دفاع مشروع پذیرفته شد؛ مادر بعد از ۱۰۸ روز دخترانش را در آغوش کشید

ادعای دفاع مشروع ملک ایپک، زن ۳۱ ساله اهل آنتالیا که در تاریخ ۷ ژانویه به خاطر دفاع از خود و دو دخترش، در جریان دعوا همسرش را به قتل رساند، توسط قاضی پذیرفته شد و او بعد از ۱۰۸ روز توانست با دو دخترش به خانه بازگردد.
شب ۷ ژانویه، همسر ملک ایپک، در جریان یک مشاجره، او را برهنه کرد، دست‌های او را با دستبند بست و ساعت‌ها او را کتک زد و تحت شکنجه‌های جنسی قرار داد و صبح، با تهدید اینکه هنگامی که برگردد او و دو دخترش را با اسلحه خواهد کشت از خانه خارج شد. بعد از بازگشت او به خانه، ملک در جریان دفاع از خود، هنگامی که همسرش می‌خواست او را با اسلحه بکشد، به اشتباه و ناخواسته، با شلیک گلوله، شوهرش را کشت. بعد از این حادثه فورا با ۱۱۲ (نیروهای امدادی ترکیه) تماس گرفت اما تلاش‌های او بی‌فایده بود.

ادامه