درباره ما

نشریه اینترنتی کانون زنان ایرانی می‌کوشد هم از مطالبات زنان روشنفکر بگوید ،هم از خواسته‌ های‌زنان معمولی.هم “از زنان‌در متن “بگوید،هم از “زنان در حاشیه “.هم از “فعالان جنبش زنان “بگوید هم از “زنان در سایه “.

این نشریه هم مطالب تحلیلی دارد هم خبر و گزارش در حوزه زنان و می‌کوشد تریبونی باشد برای انعکاس فعالیتهای کوچک و بزرگ زنان.

ما با این باور که زنان در طبقات مختف جامعه بویژه زنان در طبقات پایین جامعه ازنابرابری و تبعیض‎های قانونی رنج زیادی می برند ، انعکاس مشکلات ناشی از این تبعیض ها را در باره زنان و مردان و همچنین فعالیت های جنبش زنان ایران را برای رفع این نابرابری ها در اولویت قرار داده ایم .تلاشی که در چند سال اخیر در کمپین یک میلیون امضا تبلور یافت .

ما علاوه بر انعکاس فعالیت های کمپین یک میلیون امضا ،خود نیز با جمع آوری امضا در مسیر این حرکت مدنی و برابری خواه مشارکت فعال داشتیم.

ما با این اعتقاد که اغلب مواقع زنان درشهرهایی به جز پایتخت مورد غفلت قرار گرفته‌اند، می‌کوشیم که نشریه‌مان محلی برای انعکاس فعالیت‌های زنان در همه ایران بویژه نقاط دور افتاده کشور باشد.

ما برای دسترسی به اخبار فعالیت‌های زنان در سراسر ایران ازهمکاری داوطلبانه اعضای تعدادی از تشکل های غیردولتی زنان در شهرهای مختلف ایران یاری می‌گیریم.

ما به صورت کاملا داوطلبانه کار می کنیم و از هیچ موسسه داخلی و خارجی کمک مالی دریافت نمی کنیم.

روش کلی این سایت ، انتشار حداکثر مطالب است و همه علاقمندان می توانند آثار خود را در حوزه زنان به ادرس صفحه های فیس بوک ما ارسال کنند و یا با تلگرام ما تماس بگیرند

آدرس تلگرام :https://t.me/irwomen

تماس با ادمین کانال تلگرامی:@irwomenv

https://www.facebook.com/IrWomen?ref=hl

یا

https://www.facebook.com/IrWomen