بیانیه مشترک روزنامه نگاران ایران و افغانستان:ما درد مشترکیم

ما با همدردی و همنوایی با تمام انسانهای این کره خاکی که قربانی تروریزم شده اند تلاش می کنیم تا جهانیان را متوجه تبعات فاجعه بار و گسترده نفوذ تروریزم در گوشه و کنار جهان سازیم.

ادامه

فمینیسم اروپای شرقی

کانون زنان ایرانی-هلیا عسگری:موقعیت زنان در اروپای شرقی و مرکزی تحت تأثیر عقاید و نظام کمونیستی قادر به دستیابی به جدیدترین افکار و نظریات در مورد فمینیسم نبود و نتوانست پا به پای فمینسم در غرب جلو برود. بنابراین آن‌ها نتوانستند جایگاه مناسب خود را در این جوامع پیدا کنند.

ادامه

آنکه دلیری راه سپردن تا چکاد کوه‌ها را داشت   

مینو مرتاضی لنگرودی:دفتر خاطرات هاله را که ورق میزنم از خلال نوشته‌هایش طنازیهای بی‌بدیلش را به خاطر می‌آورم. آنجا که می نویسد :در اردوگاه رامهرمز یکی از برادر ها امد و گفت خواهرم اینجا هستید یک شامی برای ما بپزید ثواب داره و ما گفتیم چون ما در خانه شام درست نمی کردیم مادرمان فرستادمان اینجا !

ادامه

بدن من،بحث از اجبار است

بحث بر سر تقبیحِ تغییرِ فرم و اعضای بدن به‌صورت طبیعی یا غیرطبیعی نیست. بحث بر میزان اجباری است که جامعه بر خودآگاه یا ناخودآگاه فرد تحمیل می‌کند. از طرفی هستند کسانی که در برابر تغییرات کاملا خودخواسته فرد هم موضع می‌گیرند و رای به غلط بودن تصمیم وی می‌دهند؛ یعنی آنچه پایانی ندارد، اظهارنظرها در مورد ظاهر است.

ادامه

نامه سرگشاده به رییس جمهور:او یک زن است

امروز که فرصت را برای اقدام جدی به دیگر سو می‌افکنیم، روان اجتماع و زمین و محیط زیست از ناله‌های مادری که ستم می‌بیند، چندان درد می‌کشد که ای‌بسا تمامی تاریخ بشر را به رنجی ابدی دچار کند.

ادامه