ورود زنان به استادیوم امر فرهنگی است

پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در گفت‌وگویی با خبرنگار روزنامه آرمان واکنش‌هایی که به ورود بانوان به ورزشگاه شد را ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای و نه محدودیت‌های قانونی قلمداد کرد. بخش‌هایی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:

ادامه