فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد

كانون زنان ايراني-فريده غائب: صبح دیروز، جمعه چهارم بهمن ماه، جمعي از فعالان حقوق زنان با رزهاي قرمز رنگي كه در دست داشتند به ديدار شيرين عبادي و برخي از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر رفتند. تا خاطره‌ي شعارهايي كه چندي پيش عليه او روي ديوارهاي منزلش نوشته شده از يادها برود و تاثير مثبت فعاليت هايش را دوباره يادآورشوند.

اعضاي كمپين حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر در اولين ديدارشان با شيرين عبادي، رييس كانون مدافعان حقوق بشر و برخي از اعضاي اين كانون با اهداي گل هاي قرمز از فعاليت هاي حقوق بشري آنها تقدير كردند.

گروهی از فعالان جنبش زنان در حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر به ويژه رييس كانون، شيرين عبادي، در بيست و چهارم دي ماه امسال كمپيني تشكيل دادند. شروع فعاليت حمايتي اين كمپين ناشي از برخوردهاي اخير با شيرين عبادي و يورش به دفتر وكالت او و نيز پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر بوده است.

تصویر

در اولين روز دي ماه امسال دفتر كانون مدافعان حقوق بشر ميزبان جشني به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر بود اما ماموران نيروي انتظامي بدون اين كه حكمي در دست داشته باشند؛ به همراه تعدادي از افراد لباس شخصي به دفتر كانون مراجعه و حاضران را بيرون كردند و دفتر كانون را پلمپ كردند. پيش از اين در نهم دي ماه امسال پنج نفر تحت پوشش ماموران امنيتي به دفتر وكالت شيرين عبادي مراجعه كرده و همه‌ي پرونده‌هاي محاكماتي، 77 جلد پرونده كلاسور حاوي مكاتبات شخصي و اداري او را ضبط كردند.

تصویر

موسسان كمپين حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر را فعالان حقوق زنان تشكيل داده اند به همين خاطر به محض اين كه در دفتر وكالت عبادي مي نشينند اين حقوق دان از جنبش زنان ايران مي گويد:” جنبش فمنيستي ايران قوي ترين جنبش ايران و خاورميانه است. حركتي گسترده، افقي و تاثير گذار كه مانندش را در منطقه نمي بينيد. راهي را كه شما شروع كرده ايد براي بسياري از كشورها سرمشق شده است.”

عبدالفتاح سلطاني يكي از وكلاي عضو در كانون مدافعان حقوق بشر هم دراين باره سخن عبادي را ادامه مي دهد:”يكي از رموز موفقیت كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر اين است كه نگاهش به زن منهاي مليت ،نژاد و باور مذهبي است. كانون مدافعان حقوق بشر نيز سعي كرده با همين نگرش از حقوق بشر منهاي مذهب و سياست و نژاد حمايت كند و اعتقاد داريم حقوق بشر هيچ مرزي ندارد.”

نرگس محمدي نيز از ديگر اعضاي كانون مدافعان هم بر اين نكته تاكيد مي كند كه هدف اصلي كانون مدافعان تبليغ و ترويج اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

اعضاي كانون مدافعان بشر هر يك به نحوي تاكيد كردند كه فعاليت هايشان در چارچوب قانون و نيز بر اساس موازين حقوق جهاني بشر بوده كه ايران نيز اين اعلاميه را پذيرفته است بنابراين پلمپ دفتر كانون از سوي حكومت غير قانوني است.

شيرين عبادي كه بارها در مصاحبه هايش بر غير قانوني بودن پلمپ دفتر كانون و نيز ضبط پرونده هاي وكالتش تاكيد كرده اين بار باز هم گفته هايش را تكرار مي كند:”درست يك روز پس از پلمپ دفتر كانون، روابط عمومي اين دفتر اطلاعيه اي منتشر كرد و همچنان فعاليت های حقوق بشری مان را ادامه مي دهيم. آنها گرچه ساختمان کانون را بسته اند اما نمی توانند که دهان ما را ببندند”

تصویر

به عقيده برنده جايزه صلح نوبل علت شدت یافتن برخوردها با كانون مدافعان و يورش به دفتر وكالت شيرين عبادي ناشي از گزارشي بود كه بان كي مون،دبير كل سازمان ملل در اين مجمع عمومي درباره نقض حقوق بشر در ايران در حضور نمايندگان 120 كشور خواند چراكه استنادات اين گزارش به گزارش های كانون مدافعان حقوق بشر بود که صادقانه، بي غرض و دقيق تهيه شده بود.اين گزارش ها را كانون مدافعان حقوق بشر هر سه ماه يك بار درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر مي كند.

