مشکلات اقتصادی، آینده خانواده را به مخاطره می اندازد

در چند ساله اخیر در مورد تغییر جایگاه اجتماعی زن با تحولات مثبتی روبرو شده ایم و زنان توانستند به یک نوع برابری در موقعیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … با مرد برسند و تغییر جایگاه پیدا کردند و با حقوقشان آشنا شده اند. امروزه دیگر زنان دوست ندارند به عنوان عضو کهتر خانواده دیده شوند و حداقل می خواهند عضو برابر باشند و این برابرطلبی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

ادامه

رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران: پسران دم بخت بیشتر از دختران اند / ۱۰۱۸ پسر مقابل هزار دختر

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور گفت: دختران اید طوری تربیت شوند که برای تشکیل زندگی مشترک تمایل داشته

ادامه