نتايج يك پژوهش نشان داد: نبود پشتوانه اقتصادی واجتماعی، سلامت روان زنان سرپرست خانوار را تهديد می‌كند

ایونا: براساس نتيجه يك پژوهش در ايران، نبود پشتوانه اقتصادي و اجتماعي منجر به تضعيف روحيه مشاركت در زنان سرپرست

ادامه

مهندسان زن ترکیه‌ای با تبعیض در عرصه کاری مبارزه می‌کنند

کانون زنان ایرانی: مهندسان زن ترکیه‌ای علیه اطلاعیه‌های شرکت‌هایی که در آگهی جذب نیروی خود فقط خواستار مراجعه «مهندسان مرد» یا «مهندسان دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه» می‌شوند کمپینی اعتراضی به راه انداخته‌اند…

ادامه