عامل چالش سازماني” و ‏‏”مهمترين عامل براي کليد زدن نافرماني مدني” معرفي و نسبت به فعاليت آن ها هشدار داده شده است. اين ‏گزارش تاکيد کرده: “يكي از برنامه‌هايي كه گروه‌هاي داخلي از يك سو و جريانات خارجي درصدد ايجاد و توسعه ‏آن جهت پيشبرد اهداف سازماني و حزبي خود هستند، سازمان‌هاي غيردولتي و به اصطلاح ‏NGOها است. ‏اگرچه ‏NGOها في‌نفسه ابزار مناسبي براي كارآمدي نظام مي‌باشد اما به جهت كاركردهاي قابل توجه آنها، مورد ‏توجه احزاب و جريانات سياسي دگرگون طلب در سال‌هاي اخير قرار گرفت”. ‏

در ادامه اين گزارش با اين ادعا که “گفته مي‌شود آمريكا از طريق تقويت ‏NGOها توانست حكومت ساندنيست ها ‏در نيكاراگوئه را سرنگون نمايد و يا يكي از پايه‌هاي انقلاب‌هاي مخملين در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان، ‏نهادهاي ‏NGO‏” را بريزد، آمده است: “رويكرد فزاينده گروه‌هاي سياسي، به ويژه مخالفان، به چنين نهادهايي ‏مي‌تواند اين نهادها را در اينده به عنوان پايگاهي تاثيرگذار بر عرصه سياسي تبديل نمايند”. ‏

گزارش دفتر سياسي سپاه در نهايت سازمان هاي غير دولتي را به ابزاري براي براندازي دانسته و تاکيد کرده ‏است: “ناگفته پيداست كه استراتژي نافرماني مدني يا مقاومت مدني در شرايط جديد سياسي ايران بيش از پيش ‏مورد توجه مخالفان نظام مي‌باشد و ‏NGO‏ ها مهم‌ترين عامل براي كليد زدن نافرماني مدني تلقي مي‌شود”. ‏

‎‎توطئه اي به نام حقوق بشر‎‎

در گزارش دفتر سياسي سپاه در مورد “چالش‌هاي انديشه‌اي” پيش روي جمهوري اسلامي نيز آمده: “چالش‌هاي ‏انديشه‌اي معطوف به عرصه سياست سابقه طولاني دارد و در سال‌هاي اخير بيشترين حجم چالش‌ها را به خود ‏اختصاص داده است. اين نوع چالش در آينده نيز از سوي عوامل و جريانات فكري مختلف (داخل و خارج) با ‏شدت و حدّت بيشتري پي‌گرفته خواهد شد”. ‏

اين گزارش با اين توصيف که چالش‌هاي انديشه‌اي زيرساخت‌هاي سياسي نظام را نشانه گرفته است، تاکيد کرده ‏که: “چالش‌هاي فكري در زمينه حكومت ديني، ولايت فقيه، آميختگي دين و سياست، قانون اساسي، جمهوريت و ‏اسلاميت، اصول اساسي انقلاب، انديشه‌هاي امام و بخشي از تحركات گروه‌هاي دگرگون‌طلب است”. ‏

‏”حقوق بشر” نيز در گزارش دفتر سياسي سپاه بخشي از “تحرکات گروه هاي دگرگوني طلب” معرفي شده و در ‏مورد آن تاکيد شده که: “اين جريانات در كنار اين نوع شبهات سياسي سعي خواهند كرد، موضوعاتي همچون ‏حقوق بشر در آينده را با استفاده از همه امكانات و زمينه‌ها به عنوان يك مسئله اصلي نظام تبديل نمايند”. ‏

دفتر سياسي سپاه “تشكيل جبهه دمكراسي و حقوق بشر خواهي” را که مصطفي معين و برخي از گروه هاي ‏اصلاح طلب در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 84 مطرح کردند را نيز به عنوان يکي از تحرکات گروه ‏هاي دگرگوني طلب در داخل معرفي کرده و در مورد آن نوشته است: “تشكيل جبهه دمكراسي و حقوق بشر ‏خواهي در داخل و توصيه‌ها و برنامه‌هايي كه از خارج در حال انجام مي‌باشد چشم انداز اين موضوع را بسيار ‏آشكار كرده است”. ‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.