آزاده طبازاده، دانشمند ناسا: در بیابان کشور همسایه بیش‌تر از پایتخت متمدن خودمان در امان بودیم

  کتاب زندگی‎نامه دکتر «آزاده طبازاده»، دانشمند ایرانی ساکن امریکا به نام «کارگاه آسمان»، با اقبال گسترده مواجه شده است.

ادامه