مریم میرزاخانی و نخستین هایش

چراغی خاموش شد. این جمله‌ای بود که فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا در توصیف مرگ مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایرانی نوشت. مریم میرزاخانی فقط ۴۰ سال داشت که امروز سرطان جانش را گرفت. گرچه زندگی کوتاه او با موفقیت‌های زیادی همراه بود، اما خیلی‌ها افسوس خوردند که اگر می‌ماند بیشتر می‌درخشید و جهان را ییشتر شگفت زده می‌کرد.

ادامه

فمینیسم و جنبش هیپ هاپ

کانون زنان ایرانی:موسیقی رپ تحولی در ایجاد موج جدید فمینیستهای سیاه ایجاد کرد، کسانی که نه تنها از تبعیض‌های جنسی و نژاد پرستی حرف می‌زدند بلکه از این ژانر از موسیقی به عنوان وسیله‌ای برای تقویت جامعه زنان آفریقایی- آمریکایی استفاده می‌کردند.

ادامه

قذف، خاطرات زنی متهم در افغانستان که برای حقوقش جنگید

قذف، ازین‌جهات بیش ازین‌که تنها خاطرات یک زن «متهم» باشد، روایتی «زنانه» از وضعیتی پیچیده و انسانی است. داستانِ زنی که نام و جان و عمرش را صرف بازپس گیری حرمت و کرامت خود و دو کودکش می‌کند. روایت صمیمانهٔ مقاومت در جبههٔ رزمی تک‌نفره از سوی زنی است که به سیم‌آخر زده است. کنج تمام حصارها و قیدوبندهای نابرابری و تبعیض را زیسته و از آن رهیده است.قذف، خاطرات زنی است که رویای تغییر را می‌پرورد؛ تمام تن وشاید به جای تمام زنانی که در این راه حذف شدند

ادامه