مریم میرزاخانی و نخستین هایش

چراغی خاموش شد. این جمله‌ای بود که فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا در توصیف مرگ مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایرانی نوشت. مریم میرزاخانی فقط ۴۰ سال داشت که امروز سرطان جانش را گرفت. گرچه زندگی کوتاه او با موفقیت‌های زیادی همراه بود، اما خیلی‌ها افسوس خوردند که اگر می‌ماند بیشتر می‌درخشید و جهان را ییشتر شگفت زده می‌کرد.

ادامه

ضرورت تشکیل انجمنی حمایتی برای قربانیان اسید پاشی

یکی از فعالیت‌هایی را که NGO می‌تواند برای قربانیان اسید پاشی انجام دهد، کمک به مسائل روحی آنها می‌داند: «مسائل روحی – روانی چیزی است که فراموش می‌شود. قربانی فکر می‌کند که فقط باید جراحی ترمیمی کند و باید توجه داشت که این جراحی‌ها برای زیبایی نیست بلکه برای تداوم حیات است. خیلی از روانشناسان و روانپزشکان را می‌شناسم که حاضرند داوطلبانه برای این قربانیان کار کنند و جایی لازم است تا این افراد را دور هم جمع کرد. اگر یک قربانی اسیدپاشی کسی مثل خودش را ببیند، راحت‌تر با موضوع کنار می‌‌آید. بعضی‌ها قوی‌ترند و توانسته‌اند کنار بیایند و بعضی‌ها این‌طور نیستند. اگر این افراد کنار هم قرار بگیرند و تبادل اطلاعات و تجربیات کنند، مصایب‌شان تقسیم می‌شود.»

ادامه

تحریم ها، شبح مرگ و انواع فشارها بر زندگی ایرانیان

کانون زنان ایرانی- فریده غائب: تحریم ها علیه ایران چه تاثیراتی بر زندگی ایرانیان گذاشته است؟ در کدام حوزه ها بیشترین تاثیر را داشته و کدامین حوزه در اثر تحریم ها، تخریب شده است؟ جامعه مدنی در برابر تحریم هایعلیه ایران چه نقشی می تواند داشته باشد؟ آیا تحریم های علیه ایران اساسا امری است که نهادهای مدنی، بتوانندجلوی آن را بگیرند؟ یا این مسئله ای میان دولت هاست؟ جامعه مدنی ایران در قبال تحریم های علیه ایران چه موضعی دارد؟ پاسخ به این سوالات موجب تشکیل کنفرانسی مطبوعاتی شد.

ادامه