دیوان عالی هند سه‌طلاقه کردن مسلمانان را ممنوع کرد

در پی رسیدگی به دادخواست‌های متعدد برای غیر مجاز اعلام کردن سه طلاقه کردن زنان،  قضات دیوان عالی هند رای

ادامه