زنان کمترین رای را به معین دادند،بیشترین رای را به قالیباف

کانون زنان ایرانی: براساس داده‌های انتخاباتی و ارزیابی درصد رای‌دهندگان زن و مرد مشخص شد که جذاب‌ترین کاندیدا برای زنان محمدباقر قالیباف بوده است.درمیان رای‌دهندگان به معین ، تعداد مردان بیشتر از زنان است و این فاصله رای در نماینده اصلی اصلاحات بیشتراز بقیه کاندیداها بود .در واقع نماینده اصلی گفتمان اصلاحات یعنی مصطفی معین ، درمجموع رای کمتری از زنان را به خود اختصاص داد.درخصوص رای‌دهندگان به دیگر کاندیداها این نسبت متغیراست اما درمجموع نمایندگان گفتمان اصولگرایی بیشتر توانسته‌اند رای زنان را به دست آورند…

جلسه ی “تحلیل رفتار انتخاباتی زنان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری” سه شنبه این هفته در دفتر جبهه مشارکت تشکیل شد. در این جلسه فریده ماشینی و دکتر محمد فاضلی در حضور دختران و پسران جوان درباره چگونگی حضور زنان در انتخابات صحبت کردند.

اکثر جلساتی که مربوط به زنان است تعداد کمی از مردان حضور دارند اما در این جلسه تعداد پسران خیلی بیشتر از دختران بود.

فاضلی،استاد دانشگاه از محتوای گفتمان های انتخاباتی انتقاد می کند و می گوید: طبق تحقیقات، موضوعات ملموس و واقعیات عینی زنان را بیشتر به مشارکت سیاسی وا می دارد. موضوعاتی که زنان حس کنند در آن نفعی برایشان وجود دارد. و این چیزی است که در گفتمان های انتخاباتی دیده نشد.

در گفتمان های انتخاباتی هیچ بحثی از آزار جنسی، تفاوت درآمد زنان و مردان در بازار خصوصی، عدالت سازمانی و جایگاه آنان در سازمان ها، تعریف مشخص ازخشونت خانگی و ضمانت اجرایی برای مقابله با آن و مشاغل خاص زنان مطرح نشد.

به عقیده فاضلی گفتمان سیاسی اصلاح طلبان فقط به حضور زنان در مجلس و چگونگی پوشش آنها محدود شد. دلیلی که موجب توجه نکردن به دغدغه های ذهنی زنان در سیاست کشور می شود، تولید نکردن دانش درباب زنان است.

به اعتقاد این استاد دانشگاه شناسایی مسئله، تعریف و تولید دانشی که حوزه هایی از واقعیت را برای زنان مهم تر ازمسائل مردان جلوه دهد، وجود ندارد.

دکتر محمدفاضلی ، پژوهشگر مسایل اجتماعی بابررسی نتایج انتخابات نهم ریاست جمهوری از زاویه میزان مشارکت زنان گفت: براساس داده‌های انتخاباتی و با ارزیابی درصد رای‌دهندگان زن و مرد مشخص شده که نمایندگان گفتمان سنتی و اصولگرا درجلب رای زنان موفق بوده‌اند و برعکس نماینده اصلی گفتمان اصلاحات یعنی مصطفی معین ، درمجموع رای کمتری از زنان را به خود اختصاص داد.

وی افزود: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که جذاب‌ترین کاندیدا برای زنان محمدباقر قالیباف بوده که موید این مساله است که مسایل زنان به شکل شعارهایی جزیی و ملموس که درزندگی واقعی آنها موثر باشد ، مطرح شد.

فاضلی گفت : درمیان رای‌دهندگان به معین ، تعداد مردان بیشتر از زنان است و این فاصله رای درنماینده اصلی اصلاحات بیشتراز بقیه کاندیداها بود درحالی که درمیان رای‌دهندگان به علی لاریجانی تعدادزنان بیشتر از مردان بود.

وی افزود: درخصوص رای‌دهندگان به دیگر کاندیداها این نسبت متغیراست اما درمجموع نمایندگان گفتمان اصولگرایی بیشتر توانسته‌اند رای زنان را به دست آورند.

این پژوهشگر جلب زنان به شعارهای اصولگرایان رادرملموس تر و واقعی بودن مباحث آنها دانست و گفت : مثلا همین که لاریجانی و احمدی نژاددر باره اهمیت تربیت فرزندان درمدارس سخن گفته‌اند توانسته درجذب آراء بیشتر زنان که مادران خانواده هستند، موثر واقع شود.

فاضلی با ارائه سه تحقیق درباره رابطه فضای سیاسی و زنان به این نتیجه می رسد در عرصه هایی که انتظار می رود سطح نارضایتی زنان بیش از مردان باشد، این موضوع صادق نیست.

به نظر فاضلی آگاهی و حساسیت های سیاسی زنان آنقدر پایین است که آنان گاهی از این وضعیت ارزیابی مثبت تری نسبت به مردان حتی در عرصه هایی مثل اقتصاد که به آنان اجحاف می شود، دارند.

این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که شناسایی مسئله، تعریف و تولید دانشی که حوزه هایی از واقعیت را برای زنان مهم تر از مردان جلوه دهد، وجود ندارد.

فاضلی اضافه کرد: به نظر می‌رسد هیچ دانش دقیقی درحوزه مسایل زنان وجود ندارد و برغم گفتمان معین در حذف تبعیض‌های جنسیتی ، مسایلی که درزمان انتخابات درباره زنان مطرح شد ، آنقدرکلی بود که زنان احساس کردند اهمیتی حیاتی برای آنها ندارد.

وی شعار وزارت زنان را که یکی از اصلی‌ترین شعارهای این دوره از انتخابات بود، یکی از مبتذل‌ترین خواسته‌ها از رییس جمهوری آتی توصیف کرد وگفت : آیا در بنگلادش که زنی رییس جمهوری بود یا درترکیه که زنی نخست وزیر شد مسائل حقوقی زنان وضعیتی بهتر از گذشته یافت.

این پژوهشگر گفت: با آنکه سیاست مدرن روی جزئیات زندگی افراد جامعه برنامه ریزی و طراحی شعار می‌کند ، در گفتمان انتخاباتی هیچ بحثی از مقوله آزارهای جنسی در محیطهای کاری ، عدالت سازمانی جایگاه زنان و مردان کارمند، تعریف دقیقی از خشونت خانگی یا دانش منسجمی در باب فحشا ارائه نشد.

فاضلی با اشاره به بحرانی تلقی کردن افزایش ورود دختران به دانشگاهها در دولت اصلاحات، گفت : یکی از دلایلی که زنان علاقه‌ای به سیاست ندارند این است که منفعتی درآن نمی‌بینند و چون زنان به واقعیات ملموس بیش از مفاهیم انتزاعی توجه دارند، توجه آنها به گفتمان اصلاحات درحوزه زنان جلب نشد.

وی با انتقاد از عملکرد روزنامه‌های اصلاح طلب در پرداخت ناکافی به مسایل زنان وعدم ارائه اطلاعات وآمارهایی دقیق از وضعیت زنان،گفت : عرصه روشنفکری هنوز نتوانسته شکاف جنسیتی را به عنوان عرصه‌ای مهم از جامعه تلقی و برای آن چاره‌ای بیندیشد . عرصه اخلاق جنسی آنقدر که زنان را مسوول و متهم می‌داند ، به مردان اهمیت نمی‌دهد و از قضا همین مساله به باز تولید قدرت مردانه کمک می‌کند.

این جامعه شناس تاکید کرد : خانواده پایه‌ای از امنیت اجتماعی است اما مدرنیته هنوز نتوانسته توضیح دقیقی از محورهای امنیت خانواده و برابری حقوقی زن و مرد ارائه دهد که درآن ضمانت‌های اجرایی لازم بریا عدم فروپاشی خانواده وجود داشته باشد.

