مبارزات خواهران میرابال بهانه روز جهانی نفی خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان پدیده‌ای همچنان گسترده و همه‌جایی است. زنان جهان کماکان آماج خشونت‌های گوناگون، از ضرب و شتم، تحقیر،

ادامه