کتاب حجاب و روشنفکران نوشته نوشین احمدی خراسانی

«حجاب زنان» به عنوان یک نوع خاص از پوشـش کـه بـا عقایـد و آمـوزههـای مذهبی نیز عجین شده در اکثر جوامع اسلامی رایج اسـت بـا ایـن حـال فقـط در معدود جوامعی ـ که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمیرود ـ حجـاب وپوشش زنان، اختیاری نیست و بـا اجبـار دولتـی (در هیئـت قـانون) همـراه شـده است. ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست.

ادامه

قذف، خاطرات زنی متهم در افغانستان که برای حقوقش جنگید

قذف، ازین‌جهات بیش ازین‌که تنها خاطرات یک زن «متهم» باشد، روایتی «زنانه» از وضعیتی پیچیده و انسانی است. داستانِ زنی که نام و جان و عمرش را صرف بازپس گیری حرمت و کرامت خود و دو کودکش می‌کند. روایت صمیمانهٔ مقاومت در جبههٔ رزمی تک‌نفره از سوی زنی است که به سیم‌آخر زده است. کنج تمام حصارها و قیدوبندهای نابرابری و تبعیض را زیسته و از آن رهیده است.قذف، خاطرات زنی است که رویای تغییر را می‌پرورد؛ تمام تن وشاید به جای تمام زنانی که در این راه حذف شدند

ادامه

طلوع حرکت‌های جنبشی زنان در افغانستان با همراهی مردان

در این کتاب ما داستان زنانی را می‌شنویم که قربانیان اصلی جنگ هستند، داستان تبعیض‌های چندگانه زنان در افغانستان و ستم مضاعفی که به آنان می‌رود و در کنار همه این‌ها با روایت زندگی زنانی تنها و مصمم که در سال‌های تاریک جنگ و سرکوب مقاومت کرده‌اند و صدای زنانی شده‌اند که هیچ‌گاه شنیده نمی‌شوند روبرو می‌شویم!

ادامه

رنج های مردمانِ هم زبان و هم مرزِ من

یکی از دردآورترین بخش‌های کتاب برای من صحبت از زنان افغانستان بود: اینکه «بدبختی» می‌تواند آنقدر زیاد باشد که انسان حتی از حقوق اولیه خودش هم بی خبر باشد. تصور این که خروج از خانه بدون یک مرد می‌تواند بدنامی به بار بیاورد یا حتی برای رفتن به مطب دکتر نیز باید به انتظار مردی برای همراهی نشست. خواند

ادامه

از زنان افغانستان تا زنان ایران

کانون زنان ایرانی-فریده غائب:دکتر قانعی راد با اشاره به اینکه بنی یعقوب در کتابش به بررسی وضع زنان در افغانستان نیز پرداخته، به عنوان مثال گفت و گوهای او با برخی از زنان افغانستانی را از این کتاب نقل میکند.دکتر قانعی راد همچنین شرایط زنان ایران و افغانستان را مقایسه تطبیقی می‌کند: « در جامعه ما قانون از عرف عقب تر است؛ در حالی که در افغانستان قانون از عرف جلوتر است. مثلاً در ایران حق الارث زن کمتر از مرد است اما در عرف بارها این را دیده‌ایم که حق الارث بین زن و مرد به صورت مساوی تقسیم شده است. یا سن ازدواج در قانون ایران ۱۳ سالگی است در حالی که در عرف سن ازدواج دختران بسیار بالاتر از این سن است.

ادامه

خانه خیابان مانگو؛ تقدیم به زنان سرزمینم

کانون زنان ایرانی -خانه خیابان مانگو قصه نسل نو را بازگو می کند، زنانی که می خواهند شبیه زنان نسل قبل خود نباشند. و در این کتاب اسپرانسا، قهرمان داستان دنبال این است که پیشتاز باشد و حال بهتری هم داشته باشد

ادامه

دفاع از یک حق

این‌که چرا تصمیم گرفتم جدیدترین کتابم فقط برای مخاطبِ داخلِ ایران رایگان باشد، ماجرایش مفصل ا‌ست. ماجرا به دفاع از یک حق برمی‌گردد، که فقط حقِ من نیست بلکه حقِ تمامِ ما شاعران، نویسندگان و هنرمندانِ دور از وطنی‌ست که صِرفِ انتقاد از حاکمیت یا اصولاً مخالفت با آراء حاکمیت، اجازه پیدا نمی‌کنیم اثر خلاقه‌ی [حتی] غیرسیاسی‌مان را در سرزمین مادری‌مان ارائه دهیم .

ادامه