تجلیل از گروههای مردمی و غیردولتی به مناسبت روز داوطلب

پنج دسامبر بهانه‌ای ا‌ست که این افرادِ بی توقع و غیرموظف که با تمام قلب و روحشان مشغول کمک به دیگران هستند، بیشتر به چشم بیایند و با یاد کردن از آنها و خدماتشان، شاید تعداد بیشتری از افراد جامعه تشویق به داوطلب شدن و انجام امور داوطلبانه شوند.

ادامه