خواسته های زنان از رييس جمهوری آينده

كانون زنان ايراني- فريده غائب: گروهها و فعالان جنبش زنان ايران درخواست هاي خود را از رييس جمهور آينده با برگزاري يك نشست خبري مطرح كردند.

صبح امروز شنبه پنجم ارديبهشت ماه، در دفتر انتشارات روشنگران؛ گروهي از فعالان جنبش زنان ايران با نام “همگرايي گروهها و فعالان جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات” گردهم آمدند .

اين براي اولين بار است كه گروهها و طيف هاي مختلف فكري و فعال در حوزه زنان در طول سي سال پيروزي انقلاب ايران به طور رسمي قبل از انتخابات رياست جمهوري ، مطالبات خود را مطرح و اين مطالبات را از كانديداها پي گيري مي كنند .

آنها از رييس جمهور آينده مي خواهند ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان بدون قيد و شرط بپيوندد و نيز قوانين تبعيض آميز عليه زنان را بازنگري كند به ويژه اصول 19،20،21و 115 قانون اساسي را با گنجاندن اصل برابري جنسيتي بدون قيد و شرط .

تصویر

سيمين بهبهاني، بانوي شعر ايران به عنوان اولين سخنران دو خواسته مشخص اين همگرايي را يادآور مي شود:”ما از هر كانديدايي كه روي كار مي آيد مي خواهيم كه ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد و قوانين تبعيض آميز عليه زنان اصلاح شود. ما خواهان برابري با مردان هستيم.”

او به رسم حضور هميشگي اش ، شعري درباره زنان مي خواند. شعرهايي كه وضعيت زنان اين سرزمين را به تصوير مي كشد.

اعظم طالقاني كه خود يكي از كانديداهاي دهمين دوره رياست جمهوري است گردهم آمدن زنان و بيان مطالبات مشترك زنان ايران را نكته قابل توجهي عنوان مي كند.

طالقاني معتقد است كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، برابري در حق تحصيل و دستيابي به موقعيت هاي اجتماعي را مطرح مي كند و اين همان نكاتي است كه در اسلام نيز مطرح شده است. چرا كه تاكيد اسلام بر برابري ميان زن و مرد است و از مهم ترين اولويت هاي اين دين حفظ حقوق برابر و اجراي آنهاست.

طالقاني در ادامه مي گويد:”براي نگاه برخي از مسئولان كشور نسبت به زنان متاسفم.نگاه آنها نسبت به انساني به نام زن؛ برده و جنس دومي است و اسلام با اين نگاه مخالف است.از نظر اسلام ميان مرد و زن هيچ تفاوتي وجود ندارد.”

او همچنين در برابر اين پرسش كه امكان الحاق به كنوانسيون چقدر وجود دارد؟ با انتقاد از دولت نهم مي گويد:”در زمان رياست زهرا شجاعي بر مركز امور مشاركت زنان چند كتاب درباره كنوانسيون تاليف شد و به نتايج مثبتي هم رسيد اما حالا مركز امور خانواده تمام بودجه اش را صرف ترويج عفاف و يا كمك به خيريه ها مي كند.”

تصویر

الهه كولايي ،استاد دانشگاه نيز از ديگر سخنراناني است كه بر همگرايي و ائتلاف گروههاي مختلف زنان تاكيد مي كند:”اين نشست نمادي از همگرايي زنان ايراني است كه فارغ از تمايز ها و تعلقات،تهديد هاي عليه خود را درك كرده اند و اين همگرايي ايجاد شده است. اين وظيفه ماست كه با استفاده از فرصت انتخابات بتوانيم در ارتقاي جايگاه زنان گام مثبتي برداريم.”

او در ادامه به نقش زنان در انقلاب ايران اشاره مي كند و اينكه بعد از انقلاب و در زمان تدوين قانون اساسي اين قشر از جامعه و خواسته هاي آنها ناديده گرفته شد و قوانيني عليه آنها نوشته شد.

