موسوي بجنوردي: دفاع از حقوق کودکان و زنان به فرهنگ عمومي تبديل شود

ایرنا: آيت الله “سيد محمد موسوي بجنوردي” از استادان حقوق دانشگاه هاي تهران گفت: بايد مساله دفاع از حقوق کودکان و زنان به يک فرهنگ عمومي در جوامع مختلف انساني تبديل شود.

به گزارش ايرنا ، وي چهارشنبه شب در پنجمين همايش بين المللي حقوق بشر با عنوان ” صلح، حقوق بشر و دين” در دانشگاه مفيد قم خاطرنشان کرد: بايد تدبيري اتخاذ شود که در کشور ما که نظام اسلامي هستيم و اسلام نست به حقوق کودکان و زنان ارزش خاصي قايل است و جامع ترين حقوق را در اسلام براي کودکان داريم اين مساله مراعات شود.

وي اظهار داشت: در کشور ما آنگونه که بايد حقوق کودک رعايت نمي شود و مسايلي مانند کودک آزاري جسمي، رواني و گاهي ازدواج در سنين پايين مشاهده مي شود و اسلام اين را قبول ندارد.
موسوي بجنوردي گفت: مردم به دين خود اعتقاد دارند و متدين هستند و بايد از رسانه هاي عمومي و گروهي در مورد اين مسايل روشنگري شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در برخي مناطق دور افتاده مسايلي در مورد زنان مطرح مي شود که اسلام با آنها مخالف است و هنوز در مورد زنان برخي عقايد مخالف اسلام در جامعه ما وجود دارد.

وي تصريح کرد: بايد حقوق زن و کودک آنگونه که اسلام مي گويد طوري در جامعه تبيلغ شود که به يک فرهنگ عمومي تبديل شود.

موسوي بجنوردي خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب نسبت به حقوق زنان کارهاي اساسي انجام شد ولي هنوز به مرحله اعلا که اسلام مي گويد نرسيده ايم به عنوان نمونه مي گوييم پدر ولايت قهري بر فرزند خود دارد و جد پدري هم ولايت دارد ولي مادر ندارد.
وي گفت: اگر به تاثير عنصر زمان و مکان در اجتهاد قايل باشيم به اين نتيجه مي رسيم که زنان هم بر فرزندان خود ولايت دارند.

مدير دانشکده روابط بين الملل نيز در اين همايش گفت: تجارب تاريخي اثبات کرده است که سپردن قدرت به زنان به تنهايي نمي تواند مانع بروز خشونت و جنگ در جهان شود ولي آنها سياست ها را ملايم تر خواهند کرد.

“عبداحميد زواري” در سخناني با موضوع “نقش سازنده زنان در فرآيند صلح” خاطرنشان کرد: برخي بر اين باورند که سپردن وزارت خانه هاي جنگ و کشور به زنان مي تواند گامي موثر در مسير صلح باشد ولي اين ديدگاه پذيرفتني نيست.

عضو هيات علمي انديشکده آصف گفت: در زماني که خانم رايس وزير خارجه آمريکا بود اين کشور جنگ هاي زيادي را بر مردم بي پناه و دولت ها تحميل کرده و از خشونت بهره برده است ودر کابينه وزير خارجه رژيم صهيونيستي نيز زنان حضور دارند ولي تجربه موفقي در پيشبرد اهداف صلح نداشتند.

زواري درعين حال گفت: زنان چون در سياست آرام تر از مردان هستند ، مشارکت آنان در سطح بين الملل مي تواند در کاهش خشونت تاثيرگذار باشد .
زواري خاطرنشان کرد: زنان مي توانند در خانواده ها با هدايت سياسي مردان، آنها را از ورود به منازعات نظامي برحذر دارند.

وي ادامه داد: جنبش زنان در سطح کشورهاي مختلف جهان در بسياري از مواقع حساس توانسته سياست هاي دولتمردان را نيز تحت تاثير قرار دهد.
در ادامه همايش يک استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران نيز گفت: زمان آن فرا رسيده است که جهان امروز براي دستيابي به فرآيند صلح ، زنان را بر سر ميز مذاکره کشانده و با استفاده از ظرفيت بالقوه آنها به جنگ و خشونت ها پايان دهد.

“مريم السادات محقق داماد” خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني زمان تصميم گيري بدون زنان گذشته است و براي صلح پايدار بايد از روحيه صلح دوستانه اين قشر استفاده شود.
وي اظهار داشت: فرياد اعتراض هزاران زن آمريکايي در برابر کاخ سفيد عليه جنگ طلبي هاي سران آمريکا نشان داد که محبت مادري و روحيه صلح طلبي زنان در حصار خاصي محدود نيست.
محقق داماد گفت: زنان قدرت شگفت انگيزي براي صلح دارند، آنان به مصالحه تمايل داشته و از کشتن بيزار هستند و مسووليت زايش و پرورش، زنان را علاقمند به ثبات اجتماعي ، امنيت و ايفاي نقش در ثبات امنيت رواني وسياسي کرده است.

وي همچنين گفت: نقش حضرت زهرا (س) در زمان خود معجزه آسا بود بنابراين نقش زنان بزرگ در فرآيند صلح انکارناپذير است و ما امروز مي توانيم به اين فرايند کمک کنيم.
محقق داماد افزود: کار زنان باز کردن گره کور صلح و پايان دادن به کينه ها و خشونت است چرا که امروز صلح را براي همه از ضرورت هاي زندگي مي دانيم.

وي همچنين گفت: صلح به معناي کرامت انساني است که در سايه آن افراد، زندگي سرافرازانه دارند و زن و صلح از نظر ماهوي شباهت زيادي با هم دارد و در گذر تاريخ از جامعه اوليه تا جامعه مدني امروز روحيه همگرايي ، گروهي در مدکاري و ارتباط و همفکري از خصوصيات زنان بوده و در گسترده ارزش هاي انساني نمايان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *