ارزش کار خانگی زن

کانون زنان ایرانی: ارزش گذاری کار خانگی و به حساب آوردن ارزش افزوده آن در حساب های ملی، پیش از آنکه روش یا مدل علمی طلب کند، به فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به کارو فعالیت های زنان خانه دار نیاز دارد.

کتاب” ارزش کار خانگی زن” به قلم دکتر نسرین جزینی طرح کامل یافته ی قرار داد پژوهشی میان معاونت پژوهشی معاونت دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پژوهش مرکز امور مشارکت زنان است. مهم ترین هدف این پژوهش یافتن راه کارهایی برای ارزشگذاری کار خانگی و بر آورد میزان ارزش افزوده آن است.

فصل اول این کتاب کلیاتی درباره تحقیق است که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت ارزش کار خانگی، هدف های تحقیق، پرسش های اساسی تحقیق و متغیر های مورد مطالعه می پردازد.

فصل دوم مروری بر ادبیات مربوطه به ارزش کار خانگی است. چند نمونه از کشورهایی که تلاش در برآورد ارزش کار خانگی کرده اند در این فصل آورده شده است.

فصل سوم مربوط به روش تحقیق است که جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری را توضیح می دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام زنان خانه دار ساکن شهر تهران است. که در مرحله نمونه گیری خوشه ای تعداد ۲۵۳۴ نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

فصل چهارم این کتاب شامل تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده از دو پرسشنامه کار خانگی، ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های تحقیق در دو پرسشنامه و تحلیل های آماری مربوط به شاخص های سازنده امور خانه داری است.

با توجه به نگرش سنجی که از نمونه های تحقیق به عمل آمده، زنان خانه دار بهترین وسیله آگاه سازی جامعه از ارزش کار خانگی را به ترتیب تلوزیون، رسانه های عمومی و سپس رادیو دانسته اند. اکثریت نمونه های تحقیق معتقدند که از هیچ طریقی نمی توان ارزش مادی کار خانگی زنان را تعیین کرد. حدود ۵۸ درصد از نمونه های تحقیق معتقدند که با پرداخت دستمزد برای کار خانگی نمی توان ارزش واقعی کار زنان خانه دار را محاسبه نمود، گر چه حدود ۲۸ درصد اعتقاد به پرداخت دستمزد و حقوق برای فعالیت های خانه داری داشته اند.

فصل پنجم روش برآورد ارزش کار خانگی باالگوبرداری از مطالعات برگرفته از تحقیقات پیشین را ارائه می کند. با مطالعاتی که انجام گرفت مشخص می شود که از دو طریق می توان ارزش کار خانگی را برآورد نمود:۱- محاسبه هزینه فرصت زنان خانه دار۲- محاسبه ارزش افزوده زنان خانه دار

در تحقیق حاضر، برای برآورد و محاسبه ارزش کار خانگی، از روش ارزش افزوده استفاده شده است. در برآورد ارزش کار خانگی متوسط زمان اختصاص یافته به کار خانگی به کار رفته است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق عبارت اند از: – با افزایش سن زنان خانه دار تخصص آنها در زمینه کارهای خانه افزایش می یابد، در نتیجه برای انجام کارهای منزل زمان کمتری صرف می کنند. پس متغیر سن زنان خانه دار با ارزش افزوده آنها رابطه ی عکس دارد.

-با افزایش سطح تحصیلات زنان خانه دار برای انجام کارهای خانه نظم و ترتیبی به وجود می آید و در نتیجه نیاز به کار در منزل کاهش می یابد پس متغیر تحصیلات با ارزش افزوده ارتباط معکوس دارد.

– افزایش تعداد فرزندان در خانه موجب افزایش کار خانگی می شود، لذا، متغیر تعداد فرزندان می تواند با ارزش افزوده ارتباط مستقیم داشته باشد.

-افزایش تعداد اتاق های منزل باعث افزایش کار خانگی می شود؛ لذا، متغیر تعداد اتاق های موجود در منزل با ارزش افزوده ارتباط مستقیم دارد.

گام کلیدی برای هر اقدام عملی و اثر بخش در جهت برآورد و محاسبه ارزش کارخانگی، ارتقای سطح آگاهی زنان و افزایش فرد جمعی آنان نسبت به اهمیت کیفیت فعالیت هایی است که در طی روز به عنوان امور خانه داری انجام می دهند. تغییر چارچوب ذهنی برنامه ریزان، سیاستگذارن و مدیران کلان جامعه نسبت به نقش زنان خانه دار و اهمیت فعالیت هایی که آنها طی روز و به طور مستمر طی سال انجام می دهند نیاز به باور توانمندی های زنان جامعه در انجام فعالیت های اقتصادی و ارزش افزوده ای دارد که زنان با انجام امور خانه داری در فرآیند رشد اقتصادی تولید می کنند.

کتاب حاضر را شرکت انتشارات سوره مهر وبا شمارگان ۳۰۰۰نسخه در زمستان ۱۳۸۳ به پیشخوان کتابفروشی ها فرستاده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.