بخش ديگري از سخنان اين استاد دانشگاه درباره تغيير مسائل زنان در پي تغيير دولت ها و سياست هاي آنهاست:”علي رغم توفيق هايي كه زنان به دست آورده اند اما متناسب با جريان هاي سياسي جايگاه زنان ارتقا و يا تنزل پيدا كرده است.دولت نهم به عنوان يك استراتژي تلاش كرد زنان را به خانه بازگرداند و نيروي آنها را در بازر كار و اشتغال ناديده بگيرد.”

شيرين عبادي ، برنده جايزه صلح نوبل نيز از كشوري ديگر و در يك تماس تلفني پيام خود را در جمع خبرنگاران مطرح مي كند. او مي گويد:”خواسته ديرينه ما زنان دستيابي به برابري و جلوگيري از اعمال هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت است. ”

اين حقوقدان به تعريفي كه از تبعيض در كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان شده اشاره مي كند و فرصت پيش آمده در فضاي انتخاباتي را مجالي براي بازگويي خواسته زنان يعني خواسته بر حق برابري مي داند.خواسته اي كه به گفته عبادي صرفا جنبه مدني دارد و مطالبه ديرينه زنان براي دستيابي به حقوق برابر است.

فرزانه طاهري، نويسنده و دبير جايزه بنياد گلشيري يكي ديگر از حاضران در اين كنفرانس مطبوعاتي خود را به عنوان زني اهل قلم معرفي مي كند و سپس از تلاش هاي اخير زنان به وي‍ژه در كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر سخن مي گويد.

به گفته او همواره مسائل زنان زينت گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي بوده، اما اين جمع نشان مي‌دهد زنان با وجود افكار و عقايد سياسي مختلف مطالبات مشترك دارند. ما حقوق مدني را مطرح مي‌كنيم و مي‌خواهيم به رسميت شناخته شود. زنان به نامزدهاي انتخاباتي مطالبات خود را ارائه مي‌دهند و آنها موظفند در صورت پيروزي زمينه را براي بسترسازي فرهنگي فراهم آورند.

شهلا اعزازي، جامعه شناس و استاد دانشگاه اميدوار است مطلباتي كه الان مطرح شده در آينده پيگيري شوند چرا كه معتقد است مطالبات زنان و سازمان هاي مدني دائما بايد مورد بحث قرار بگيرند و به يك باره نتيجه نمي دهند.

او درباره فاصله ميان سنتها و قوانين و آنچه كه در عمل در جامعه پياده مي شود اشاره مي كند:”در حوزه خانواده رسانه ها و به ويژه تلويزيون تصويري از خانواده ارائه مي دهند با خانواده مشاركتي امروزي تفاوت بسيار دارد. از سال 1382 به اين طرف تلويزيون روند ترويج چند همسري مردان را در پيش گرفته است. از سوي ديگر قوانيني هم كه تدوين شده متناسب با زندگي شهري امروزي در ايران نيست چرا كه در عمل زنان ما بسياري از محدوديت ها را زير پا گذاشته اند.مثلا به عنوان راي دهنده و كانديداي رياست جمهوري در انتخابات شركت مي كنند و يا در دانشگاهها و بازار كار حضوري پررنگ دارند.”

اعزازي در ادامه درباره نقش موثرسازمان هاي مدني در پيشبرد مطالبات افراد در جامعه مي گويد:”شرط ضروري در جامعه مدرن امروزي حمايت و پاسخگويي به درخواست و مطالبات افراد جامعه است كه سازمان هاي غيردولتي مي توانند نقش داشته باشند به شرطي كه آزادي فعاليت ،تفكر و بيان وجود داشته باشد در چنين شرايطي است كه اين سازمانها مي توانند صداي مردم را به دولت برسانند و اين نشست بهترين مثال است .”

