مهندسان زن ترکیه‌ای با تبعیض در عرصه کاری مبارزه می‌کنند

کانون زنان ایرانی: مهندسان زن ترکیه‌ای علیه اطلاعیه‌های شرکت‌هایی که در آگهی جذب نیروی خود فقط خواستار مراجعه «مهندسان مرد» یا «مهندسان دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه» می‌شوند کمپینی اعتراضی به راه انداخته‌اند…

ادامه

مدیر کل امور مجلس بهزیستی خبر داد: ارائه طرح «خدمت نیمه‌وقت برای مادران دارای فرزند معلول»/ عودت طرح به مجلس به خاطر بارمالی آن برای دولت

ایسنا: مدیر کل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در حالی از تصویب طرح «تسهیلات شغلی و استفاده از خدمت نیمه

ادامه