انجماد تخمک؛ راهی برای مقابله با کمبود همسر مطلوب

BBC- نتایج یک تحقیق دانشگاهی در آمریکا نشان می‌دهد زنان تحصیل‌کرده به دلیل «کمبود مردان تحصیل‌کرده مناسب ازدواج» تخمک‌شان را

ادامه