به گفته عبادي اين گزارش باعث شد سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر در ايران قطعنامه اي صادر و ايران را محكوم كند و محمود احمدي نژاد هم واكنش نشان دهد و بگويد:” آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دان تان پاره شود.” و ده روز بعد از اين حادثه به دفتر كانون مدافعان يورش آوردند و آنجا را پلمپ كردند.

چند روز بعد از پلمپ دفتر كانون مدافعان بيش از 100 نفر تحت عنوان دانشجو مقابل منزل شيرين عبادي كه دفتر وكالتش هم آنجاست تظاهرات كردند.انها با اين مضمون فرياد مي زدند كه شيرين عبادي مدافع اسراييل است و با رنگ هاي قرمز و سياه روي ديوارهاي منزل شيرين عبادي شعارهايي نوشتند:”قلم به دست مزدور” و يا “شيرين عبادي مساوي امريكا “.”مرگ بر امريكا” و جالب انكه يكي از شعارها را با غلط املايي نوشته بودند:”مرگ براجوزه امريكايي عبادي.” كه عبادي با نشان دادن اين شعارها با لبخندي بر لب غلط ديكته اي اين جمله را هم يادآور مي شود.

عبادي و عبدالفتاح سلطانی و دیگر همکارانشان معتقدند که پلمپ دفتر كانون حاكي از تاثير گذاري فعاليت هايش است.از جمله اين فعاليت‌ها تاسيس شوراي ملي صلح كه موجب شد 85 نماينده از گروه هاي مختلف فكري و مذهبي و سياسي دور هم جمع شوند.همچنين اظهار نظرهاي كانون درباره انتخابات مجلس كه به صورت يك كتاب منتشر شد و در حال حاضر هم همان روال را براي انتخابات رياست جمهوري ادامه مي دهد؛ منتها گزارش سازمان ملل زمان برخورد را جلوتر انداخت.

او در ادامه تاكيد مي كند كه دفتر كانون مدافعان حقوق بشر پلمپ شده؛ اما فعاليت اش همچنان ادامه دارد:”از همان روز پلمپ دفتر كانون ، ما هم چنان پرونده هاي بسياري را براي وكالت پذيرفتيم و نيز اعلام موضع مان را در ارتباط با نقض حقوق بشر به همان شيوه ي سابق ادامه مي دهيم.”

رييس كانون مدافعان حقوق بشر از پي گيري هاي قانوني براي فك پلمپ خبر مي دهد:”ما به جاي تلاش براي باز كردن پلمپ دفتر كانون، مي توانيم دفتر را به مكان ديگري منتقل كنيم اما قصد اصلي ما اين است كه به برخي از مردان حكومت ياد بدهيم كه درچارچوب قانون عمل كنند. بايد يادشان بدهيم قانون يعني چه.”

مي گويند كانون مدافعان حقوق بشر نهادي غير قانوني بوده است.شيرين عبادي در پاسخ به اين سوال مي گويد:”دفتر پلمپ شده مکان فعالیت دو نهاد قانوني كانون مدافعان حقوق بشر و كانون مشاركت براي پاك سازي مين بود. با صدور پروانه فعاليت كانون مدافعان در 17 فروردين سال 83 موافقت شد و دومين نهاد هم پروانه فعاليت دارد.”

شيرين عبادي تاكيد مي كند كه اگر اين شكايت ها به نتيجه نرسد طبق روال ساير پرونده ها از همه امكانات بين اللملي استفاده مي كنند تا اين خواسته قانوني را اثبات كنند.

او مي گويد:”حقوق بين الملل هم پشتيبان ماست چراكه ايران هم قطعنامه حقوق بشر سال 1948 را امضا كرده است.”
محمد سيف زاده از ديگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر نيز بر غير قانوني پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر تاكيد مي كند.”

اسماعيل زاده نيز عضوي ديگر از كانون مدافعان حقوق بشر در بخشي از سخنان خود مي گويد:”روز يورش عنوان مي شد كه چرا كانون درباره جنگ غزه و خشونتي كه بر زنان و كودكان در اين جنگ مي رود چيزي نمي گويد در حالي كه درباره جنگ غزه ما اعلام موضع كرديم و بيانيه داديم.”

تصویر

در اين ديدار اعضاي كمپين حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر فعاليت هاي خود را كه قرار است در حمايت از اين كانون انجام دهند شرح دادند.

تعدادی از اعضای کمپین یک میلیون امضا ،روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر از جمله اعضای کمپین حمایت از کانون مدافعان حقوق بشر هستند.

عکس ها :آرش عاشوری نیا

عکس چهار م :عالیه مطلب زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.