زنان و توسعه پایدار

صفحه زنان و توسغه پایدار

فردا دیراست !
زنان و توسعه پایدار – در سپتامبر سال ٢۰۰۰ تعداد ۱۴٧ نفر از سران کشورها، که متشکل از ۱۹۱ ملت بود، “اعلامیه هزاره” را ارائه دادند . این اعلامیه که سند قابل ملاحظه ای می باشد، در نتیجه یک سلسله همایش های بین المللی و ملاقات های سران که از سال ۱۹۹۰ آغاز شد ، به وجود آمد و دامنه وسیع و بی سابقه ای از تعهدات و برنامه ریزی فعالیت ها ی پایدار را در میان جوامع بین المللی شامل شد. این اعلامیه ، مسائل مربوط به صلح، امنیت، توسعه، محیط زیست، حقوق بشر و حکومت را پوشش می دهد. در این اعلامیه اهداف توسعه ، به صورت دستورالعملی جهانی عرضه شد. با اتخاذ این اعلامیه ،رهبران جهان با هشت آرمان از “اهداف توسعه هزاره “که محدود به زمان مشخص و قابل سنجش می باشند موافقت کردند. این آرمان ها که برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، تخریب محیط زیست وتبعیض علیه زنان می باشند عبارتند از:
۱ – ریشه کن ساختن فقر شدید و گرسنگی
۲ – دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی
۳ – ترویج و تبلیغ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
۴ – کاهش مرگ و میر کودکان
۵ – بهبود وضعیت بهداشت مادران
۶ – مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها
۷ – تضمین پایداری محیط زیست
۸ – ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه و پیشرفت
برای هر آرمان ، شاخص سنجش در نظر گرفته شده و بایستی اکثر آنها ،بین سال های ۱۹۹۰ تا ٢۰۱۵ ( اهداف محدود به زمان، طی ٢۵ سال) به انجام رسند. برای این منظور مراحل پیشرفت هر هدف با تعیین شاخص مناسب ، نظارت و پی گیری می شوند . در حقیقت “اهداف توسعه هزاره “را می باید وسیله ای برای نظارت و شاخص پیشرفت کشورها تلقی کرد..
نظارت و ارزیابی اهداف توسعه هزاره برای پیشرفت در سطح کشوری و جهانی
صورت می گیرد. در سطح جهانی دبیر کل سازمان ملل متحد هر ساله درباره چکیده ای از عمل کرد این واحد در جهت پیشرفت به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد، در حالی که مشروح این گزارش ها هر پنج سال تحویل داده می شود. گزارش ها کمک می کند تا قدم های مؤثر برای انتخاب مسائل مربوط ، در دستورالعمل پیشرفت جهانی و ملی تحقق یابد.
ودر سطح کشوری باعث جلب توجه دولت، مردم و رسانه ها وجامعه مدنی شود وعموم مردم و رسانه ها، برای پی گیری همایش های ملی وجهانی و جلسات سران دنیا ، ترغیب شوند.از این رو این مهم مورد توجه و اهمیت زنان هوادار توسعه پایداراست .

متاسفانه ،عدم توفیق دراهداف هزاره سوم و بهبود شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی کشورمان ، مبین این حقیقت است که در هر دوره ای مدیران کشور، نقش مردم را نادیده گرفته و صدمات جبران ناپذیری بر زندگی مردم
و محیط زیست ایران وارد کرده و مردم را به بهانه های مختلف ، به سکوت و اطاعت دعوت کرده اند . این روند تا به امروز، نیز، همچنان ادامه دارد .

به طور خلاصه و کلی ، در دوره ده ساله پس از انقلاب به دلیل جنگی خانمانسوزو سیاست های نابخردانه مسوولان ، مردم ایران ،با خرابی های عظیم ، اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی و شهادت و معلولیت فرزندان خود در جبهه های جنگ روبرو شدند و برای مقابله با امپریالیسم ،اطاعت و سکوت اختیار کردند.

در دوران پس از جنگ به بهانه سازندگی ، طبیعت ایران، نابود شد و سوداگران حکومتی و بخش خصوصی رانت خوار، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست طبیعی و انسانی وارد آوردند که تا کنون نیز ترمیم نشده است . به عنوان مثال ، ساخت صدها سد بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، سرمایه مالی و آبی کشور را به هدر داد ضمن این که خرابی های ناشی از جنگ نیز ترمیم نشد به طوری که ،هم اکنون نیز، کودکان مناطق مرزی کشورهنگام بازی ، به علت وجود مین های جنگی جان خود را از دست می دهند .

سنندج – ایرنا۲۰مهر ماه ۹۳- فوتبال بازی می کردیم، ‘گشین’ توپ را شوت کرد و ناگهان زیر پایش منفجر شد و صدایی آمد، ما هم افتادیم نفهمیدیم چی شد که سر از بیمارستان در آوردیم، بعد از آن انفجار گشین پایش ازمچ قطع شده و آثار ترکش در بدن نحیف دیگر کودکان رخنه کرده است.

