شهر ایده آل برای زنان چگونه است

شهر ایده آل برای همه، همان شهر ایده آل برای زنان است و زنان همانگونه در شهر ایده آل می‌زیند که در شهری برای زنان.مفهوم شهر با مفهوم شهروند پیوند دارد و از طریق ارتباط میان آن‌ها است که می‌توان معنایشان را درک کرد و به تعریفی از هر کدام رسید.

ادامه

چرا خشونت خانگی موضوعی اقتصادی است

گرچه هم زنان و هم مردان می‌توانند قربانی خشونت باشند یا دست به رفتار خشونت‌آمیز بزنند؛ اما بر اساس آمار، «خشونت خانگی» مسئله‌ای زنانه است. طبق مطالعات انجام گرفته بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۰ به‌ طور تقریبی ۹۷ درصد خشونت‌گران، مردان با شریک زندگی زن بوده‌اند.

ادامه

چرا بايد فمينيست بود؟ مهديه گلرو

امروز همه ما نياز به بازگشت به برابري داريم تا اعتماد از دست رفته زنان و مردان نسبت به هم را بازسازي كنيم.فمينيست هم همچون بسياري از واژه ها به دليل تعريف نادرست امروزه مهجور مانده است و ما زنان و مردان فمينيست بايد باز تعريف آن را از بزرگترين وظايف خود بدانيم.

ادامه

چرا اسیدپاشیدم/گف وگو با اسیدپاش

همیشه دلم می‌خواست روزی رو به‌روی یک اسیدپاش بنشینم و صاف توی چشم‌هایش خیره شوم بپرسم چرا؟ از پدرشوهر معصومه، شوهر سمیه، برادرشوهر زیور، شوهر محبوبه و… سال‌ها صبر کردم تا بالاخره آن روز رسید. امروز قرار است توی چشم‌های شوهر محبوبه نگاه کنم و بپرسم چرا؟ چه شد که یک شیشه اسید دستت گرفتی؟ آن موقع در ذهنت چه می‌گذشت؟ همان موقع که سوزاندی و نابودی کردی، چه احساسی داشتی؟ روزهای بعدش چه؟ امروز با پاهای خودش آمده تا داستانش را برایم تعریف کند،

ادامه