وعده های انتخاباتی و مطالبات همگرایی جنبش زنان

کانون زنان ایرانی :بحث درباره دو خواسته شفاف همگرایی زنان یعنی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تغییر مواد تبعیض آمیز قانون اساسی روز گذشته هم محور اصلی بحث همگرایی گروه های مختلف جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات بود که در قالب سمیناری عمومی برگزار شد.
این سمینار با حضور فعالان زن و همچنین دو نماینده از کاندیداهای ریاست جمهوری دیروز در دفتر جامعه ی زنان انقلاب اسلامی”برگزار شد . زهرا شجاعی و جمیله کدیور به ترتیب به نمایندگی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی و محبوبه عباسقلی زاده، به عنوان نماینده ی همگرایی جنبش زنان در این جلسه حضور یافتند تا پاسخگوی مطالبات زنان باشند .

ادامه