درباره ما

نشريه اينترنتي كانون زنان ايراني مي‌كوشد هم از مطالبات زنان روشنفكر بگويد ،هم از خواسته‌ هاي‌زنان معمولي.هم “از زنان‌در متن “بگويد،هم از “زنان در حاشيه “.هم از “فعالان جنبش زنان “بگويد هم از “زنان در سايه “.

اين نشريه هم مطالب تحليلي دارد هم خبر و گزارش در حوزه زنان و مي‌كوشد تريبوني باشد براي انعكاس فعاليتهاي كوچك و بزرگ زنان.

ما با این باور که زنان در طبقات مختف جامعه بویژه زنان در طبقات پايين جامعه ازنابرابري و تبعيض‎هاي قانوني رنج زیادی می برند ، انعکاس مشکلات ناشی از این تبعیض ها را در باره زنان و مردان و همچنین فعالیت های جنبش زنان ایران را برای رفع این نابرابری ها در اولویت قرار داده ایم .تلاشی که در چند سال اخیر در کمپین یک میلیون امضا تبلور یافت .

ما علاوه بر انعکاس فعالیت های کمپین یک میلیون امضا ،خود نیز با جمع آوری امضا در مسیر این حرکت مدنی و برابری خواه مشارکت فعال داشتیم.

ما با اين اعتقاد كه اغلب مواقع زنان درشهرهايي به جز پايتخت مورد غفلت قرار گرفته‌اند، مي‌كوشيم كه نشريه‌مان محلي براي انعكاس فعاليت‌هاي زنان در همه ايران بويژه نقاط دور افتاده كشور باشد.

ما براي دسترسي به اخبار فعاليت‌هاي زنان در سراسر ايران ازهمكاري داوطلبانه اعضاي تعدادي از تشكل هاي غيردولتي زنان در شهرهاي مختلف ايران ياري مي‌گيريم.

ما به صورت کاملا داوطلبانه کار می کنیم و از هیچ موسسه داخلی و خارجی کمک مالی دریافت نمی کنیم.

روش كلي اين سايت ، انتشار حداكثر مطالب است و همه علاقمندان مي توانند آثار خود را در حوزه زنان به ادرس صفحه های فیس بوک ما ارسال كنند.

https://www.facebook.com/IrWomen?ref=hl

یا

https://www.facebook.com/IrWomen