شهلا لاهيجي از اعضاي همگرايي جنبش زنان به عنوان آخرين سخنران مي گويد:”يكي از معيارهاي دمكراسي ميزان دسترسي زنان به حقوق برابر است. همچنين پرداختن به مسئله زنان به معناي سالار شدن آنها نيست بلكه ما زنان به دنبال برابري هستيم.”

او در ادامه بخشي از بيانيه اين همگرايي را مي خواند و خواسته مشخص اين ائتلاف را بيان مي كند:”امروز مصمم شده ايم به منظور ارائه بخشي از مطالبات زنان سرزمين مان با بهره گيري از فضاي انتخاباتي ،ائتلافي را شكل دهيم. هدف اين ائتلاف طرح مطالباتي با كانديداهاي رياست جمهوري است كه مي تواند با پيگيري رييس جمهور آينده ، به تغيير وضعيت نا به سامان زنان كمك كند.انجام اين درخواست ها توسط رييس جمهور آينده مي تواند در بلند مدت بهبود شرايط زندگي زنان را به ارمغان آورد.

همگرايي جنبش زنان ايران هيچ وقت نمي ميرد

در ادامه اين نشست خبري، خبرنگاران داخلي و خارجي از سخنرانان سوال هايشان را پرسيدند. آيا تلاش گروه همگرايي زنان بعد از انتخابات هم ادامه دارد و تلاش هاي كنوني نتيجه دارد؟ اين يكي از سوالاتي است كه طالقاني به آن پاسخ مي دهد:”اشكال بزرگ فرهنگي ما اين است كه قبل از انتخابات خواسته هايمان را مطرح مي كنيم اما آن خواسته ها را پيگيري نمي كنيم.درحالي كه اگر پاسخ بخواهيم بايد به دنبالش برويم و حتما در اين بين هزينه هايي هم خواهيم داد.”

لاهيجي هم در اين باره مي گويد:”اين نشست اعلام موجوديت اين همگرايي است و ما براي پيگيري مطالباتمان كانديداها را رها نخواهيم كرد.”

به گفته لاهيجي اين همگرايي هيچ وقت نمي ميرد.

كولايي هم بيان مي كند:”صرف بيان مطالبات كفايت نمي كند و پيگيري و مداومت و خستگي ناپذيري در مراقبت از بذري كه كاشته ايم ضرورت دارد.”

بازنگري در چهار اصل از قانون اساسي از خواسته هاي همگرايي جنبش زنان است اما آيا كانديداي مورد نظر مي توانند اين بازنگري را انجام دهند؟

لاهيجي به اين سوال پاسخ مي دهد:”قانون اساسي مثل همه قوانين بشري ديگر قابل تغيير است و قوه مجريه مي تواند لوايحي در جهت اصلاح قوانين پيشنهاد كند.

و كولايي مي گويد:” در اصل سوم بند نهم قانون اساسي ،رفع تبعيض هاي ناروا براي همه عنوان شده است پس چرا ما با سهميه بندي جنسيتي مواجه هستيم؟ مشكل ما موازنه نيروهاي اجتماعي است.

همچنين بررسي وضعيت زنان در دوره رياست جمهوري احمدي ن‍ژاد از ديگر بحث هايي بود كه مطرح شد.و لاهيجي دربرابر خبرنگار نيويورك تايمز كه پرسيد آيا اگر احمدي نژاد مطالبات شما را بپذيرد به او راي مي دهيد؟ مي گويد:” احمدي نژاد يك بار به ما دروغ گفت و ما ديگر به او اطميناني نداريم. وزير ارشاد دولت نهم در سومين روز كاري اش انتشار مطالب فمينيستي را ممنوع اعلام كرد وآان را هم رديف كارهاي پورنو گرافي قرار داد.دخالت در امور صنفي، گشت هاي خياباني و توهين به زنان،برخورد با دانشگاهيان در بدترين شكل از جمله اقدامات اين دولت بوده است.”

عكس ها از جواد منتظري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.