مادران پشت میله های زندان به روایت تصویر

کانون زنان ایرانی-هلیا عسگری:مادر بودن سخت است، و بسیار سخت تر وقتی پشت میله های زندان باشی.

برای تمامی مادرانی که در زندان هستند، خانه های کودک زندان تنها امید آنهاست تا بتوانند برای مدتی با کودک خود در محیطی آرام زندگی کنند. برخی از مادران این شانس را دارند و برخی نه. در برخی از کشورها مادران پس از زایمان به سرعت باید کودک را به اقوام ونزدیکان بسپارند و یا تحویل پرورشگاه دهند و در برخی دیگر از کشورها کودکان برای مدتی، بسته به قانون آن کشور، با مادران خود در سلولهای زندان و یا در خانه های کودک می مانند.

ادامه

ازدواج سفید بهانه است با حقوق زنان مشکل دارند/دلایل واقعی توقیف مجله زنان امروز از نظر روزنامه نگاران حوزه زنان

خبرنگاران ایران – نیکی آزاد: چند روز پیش مجله زنان امروز به دلیل انتشار مطالبی درباره ازدواج سفید توقیف شد.

ادامه

روزی که فهميدم من فرزند دو نفرم!

فرهاد میثمی:در را زد و و وارد اتاق شد. مدير يکی از بخشهای ديگر مؤسسه بود. يک فرم استخدامی پر شده دستش بود و بعد از حال و احوال مختصری٬ فرم را داد دست من و
گفت: “نگاه کن، اين چه جالبه!”. کمی بالا و پايين فرم را ورانداز کردم. به نظرم يک فرم معمولی می آمد حاوی مشخصات خانمی که برای استخدام مراجعه کرده بود.

ادامه

قانونگذار در حوزه زنان اجراپذیرترین فتوا را انتخاب کند

«شورای‌نگهبان معمولا در اینگونه قوانین می‌رود و به فتاوای فقها نگاه می‌کند درحالی که می‌تواند به فتوایی استناد کند که با شرایط امروز ما سازگارتر است و آن را انتخاب کند، نماینده‌های مجلس هم همین‌طور، مثلا محقق‌اردبیلی فتوایی درباره پوشش زن در هنگام نماز دارد ، قانونگذار یعنی محقق‌اردبیلی را فقیه نمی‌داند؟ یا مثلا شیخ‌طوسی اگر فتوایی دارد که با شرایط روز سازگارتر است، یعنی او را فقیه نمی‌دانند؟»

ادامه