نرخ صفر باوروی در سال ۲۰۳۰

پیش بینی می‌شود که نرخ باروری ایران در سال ۲۰۳۰ به حدود صفر برسد، اما با وضعیت حاضر و شرایط فعلی ممکن است نرخ صفرِ باروری زودتر از موعدِ پیش بینی شده واقع شود.

ادامه

مشکلات اقتصادی، آینده خانواده را به مخاطره می اندازد

در چند ساله اخیر در مورد تغییر جایگاه اجتماعی زن با تحولات مثبتی روبرو شده ایم و زنان توانستند به یک نوع برابری در موقعیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … با مرد برسند و تغییر جایگاه پیدا کردند و با حقوقشان آشنا شده اند. امروزه دیگر زنان دوست ندارند به عنوان عضو کهتر خانواده دیده شوند و حداقل می خواهند عضو برابر باشند و این برابرطلبی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

ادامه

رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران: پسران دم بخت بیشتر از دختران اند / ۱۰۱۸ پسر مقابل هزار دختر

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور گفت: دختران اید طوری تربیت شوند که برای تشکیل زندگی مشترک تمایل داشته

ادامه