فرانسه به “برقع پوشان” خوش آمد نمی گوید

كانون زنان ايراني -ويدا سامعي :سرانجام پس از کش و قوس های فراوان بر سر اجرای قانون “ممنوعیت نقاب و پوشیه” برای زنان در فرانسه، این ممنوعیت از روز دوشنبه، یازدهم آوریل در این کشور به اجرا گذاشته شد. نیروهای پلیس مجاز نیستند زنانی را که از پوشش برقع استفاده می کنند مجبور به برداشتن نقاب خود برای کنترل هویت وی کنند اما با استناد به این قانون، از این پس، کمتر از 2000 زن مسلمان که از این نوع پوشش استفاده می کنند در صورت استفاده از برقع در اماکن عمومی مجبور به پرداخت مبلغ 150 یورو به عنوان جریمه خواهند شد. ضمن آنکه این زنان باید در یک دورۀ سه ماهۀ آموزش شهروندی شرکت کنند.

ادامه

زودتر برگرد نازنينم

كانون زنان ايراني -ما حالمان خوب نیست، اما سرمان را بالا می گیریم و بغضمان را فرو میدهیم و منتظر می مانیم تا بیایی و بیایم توی اتاق و چیزی بگویم و بزنی زیر خنده و همه چيز تمام شود… همه ماجراهاي پر از درد اين روزها نازنینم نگران گلدان هایت نباش… حواسمان به آنها هست.

ادامه

براي يكي از بهترين ها

نازنين خسرواني، روزنامه نگار دو هفته قبل توسط ماموران امنيتي در خانه اش بازداشت و به زندان اوين متقل شد .اين روزها خانواده نازنين و دوستان روزنامه نگارش به شدت نگرانش هستند علي دهقان يكي از همكاران نازنين مطلبي كوتاه درباره او نوشته است . نازنين و او بارها طعم كار كردن در روزنامه هايي را كه پس از مدت كوتاهي فعاليت توقيف شده اند چشيده اند :

ادامه

براي نسرين ستوده….

كانون زنان ايراني -نسرين جان يادت مي آيد : دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – ورودي هاي سا ل 1363.سالهايي كه دربحبوبه جنگ وزيرموشك باران تهران سپري شد وكلاسهايي كه درزيرزمين(مثلا پناهگاه) دانشكده علوم تشكيل مي شد وترمهاي تابستاني كه به دليل حذف خيلي از واحدها ولغو امتحانات در شرايط ناشي از جنگ در دانشگاه تهران گذشت.

ادامه