زهرا شجاعي رئيس مجمع زنان اصلاح طلب : ديده باني عملکرد نمايندگان مجلس هشتم توسط زنان

اعتماد – گروه سياسي، معصومه ستوده: زهرا شجاعي رئيس مرکز امور مشارکت زنان دولت خاتمي در شرايطي با اعتماد گفت وگو کرد که در معيت آقاي خاتمي عازم اسلو بود. زهرا شجاعي با وجود آنکه مجمع زنان اصلاح طلب نتوانست کانديدايي را روانه مجلس هشتم کند اما همچنان بر ديده باني عملکرد مجلس هشتم تاکيد و در عين حال تصريح مي کند که کارکرد مجمع زنان اصلاح طلب منحصر به انتخابات نيست و معطوف به آينده است.

-بسياري از کارشناسان سياسي ارزيابي فعاليت مقطعي از کارکرد مجمع زنان اصلاح طلب دارند و معتقدند اين مجمع به عنوان يک حرکت نوين فقط در آستانه انتخابات مجلس شکل گرفت و بعد از اتمام انتخابات ديگر کارکردي ندارد. به عنوان رئيس مجمع زنان اصلاح طلب آيا اين نظريه را قبول داريد؟

مجمع زنان اصلاح طلب در ابتداي تشکيل با هدف افزايش مشارکت سياسي زنان و ايجاد توازن و تعادل جنسيتي در ارکان تصميم گيري و تصميم سازي و ارتقاي جايگاه زنان و توانمندسازي آنها فعاليت خود را آغاز کرد. اين مجمع که متشکل از زنان فعال سياسي، زنان نماينده و زنان فعال در احزاب بود، به منظور آگاهي بخشي و افزايش تعداد زنان نماينده فعاليت گسترده يي را انجام داد و اين فعاليت در آستانه انتخابات مجلس هشتم با توجه به حساسيت شرايط جدي تر شد. هر چند هدف کوتاه مدت اين مجمع افزايش تعداد زنان نماينده بود اما اين تنها هدف مجمع نبود بلکه توانمندسازي زنان در اولويت قرار گرفت. بنابراين مجمع زنان اصلاح طلب هرگز با عدم دسترسي به اهداف کوتاه مدت از فعاليت دست نمي کشد و هيچ خللي در عزم و اراده زنان ايجاد نمي شود. اين تجربه نخست مجمع زنان اصلاح طلب تجربه گرانسنگي است و ما براي توانمندسازي زنان به صورت هاي مختلف برنامه هايي را ارائه خواهيم داد.

-اين برنامه ها معطوف به ارائه راهکار است؟

مجمع زنان اصلاح طلب وظايفي را براي خودش تعريف کرده است که در اصل شناسايي مشکلات و ارائه راهکار است. مجمع زنان اصلاح طلب معتقد است کاهش تعداد زنان در مجلس هشتم يک معلول است که بايد به طور جدي آن را مورد بررسي قرار داد و اين بحث و بررسي در قالب نشست هايي که در خانه احزاب با حضور زنان فعال در عرصه سياست صورت گرفت، مورد بررسي قرار گرفت و ضمن واکاوي علل کاهش تعداد زنان در اين مورد آسيب شناسي انجام شد که البته اين نشست ها مقدمه نشست هاي آتي است و با توجه به اهميت اين مساله بايد به صورت علمي آن را مورد ارزيابي قرار داد.

-مجمع زنان اصلاح طلب مهم ترين اولويت خود را توانمندسازي زنان عنوان کرده است. در اين زمينه چه اقداماتي انجام گرفته است؟

مجمع زنان اصلاح طلب همواره با مداقه در تجارب تلاش مي کند راهکارهاي مناسب را براي ارتقاي حضور زنان فراهم کند، حتي در اين زمينه برنامه ريزي آموزشي انجام داده است تا به مهم ترين اولويت خود دست يابد. مجمع زنان اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس هشتم کارگاه توانمندسازي سياسي زنان را برگزار کرد. هرچند مجمع سعي کرده است با انتشار مواضع و ديدگاه ها، خود را معرفي کند، از سوي ديگر براي تبادل تجربيات با زنان فعال احزاب تلاش گسترده يي را انجام داد زيرا در مجمع زنان اصلاح طلب هم افراد حقيقي و هم افراد حقوقي(احزاب) عضو هستند و براي تبادل تجربيات برنامه هايي را ارائه کرده ايم.

-در قالب نشست هاي سياسي بود؟

نشست هاي متعددي با احزاب به منظور ائتلاف صورت گرفت زيرا پتانسيل هاي زيادي در زنان احزاب وجود دارد. بنابراين مجمع قصد دارد در قالب تشکيل کميته هاي مختلف و برگزاري نشست هاي علمي و تحقيقاتي اين کار را انجام دهد. همچنين تلاش شد مطالعه تطبيقي به عنوان کار مطالعاتي براي پيگيري مطالبات زنان صورت گيرد.

