ملاله های سرزمین من بیدار شوید

کانون زنان ایرانی-زینب غالبی: پس ملاله های سرزمین من کجایند؟؟ملاله هایی که خواب به چشمشان نمی آید وقتی که دختران را از بسیاری از رشته های دانشگاهی محروم می کنند، زمانی که تعداد دختران مورد آزارهای جنسی افزایش پیدا می کند، زمانی که تعداد اسیدپاشی ها و قتل دختران توسط خواستگارانشان زیاد می شود، زمانی که آرامش دختران را یا مردان هرزه و یا پلیسان گشت ارشاد سلب میکنند،زمانی که سن دختران فراری کمتر میشود،زمانی که تمایل کارفرمایان به استخدام مردان بیشتر میشود و…

ادامه