پرستو یاری: اگر صلح بیاید،ترانه ها خواهیم خواند

وضعیت فعلی زنان را در دو بعد مثبت و منفی می توان مورد تحلیل قرار داد؛ بعد مثبت آن سهیم شدن زنان در ساختارها، سطوح رهبری و ساختارهای پروسه صلح است که بسیار امیدوارکننده اما ناکافی است،‌ توقع زنان این است که حضور پررنگ تری داشته باشند در حال حاضر ما زنان را در سطح تحصیلات عالی، مسایل جاری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و هم چنان افرادی را که به روابط ملی و بین المللی دسترسی دارند با خود داریم.

ادامه

خاکِ سستِ زن‌بودگی در افغانستان

«آخر هر روایتی باید دلیلِ راوی معلوم باشد و من دلیلی ندارم جز قبرها، رجعت مدام به قبرها، به تنها شانِ بازمانده یک قوم.» روایتی که سرانجام به ایستادن کنار مزار پدر ختم می‌شود. در انتها درست همانجایی می‌ایستد که در ابتدای کار بود. این بار به جای چشم در چشم شدن با پدر، چشم بر سنگ قبر می‌دوزد. سستی هویت را کنار پدر روایت می‌کند:«خاک را مشت می‌کنم که بی‌مکث از لابه‌لای انگشتانم سر می‌خورد. سست …سست … انگار ذره‌ای وطن هم حاضر نیست در شیار لاغر انگشتانم بماند تا برای خودم نگهش دارم، تا بنویسمش.»

ادامه

حمایت سازمان ملل از مشارکت زنان در انتخابات افغانستان

سازمان ملل متحد، حمایت خود را از مشارکت زنان در انتخابات آینده افغانستان اعلام کرد تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه دبیرکل

ادامه