-مجمع زنان اصلاح طلب چه بروندادي را به جامعه زنان ارائه کرده است؟

کار مهم مجمع زنان اصلاح طلب تدوين برنامه امور زنان براي مجلس هشتم بود که بخشي از برنامه اصلاح طلبان به عنوان يک سند مهم و استراتژيک به شمار مي رفت. بنابراين مجلس هشتم مي تواند براي بهبود وضعيت زنان و احقاق حقوق آنها اين برنامه را پيگيري کند. گرچه زنان اصلاح طلب نتوانستند وارد مجلس شوند اما مجمع زنان اصلاح طلب به عنوان شهروندان فعال و آگاه جامعه اين برنامه را از مجلس هشتم مطالبه مي کنند و به موازات اين کار فعاليت مجلس و نمايندگان را ديده باني کرده و بر آن نظارت مي کنند. هر چند مجمع زنان اصلاح طلب معتقد است پيگيري اين مطالبات در مجلس تنها وظيفه نمايندگان زن نيست بلکه پيگيري اين مطالبات وظيفه همه نمايندگان ملت است تا نيازهاي نيمي از جامعه را محقق کنند که البته تحقق اين اهداف تحقق اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران نيز است.

– اين برنامه ها به نمايندگان مجلس هشتم ارائه شده است؟

ما از طريق سايت اطلاع رساني خود اين کار را انجام داديم، به هر حال اين برنامه تحقق بخشي به قانون اساسي بسيار جامع است و نمايندگان مي توانند از آن استفاده کنند، اما جلسه حضوري با نمايندگان مجلس هشتم صورت نگرفته است.

البته ارائه برنامه ها توسط کانديداها اولين بار توسط آقاي خاتمي صورت گرفت، قبل از آن بيشتر شهرت کانديدا ملاک راي دادن بود اما پس از آنکه در جامعه رشد سياسي به وجود آمد، کانديداها به ارائه برنامه پرداختند و مجمع زنان اصلاح طلب نيز در آستانه انتخابات مجلس هشتم اين کار را انجام داد و با تبليغ از مردم خواست که به آنها راي بدهند، اما با ردصلاحيت امکان طرح اين برنامه در مجلس فراهم نشد، اما خود برنامه سندي است که نمايندگان مي توانند از طريق آن به نيمي از موکلان خود پاسخ مثبت بدهند زيرا ديگر لازم نيست نمايندگان کار کارشناسي براي تحقق اين کار انجام دهند، چرا که اين برنامه حاصل رايزني گسترده زنان بود، البته مجمع زنان اصلاح طلب بر تحقق اين برنامه از سوي نمايندگان مجلس اصرار دارد زيرا بخشي از مطالبات تخصصي زنان از سوي اصلاح طلبان است و به صورت تخصصي مطالبات جامعه زنان را مدون کرده است. همچنين مجمع زنان اصلاح طلب از نمايندگان اصلاح طلب درخواست پيگيري اين مطالبات را دارد.

– شما از کاهش تعداد زنان نماينده در مجلس هشتم به عنوان يک معلول ياد کرديد، به نظر شما چه عواملي موجب اين مساله شده است؟

عملکرد ناموفق نمايندگان زن در مجلس و برخورد انفعالي و گاه سکوت آنها مي تواند از عوامل کاهش تعداد زنان نماينده باشد. به هر حال ضعف فعاليت فرهنگي زنان از سوي دولت نيز در اين مساله موثر بوده است به گونه يي که طي سال هاي اخير بودجه امور زنان به يک سوم کاهش يافت و بحث هاي تعدد زوجات لايحه تحکيم خانواده و… موجب گلايه زنان فعال و مردان منصف شد و البته ردصلاحيت زنان فعال در سطح کشور موجب شد تعداد زنان در مجلس کاهش يابد اما هدف فقط حضور زنان در مجلس نيست بلکه هدف ما حضور زناني در مجلس بود که پيگير حقوق زنان باشند و در راستاي تحقق عدالت و رفع تبعيض جنسيتي تلاش کنند اما اگر در اين راستا گام بر ندارند و به قول معروف «زن ستيز» باشند بهتر است که در مجلس حضور نيابند البته با توجه به رويکرد و سياست هاي دولت نهم کاهش تعداد زنان در مجلس هشتم چندان دور از انتظار نبود و کاملاً قابل پيش بيني بود.

– مجمع زنان اصلاح طلب قصد ندارد در انتخابات رياست جمهوري با معرفي کانديداي زن حمايت مردان را جلب کند؟

در حال حاضر چنين مساله يي مطرح نشده است و ما به اين مرحله نرسيده ايم.

– اين مساله به خاطر نگراني از تفسير قانون اساسي است؟

تفسير اصل 115 قانون اساسي بحث رجل را مطرح مي کند اما من 16 سال پيش هم به عنوان يک دانش آموخته علوم سياسي تاکيد کردم که منظور از رجل شخصيت سياسي است و ملاک فرد مذکر نيست به هر حال براي برون رفت از محدوديت مقطعي براي زنان در انتخابات رياست جمهوري واژه يي دوپهلو را انتخاب کردند چرا که تفسير رسمي اين اصل مي تواند به زنان براي حضور بيشتر در عرصه سياست کمک کند. همچنان که علم رجال علم بيوگرافي مردان نيست بلکه علم بيوگرافي بزرگان دين از جمله زنان است و به هيچ وجه منظور از رجل مرد نيست و مراجعه به مذاکره مجلس خبرگان قانون اساسي مي تواند راهگشا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.