پس از آن ، در دوران اصلاحات ، روند تخریب ها ی زیست محیطی ، به رغم تلاش های گسترده هوادران محیط زیست ، متخصصان و کارشناسان محیط زیست و برخی از مسوولان دولت وقت ، به بهانه های مختلف ، ادامه یافت و طرح “عزم ملی “برای حفظ محیط زیست به بزم اصلاح طلبان، تبدیل شد .

در این دوره نیز، هیچ گزارش روشن و شفافی از طرح های کلان ، نظیر آزاد راه تهران – شمال که هزینه های سرسام آوری را تحمیل ملت کرد ،توسط اصلاح طلبان ارائه نشد که چه کسانی ده ها سال ، از جیب ملت و محیط زیست جیب های خود را پر کرده و می کنند و
یا در مورد صنعت هسته ای و میزان سود و زیان این صنعت از نظر اقتصادی و زیست محیطی .
شعارهای تبلیغاتی پر رنگ تر شد و تخریب ها ادامه یافت .

در دوران دولت جاهل پس ازاصلاحات ، با تشدید محدودیت و قلع و قمع بیشتر مردم و با زور سرنیزه ، در سایه تحریم ها ی اقتصادی ، بزرگترین دزدی های تاریخ ایران وتخریب محیط زیست با شدت بیشتری صورت گرفت و محیط زیست ایران بیش از پیش به حراج گذاشته شد ودولت با جشنواره های عوام فریب یارانه ای ، مردم را در انتظار روزهای بهتر به صبوری دعوت کرد.
اکثریت مردم با همه ی هزینه های جانی و مالی به خاطر وعده های تبلیغاتی به دولت بعدی ، دولت اعتدال و امید ،رای دادند تا بدون خطر جنگ بتوانند قدری کمر راست کنند و به زندگی و کار بدون تحریم ادامه دهند . تا زندانیان سیاسی و عقیدتی از حصر و زندان ، آزاد شوند و قدری آزادی بیان و قلم در حد قانون اساسی رعایت شود و نقض حقوق بشر، حداقل ، کمی ، کاهش پیدا کند .

اکنون که نزدیک به دوسال از فعالیت دولت جدید می گذرد ،آیا قدم های مثبتی در زمینه توسعه پایدار و اهداف هزاره سوم به موازات مذاکرات برای رفع تحریم ها، برداشته شده است ؟
آیا امید مردم ، دوباره به یاس تبدیل خواهد شد ؟ و این بار هشت سال به امید مذاکرات و رفع تحریم ها و کاهش مشکلات مردم طی خواهد شد ، بدون تغییر مثبتی در وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی ؟

بر اساس اصول اهداف توسعه هزاره که ایران متعهد به اجرای آن است ، انتظار می رود مدیران ، راستگو ، مسئول و پاسخگو باشند و شرایط جدید را به درستی و روشنی به مردم توضیح دهند .

برنامه دولت برای توسعه پایدار، پس از رفع تحریم ها چیست ؟

آیا در این دوران به بهانه بحران اقتصادی و رفع بحران بیکاری ،منافع ملی و محیط زیست ، به سمت نابودی بیشتر خواهد رفت ؟آیا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با بهره برداری ازنیروی کار ارزان و محیط زیست رایگان به همت دولت اعتدال و امید ، کمر به نابودی مابقی سرمایه های ملی خواهند بست ؟

آیا دولت اعتدال و امید که سیاست های کلی خود را منتشر کرده ودر آن، سیاست خانه نشین کردن زنان را به عنوان ماشین های تولید مثل ،در پیش گرفته ، اهداف توسعه پایدار و توسعه هزاره را در نظر خواهد گرفت ؟

هم اکنون ، رئیس جمهور، دو معاون زن متخصص، که وظایف سنگینی را به عهده گرفته اند، در کنار خود، دارد .یک زن هوادار محیط زیست برابری خواه در راس امور محیط زیست کشوراست، معصومه ابتکار ،که قهرمان زمین در سال ۲۰۰۶ از طرف سازمان ملل متحد لقب گرفته و تجربیات بسیاری از اشتباهات دولت های قبلی که خود مسئولیتی در آن ها داشته است ، دارد و یک زن حقوق دان برابری خواه ، شهیندخت ملاوردی ،در راس امور زنان کشور.
انتظار می رود با وجود این دو زن مدیر ، شاهد برنامه های روشن و قابل اجرایی بدون شعارهای رایج سی و شش ساله گذشته و به دور از هیاهو ها و جنجال های داخلی و خارجی در زمینه توسعه پایدار و شاخص های آن از جمله ، حفظ محیط زیست و برابری جنسیتی داشته باشیم .
“زنان و توسعه پایدار” داوطبانه ، ضمن کمک به پیشبرد این مهم ، به روشنگری در این زمینه خواهد پرداخت .

منابع :
http://un.org.ir/…/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9…
http://www7.sanandaj.irna.ir/fa/News/81346090/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.