اهمیت ایجاد تعادل در مثلت مدرسه، خانواده و کودک

کانون زنان ایرانی: موفقیت درسی کودک زاویه دید و ارزش‌گذاری وی نسبت به خود را ارتقا داده، نمره‌های پایین، تبعات منفی روی او برجا می‌گذارد. ممکن است کودک در برابر ناموفقیت‌های درسی جمله‌هایی مثل دو مورد زیر را بیان کند:‌ «چون نمی‌توانم نمره‌های خوبی بگیرم، خانواده‌ام مرا اصلا دوست ندارند» یا «من به درد هیچ کاری نمی‌خورم، چون همیشه نمره‌های پایین می‌گیرم». استقرار چنان نگرشی در کودک نسبت به خود، حتی در آینده می‌تواند تبعاتی چون «ترس از آزمون»، «منفی‌نگری به زندگی» و «انزوا و بی‌اعتمادی در محیط کار و مناسبات اجتماعی» را در پی داشته باشد…

ادامه

دشواری‌های پایان‌ناپذیر

ترجمه برای کانون زنان ایرانی از آیدین فرنگی : دو نسل از زنان عربستانی برای رسیدن به حق تحصیل مبارزه کرده‌اند. اکنون نیز زنان این کشور برای کسب حق تحصیل در تمامی رشته‌ها و برای کسب حق اشتغال در زمینه مرتبط با رشته تحصیلی‌شان به تلاش خود ادامه می‌دهند.

ادامه

عدالت جنسیتی هنوز یک مساله است

ترجمه ی کانون زنان ایرانی :من به عنوان تکلیف از دانشجویانم خواسته بودم که فصلی از کتاب “عدالت،جنسیت و خانواده “سوزان اکین را بخوانند. یکی از دانشجویانم می‌‌گفت که این تحقیق به نسل او ارتباطی‌ ندارد و بیشتر مربوط به نسل مادر بزرگ‌های ما می‌‌شود.من هم اعتقاد دارم که نسل ما با نسل قبل متفاوت است و حتی کم کم با تساوی زنان و مردان در ورود به دانشگاه‌ها ، باید به فکر ” تبعیض مثبت ” برای پسران بود.اما در عین حال توانستم آنان را متقاعد کنم که با وجود تفاوت در آمار و ارقام، برخی‌ از مسائل نسل پیش کماکان در این نسل نیز وجود دارد.

ادامه