تبلیغ دولتی نابرابری های جنسیتی

در برابر هر زنی که خسته از صفت کاذب” حماقت” است, مردی وجود دارد که از پوشیدن نقاب” عاقل نمایی” رنج می برد.در این جمله, دو عبارت” زن احمق” و ” مرد عاقل نما” در یک تقابل مبهم, به عنوان شرط لازم و کافی به عینیت رسیدن یکدیگر معرفی می شوند. آیا وجود یک مرد عاقل نما, می تواند باعث پدیداری یک زن احمق باشد؟

ادامه

80 سال هشت مارس ایرانی

كانون زنان ايراني_ زينب پيغمبرزاده :بزرگداشت 8 مارس درغرب ،قدمتی به اندازه یک قرن دارد و سال هاست که در بیشتر نقاط دنیا مسائل زنان در این روز،مطرح می شود. در این مقاله به تلاش های زنان ایرانی برای مطرح کردن مسائل شان در این روز و فراز و نشیب هایش می پردازیم .

ادامه

گفتگوي صميمانه با مخالفان فمينيسم در ايران،نوشين احمدي خراساني

زنستان سيل خروشان حملات خشن و سراسر تهمت و افترا نسبت به جنبش فمينيستي در ايران شتاب گرفته است. دامنه‏ي

ادامه