چگونه غرب، حقوق زنان را در جهان عرب به ورطه نابودی می‌کشاند؟

این مقاله نتیجه بررسی‌هایی است که روی فعالان زن خاورمیانه ازجمله مصر، لبنان، اردن در دو سال اخیر انجام داده‌ام. برای این منظور بیش از صد روایت از فعالان زن در نسل‌های مختلف را جمع‌آوری کردم. این تحقیق به‌منظور بررسی و درک آنچه تحت عنوان «پارادوکس جنسیتی» تلقی می‌شود انجام‌شده است سؤال پژوهش این بود که چرا زنان در کشورهای عربی (علی‌رغم تلاش بیش از یک قرن) همچنان با بزرگ‌ترین نابرابری‌های جنسیتی در جهان روبرو هستند؟

ادامه