نردبان از زیر پای‌مان برندارید

شما وقتی مرد را محوری کرده‌اید، او را مطرح ساخته‌اید. اجتماعی و سیاسی کرده‌اید و به او قدرت داده‌اید. زنی که این‌جا به حاشیه رانده شده است، قدرتش وابسته به نگاه‌های مردی است که مطرح شده است. مردی به شدت معتصب که زن را پیرامونی می‌داند و بس

ادامه

غزل خداحافظی نادر قاضی پور

كانون زنان ايراني -جناب آقای قاضی پور، خانم ها بنا نیست جایی بروند، این بار نوبت خروج شما است، رسوایی این جملات سخیف تمام این چهار سال دامن گیرتان خواهد بود و در بزنگاه انتخابات بعدی برای تان اسباب دردسر خواهد شد. بفرمایید که از قدرت زنان احساس خطر کرده اید و مساله را به ختنه سوران مرتبط نفرمایید

ادامه

مفروض هایی در باره کاندیداهای زن نمایندگی مجلس

مفروض دیگر ما این است که زنان نخبه ای که صلاحیت ورود به مجلس را در خود دیده اند اغلب همان کسانی هستند گه با استفاده از حقوق شرعیه و شروط ضمن عقد پیشا پیش خود را ازاد ساخته و حقوق مدنی خود را از طریق احکام شرعی استیفا کرده اند .

ادامه

رفع تبعیض در ساختار مردانه سیاست

خواسته رفع تبعیض جنسیتی در ساختار سیاسی، که به ویژه در یک قرن گذشته در اکثر کشورها توسط جنبش زنان پیگیری شده، هدف اش آن نیست که فقط برای زنانی با «رویکرد سیاسی خاص» و همسو با «خودش»، حق برابر در مشارکت سیاسی به دست آورد.

ادامه

روی هم رفته چه برداشتی از مذکر و مونث داریم

درخواست از همه ی اهالی سازندگی این است که واژه های مونث و مذکر را برای یک سال به مرخصی بفرستند. ببینیم چه پیش می آید وقتی از به کاربستن شان در تجارت، یا در موارد رشد یا تغییر فردی دست بکشیم. حدس من این است که همه ی ما در ایجاد تغییراتی که می خواهیم داشته باشیم موثرتر خواهیم بود. آیا همگی می توانیم بکوشیم و آن گاه نتایج را در سال آینده در کنفرانسILiA مقایسه کنیم؟

ادامه

مروری بر مجلات علمی پژوهشی زنان

نشریات پژوهشی به خاطر داشتن اعتبار دانشگاهی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نشریات پژوهشی محل درج مقالات و مطالبی هستند که نتایج تحقیقات را نشان می دهند و می توانند مرجع بسیاری از اظهارنظرها باشند. تنوع و تکثر این نشریات نشان از داغ بودن بحث ها دارد و فعالیت کم و معدود بودنشان به معنای کم رونق بودن گفتگو درآن باره است. این کم رونقی لزوماً گویای رفع شدن مسئله نیست بلکه می تواند به خاطر سیاستگذاری هایی در حیطۀ پژوهش و آموزش باشد که می خواهند صورت مسئله را کمرنگ کرده و یا آن را پاک کنند.

ادامه