۹۰۰ بازرگان زن فقط دو نماينده در اتاق ایران دارند

در ايران در حدود 900 زن، كارت بازرگاني دارند اما تنها دو زن در دورهء پنجم انتخابات اتاق بازرگاني توانستند عضو هيات نمايندگان اتاق شوند و تعداد كم زنان نشان مي‌دهد كه راه براي زنان هنوز باز نشده و هميشه سليقه‌اي و جناحي تصميم گرفته شده تا جايي كه اگر زني عضو هيچ جناحي نباشد به سختي مي‌تواند ارتقا پيدا كند

ادامه

ثروتمندترين زن روستاي” سبو بزرگ” در فقر و تنگدستي مرد

کانون زنان ایرانی :زمين هاي فراخ و سرسبز در لواسان ، ثروت كمي نيست كه بشود از مرگ مالكش خوشحال نشد .آن هم براي كساني كه لابد از عاطفه بويي نبرده اند .حداقل تا زماني كه زنده بود تا مقدار اندكي از پولش را صرف ساختن خانه اي كوچك براي او نکردند .خاله فرخ در اتاقي تاريك و نمور زندگي مي كرد كه پايينش طويله گاوها بود . مو برتنش سيخ مي شد ،شب ها از صداي نعره گاو ها .پيرزن تا كي درد كشيده بود ،كسي نمي داند . تا كي در آن تاق تاريك به حال زار خويش گريسته بود. كسي نمي داند

ادامه