فاضلی برخی از نتایج طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها را درباره نگرش سیاسی مردان و زنان را ارئه می دهد. میزان آزادی موجود در جامعه، لزوم حفظ آبرو و وحشت افراد، انتخاب حکومت بر اساس رای مردم، شاخص های سیاسی ای است که مردان و زنان درباره آنها نظرات یکسانی دارند. حتی در باب حفظ، اصلاح و یا تغییر بنیادین وضع موجود نظرات مردان و زنان یکسان است.

دلیل یکسانی نظرات زنان و مردان در مورد موضوعاتی که حتی گاهی به ضرر زنان است این است که ما نتوانستیم در این گفتمان ها مسئله زنانه بیافرینیم.

اما به عقیده فاضلی شاخص هایی که به گفتمان اصلاحات نزدیک است در مردان قوی تر از زنان وجود دارد. مثلاً برای مردان آزادی، مشارکت و امنیت مهم ترین مسائل جامعه هستند در حالی که زنان رفاه را مسئله مهم جامعه تلقی می کنند.

فریده ماشینی نیز با انتقاد از نگاه حاکم بر کمیسیون های ستاد انتخاباتی معین معتقد است که هیچ وقت بحث زنان در این ستاد موضوع محوری نشد. شعارهایی حاشیه ای که گاه اصلاً به گوش زنان نرسید.

همچنین به نظر ماشینی شعار ها و رفتارها درباره زنان در ستاد معین همخوان نبود و همچنین به دلیل طرح ناقص مسئله زنان در این ستاد سوء تعبیرهایی مانند رواج بدحجابی به دنبال داشت که او همه ی این عوامل را به سوء مدیریت و نه بی توجهی به مطالبات زنان تعبیر می کند.

فریده ماشینی از اعضای کمیسیون زنان جبهه مشارکت ضمن مخالفت با گفته های دکتر فاضلی این پرسش را مطرح کرد که اگر عدم توجه به نیازهای ملموس زنان ، باعث بی توجهی زنان به سیاست شده پس چرا کاندیدای رقیب که اساسا موضوع جنسیت و زنان رامطرح نکرده بود . رای بیشتری آورد؟

وی گفت که مشکل زنان در عرصه سیاست این نیست که بحث‌های سیاسی قرابتی با خواسته‌های زنان ندارد، بلکه اساسا ساختار پدرسالار حاکم بر خانواده‌ها به گونه‌ای است که دختران وزنان تلقی دیگری از مطالبات خود دارند.

ماشینی افزود: تقسیم حوزه‌های اجتماعی به عمومی و خصوصی و هل دادن زنان به عرصه خصوصی ، این مفهوم را می‌رساند که مسایلی چون خشونت خانگی، مسایلی شخصی است . احزاب سیاسی نیز با دستورکاری مردانه اداره می‌شوند ومسایل زنان را جزو مسایل اولویت دار و بحرانی نمی‌دانند.

وی تاکیدکرد: پایین بودن سطح آگاهی‌های سیاسی زنان به آن دلیل است که زنان در پروسه‌ای طولانی و از کودکی تاپیری از سیاست ورزی بازداشته شده اند.

ماشینی با انتقاد از عدم طرح جدی مسایل زنان و موضوعات جنسیتی در سیاستگزاری‌های کلان گفت : در ستاد معین که قراربود روی مساله زنان کاربیشتری انجام شود، شعارهامطابق رفتارهانبود. هیچ سهمیه‌ای به زنان اختصاص داده نشد و در سفرهای استانی نمایندگان ستادها، موضوعات زنان پررنگ نشد.

او در زمینه حضور زنان در سیاست می گوید: تصمیمات سیاسی همواره در گروه های مردانه و به دور از زنان انجام می شود و اگر زنی در این جمع نظر مخالفش را بیان کند قطعاً به حاشیه کشانده خواهد شد.

وی نتیجه می گیرد که سیاست باید به طور واقعی به نا برابری های زنان و مردان بپردازد و تا زمانی که عرصه های فرهنگی و اجتماعی بستر نابرابری است، عرصه ی سیاسی نیز نمی تواند رفتاری برابر انگارانه داشته باشد.

عکس :زهره سلیمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.