زني كه از شكست هايش مي گويد

توليدي را به ناچار تعطيل كردم چراكه به اندازه كافي سود نمي كردم و زمين و ملك هم اجاره اي بود و بايد از عهده مخارج آن برمي آمدم. هيچ وقت آن زمان را از ياد نمي برم كه پوشاك توليدي ام را تك و تنها به بازارهاي تهران مي آوردم و يك سوم قيمت مي فروختم

ادامه

مشاركت‌سياسي زنان از دريچه اقتصاد

تحولات جامعه در فرآيند توليد مستحكم مي‌شود. در حالي كه آيا ما مي‌توانيم بگوييم جامعه ما يك جامعه توليدگراست. نه ما نفت مي‌فروشيم و پولش را خرج مي‌كنيم مثل بچه پولدارهايي كه ارثيه به آن‌ها رسيده باشد. ارثيه‌اي كه آقايان همين‌طور هدر مي‌دهند.

ادامه

گفتگو با “دالیا مجاهد “تنها زن با حجاب و مسلمان در تیم مشاوران اوباما

کانون زنان ایرانی – بجای اينکه افراطيان تصوير مسلمانان را به جهان پيشکش کنند ، ما به اکثر مسلمانان این شانس را داديم تا اظهار نظر کنند . از انها در مورد اسلام وطرز تفکر شان ، پرسيديم ، همچنین از آنها در مورد دموکراسی و این که کدام عملکرد آمريکا سبب خشم شان مي شود ، سوال کردیم .
بجای اينکه عده ای محدودی از اسلام صحبت کنند ، در این کتاب بسياری از مسلمانان را مورد سوال قرار دادیم تا نظر خودشان را ارائه دهند . از 44 کشور آمار تهيه کرديم و نظريات شان را نوشتيم. وقتی اوباما به ترکيه سفر مي کرد ،پروفسور” جون اسبستويو” كه من با وی را در تهيه کتاب همکاری داشتم ، نسخه ای از کتاب را به اوباما داد . اوباما گفت : ” اين کتاب بايد مطالعه شود ” .

ادامه

توانمندسازی اقتصادی زنان در ممانعت از تجاوز به محارم

فقر اقتصادی زنان یکی از عواملی است که باعث می‌شود زنان از سویی از بدیهی‌ترین نیازهای رفاهی محروم و از سوی دیگر به‌ واسطه­ی اعمال کنترل شدید از سوی مرد به ‌عنوان نان‌آور و محور اقتصادی خانواده در قبال کوچک­ترین خطاهای مرتبط با مسایل اقتصادی خانواده مورد خشونت قرار ‌گیرند یا سخت‌ترین و شدیدترین خشونت­ها و آزارهای جنسی خود و اطرافیان­شان را به‌ علت فقدان سرپناه تحمل کنند…

ادامه

زنان نيمي از كارگران كوره پزخانه ها هستند

کانون زنان ایرانی -باران محمدی :آلونك ها در راهروهايي باريك با سقف ريخته و خشت نما و كابل هاي برق آويزان از هر سو در يك رديف به گونه اي قرار گرفته اند كه باد از هر سو درهاي آن را به هم مي پيچاند. آلونك ها اتاق هايي 9 متري هستند كه از دو الي 12 نفر در آن زندگي مي كنند كه معمولا توسط استادكارها در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد.

ادامه