مهندسان زن ترکیه‌ای با تبعیض در عرصه کاری مبارزه می‌کنند

کانون زنان ایرانی: مهندسان زن ترکیه‌ای علیه اطلاعیه‌های شرکت‌هایی که در آگهی جذب نیروی خود فقط خواستار مراجعه «مهندسان مرد» یا «مهندسان دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه» می‌شوند کمپینی اعتراضی به راه انداخته‌اند…

ادامه

69 درصد زنان در ترکیه بدون اجازه همسرشان جایی نمی‌روند

کانون زنان ایرانی: با هدف درک هر چه بهتر دیدگاه زنان درباره نقش جنسیتی‌شان در جامعه، مرکز پژوهش‌های جمعیت و بهداشت ترکیه، نقش زنان در منزل، جامعه و عرصه سیاسی و همچنین دیدگاه‌های آنان درخصوص تربیت کودکان دختر و پسر را مورد بررسی قرار داده. بنابر آمار مرکز پژوهش‌های جمعیت و سلامت ترکیه در سال 2008، 80 درصد زنان از این باور که «لازم است زن تا موقع ازدواج باکره بماند» دفاع کرده‌اند و 4/69 درصد آنها نیز معتقد بوده‌اند «زن نباید بدون اجازه شوهر به جایی برود»…

ادامه

رسانه‌های ترکیه زنان را از حقوق‌شان مطلع می‌کنند

کانون زنان ایرانی: رسانه‌ها در ترکیه مهم‌ترین منبع آشنایی زنان با حقوق قانونی‌شان به حساب می‌آیند؛ چنانکه 6/69درصد زنان ترک با روزنامه و تلویزیون، 16درصد آنها از طریق شنیدن گفتگوهای عمومی، 5/11درصدشان بوسیله اینترنت، 1/11درصد آنها با کمک کتاب‌ها و فقط 7/3درصد زنان در مدرسه نسبت به حقوق قانونی‌شان کسب اطلاع کرده‌اند…

ادامه

در تركيه نيمی از زنان خانه‌داری را ترجيح می‌‌دهند

بنابه آمار رسمی دولتی، تعداد زنان شاغل در ترکیه به صورت پیوسته کاهش یافته و اکنون به رقم 23درصد کل فعالان بازار کار رسیده؛ مساله‌ای که «گوردون بچرمان» از بخش رشد انسانی در اروپا و آسیای میانه بانک جهانی، با شگفت‌زدگی به آن اشاره کرده، می‌گوید…

ادامه