مهندسان زن ترکیه‌ای با تبعیض در عرصه کاری مبارزه می‌کنند

کانون زنان ایرانی: مهندسان زن ترکیه‌ای علیه اطلاعیه‌های شرکت‌هایی که در آگهی جذب نیروی خود فقط خواستار مراجعه «مهندسان مرد» یا «مهندسان دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه» می‌شوند کمپینی اعتراضی به راه انداخته‌اند…

ادامه

۶۹ درصد زنان در ترکیه بدون اجازه همسرشان جایی نمی‌روند

کانون زنان ایرانی: با هدف درک هر چه بهتر دیدگاه زنان درباره نقش جنسیتی‌شان در جامعه، مرکز پژوهش‌های جمعیت و بهداشت ترکیه، نقش زنان در منزل، جامعه و عرصه سیاسی و همچنین دیدگاه‌های آنان درخصوص تربیت کودکان دختر و پسر را مورد بررسی قرار داده. بنابر آمار مرکز پژوهش‌های جمعیت و سلامت ترکیه در سال ۲۰۰۸، ۸۰ درصد زنان از این باور که «لازم است زن تا موقع ازدواج باکره بماند» دفاع کرده‌اند و ۴/۶۹ درصد آنها نیز معتقد بوده‌اند «زن نباید بدون اجازه شوهر به جایی برود»…

ادامه

رسانه‌های ترکیه زنان را از حقوق‌شان مطلع می‌کنند

کانون زنان ایرانی: رسانه‌ها در ترکیه مهم‌ترین منبع آشنایی زنان با حقوق قانونی‌شان به حساب می‌آیند؛ چنانکه ۶/۶۹درصد زنان ترک با روزنامه و تلویزیون، ۱۶درصد آنها از طریق شنیدن گفتگوهای عمومی، ۵/۱۱درصدشان بوسیله اینترنت، ۱/۱۱درصد آنها با کمک کتاب‌ها و فقط ۷/۳درصد زنان در مدرسه نسبت به حقوق قانونی‌شان کسب اطلاع کرده‌اند…

ادامه

در ترکیه نیمی از زنان خانه‌داری را ترجیح می‌‌دهند

بنابه آمار رسمی دولتی، تعداد زنان شاغل در ترکیه به صورت پیوسته کاهش یافته و اکنون به رقم ۲۳درصد کل فعالان بازار کار رسیده؛ مساله‌ای که «گوردون بچرمان» از بخش رشد انسانی در اروپا و آسیای میانه بانک جهانی، با شگفت‌زدگی به آن اشاره کرده، می‌گوید…

ادامه