۹۰۰ بازرگان زن فقط دو نماینده در اتاق ایران دارند

در ایران در حدود ۹۰۰ زن، کارت بازرگانی دارند اما تنها دو زن در دورهء پنجم انتخابات اتاق بازرگانی توانستند عضو هیات نمایندگان اتاق شوند و تعداد کم زنان نشان می‌دهد که راه برای زنان هنوز باز نشده و همیشه سلیقه‌ای و جناحی تصمیم گرفته شده تا جایی که اگر زنی عضو هیچ جناحی نباشد به سختی می‌تواند ارتقا پیدا کند

ادامه

ثروتمندترین زن روستای” سبو بزرگ” در فقر و تنگدستی مرد

کانون زنان ایرانی :زمین های فراخ و سرسبز در لواسان ، ثروت کمی نیست که بشود از مرگ مالکش خوشحال نشد .آن هم برای کسانی که لابد از عاطفه بویی نبرده اند .حداقل تا زمانی که زنده بود تا مقدار اندکی از پولش را صرف ساختن خانه ای کوچک برای او نکردند .خاله فرخ در اتاقی تاریک و نمور زندگی می کرد که پایینش طویله گاوها بود . مو برتنش سیخ می شد ،شب ها از صدای نعره گاو ها .پیرزن تا کی درد کشیده بود ،کسی نمی داند . تا کی در آن تاق تاریک به حال زار خویش گریسته بود. کسی نمی داند

ادامه