فیروزه صابر:زنان کارآفرین تبعیض ها را جدی نمی گیرند

کانون زنان ایرانی- ترانه بنی یعقوب: بالا بودن نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی یکی از معضلات فعلی جامعه ماست. امروز بیش از ۶۲درصد دختران جامعه مان به دانشگاهها راه یافته اما برابر با این میزان و به نسبت مساوی با مردان جذب بازار کار نشده اند. نرخ بیکاری زنان هم اکنون دو برابر مردان است.

همین مساله یکی از ایده های اصلی راه اندازی انجمن زنان مدیر کار آفرین نیز هست.

آنچنان که فیروزه صابر مدیر این انجمن بالا بودن نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی را ایده اصلی راه اندازی انجمن زنان مدیر کار آفرین عنوان می کند.

هر چند او کار آفرینی را مترادف با اشتغالزایی نمی داند اما در شرایط فعلی کشور یکی از اثرات جانبی آن را اشتغالزایی برای زنان و جوانان می داند.

گروهی از زنان خلاق و کار آفرین در سال ۷۹ بحث کار آفرینی زنان را مطرح و بر آن متمرکز شدند. که این مسئله منجر به شناسایی حدود ۲۵۰زن کار آفرین در نقاط مختلف شهری و روستایی کشورمان شد.

این زنان در همان ابتدای راه دریافتند برای نهادینه کردن کار آفرنینی زنان در کشور و جا انداختن این موضوع که لزوماً کسب و کار به معنای اشتغال در بخش دولتی نیست وجود تشکل غیر دولتی برای زنان کار آفرین لازم است پس آنها اقدام به تشکیل این انجمن کردند.

ایجاد یک شبکه سراسری همیاری و خود یاری نیز از دیگر اهداف تشکل این انجمن بوده است.

فیروزه صابر در این باره می گوید: این انجمن برای اولین بار در سطح کشور ایجاد شده و هدف اصلی آن نیز ارتقا ظرفیت مدیریت کار آفرینان زن است. یعنی کسانی که کسب و کاری ایجاد کرده اما با کم و کاستی های علمی مواجه اند.

تقویت ظرفیت های علمی این مدیران و ترغیب ورود جوانان دارای ایده های خلاق به عرصه کار آفرینی و کسب و کار از دیگر اهداف این انجمن است.

اما کار آفرینی تعریف ویژه خود را دارد کار آفرینی فرآیند خلق ابتکارات و نوآوری ها و تدابیر جدید در شرایط پر ابهام و خطر خیز است. که با کشف فرصت های محیطی و بسیج منابع تبدیل به کسب و کار جدید می شود.

” در واقع در کار آفرنی کسب و کار و صنعت خاص برای اولین بار ایجاد شده و یا اینکه در صنف و صنعت ویژه خود بهترین است”.

البته صابر قدرت رهبری، آینده نگری، استقلال طلبی خلاقیت و پشتکار و خود باوری را از دیگر ویژگی های یک کار آفرین می داند که موجب تمایز او از دیگران می شود.

یکی از وظایف مهم این انجمن نیز آشنایی زنان کار آفرین با یکدیگر و پیوند این زنان با تشکل های حرفه ای و نهادهای عمومی جامعه است که هر کدام به نوعی می توانند حمایت لازم را از کار آفرینی به ویژه کار آفرینی زنان داشته باشند.

” تقویت توانمندی و دانش زنان کار آفرین با برنامه های پژوهشی، آموزشی، ترویجی و مشاوره ای از دیگر اهداف انجمن ماست.”

وقتی از صابر معنای دقیق کار آفرینی را می پرسم سری تکان می دهد و می گوید: وقتی واژه ای در جامعه مد می شود گاه از مفهوم واقعی اش دور می شود. بسیاری از افراد هنوز مفهوم واقعی کار آفرینی را نمی دانند. بعضی اوقات کسانی با انجمن تماس می گیرند و خود را به عنوان کار آفرین معرفی می کنند اما با پرس و جوی بیشتر متوجه می شویم که این افراد کار آفرین نیستند مثلاً یک کارمند عالی رتبه یا پژوهشگر موفق اند که در نوع خود خیلی خوب است اما کار آفرینی نیست، کار آفرینی تعریف مشخصی دارد و همراه با ایده های خلاق است.

زنان کار آفرین علی رغم همه موانع می توانند از پتانسیل های موجود بر سر راهشان استفاده کنند و ایده های جدید و خلاق بیافرینند و یا در حرفه خود به عنوان برترین مطرح باشند، یعنی آنها قابلیت حذف و کاهش موانع را دارند.

صابر دختران کار آفرین زیادی را می شناسد که ایده های خوبی را مطرح و کسب و کارهایی را راه انداخته اند.” در زاهدان دختری جوان موفق به تاسیس یک موسسه خدمات توریستی شده و یا دختر جوان دیگری را می شناسم که در همین استان با گرفتن ۲۰میلیون وام از بانک کشاورزی کشت گیاهان قطره ای و گلخانه ای را آغاز و سرمایه خود را به ۱۰۰میلیون تومان رسانده که این کار با توجه به خشکسالی ۷ ساله آن منطقه و کم آبی شدید فوق العاده است.

صابر می گوید: در برخی مواقع زنان کار آفرین خود را به عنوان کار آفرین و صاحب ایده نمی شناسند. این انجمن با ایجاد گروههای کاری همچون گروه روابط عمومی، خدمات مشاوره ای و آموزشی سعی در آگاهی بخشی به این زنان و آشنایی هر چه بیشتر آنها با یکدیگر دارد.

کار آفرینان عامل تغییراند و حضور آنها در بسیاری از عرصه جرات و جسارت ورود و حضور در آن عرصه را برای دیگران را فراهم می سازد . بسیاری از کار آفرینان زن به درجه ای رسیده اند که علاوه بر توسعه کسب و کارشان به توسعه محلی و استانی هم یاری می رسانند .

بسیاری از این زنان هم اکنون به عنوان” سرمایه اجتماعی” مطرح اند الگوهایی که قادرند محیط اجتماعی شان را تغییر دهند.

وقتی از مدیر انجمن زنان کار آفرین می پرسم:چرا این انجمن را تنها به زنان کار آفرین اختصاص داده اید و نه زنان و مردان فعال در این عرصه می گوید: ” اتفاقاً این مساله با بحث های زیادی همراه بود چون این انجمن برای اولین بار است که در کشور شکل گرفته‘خیلی ها به ویژه مردان کار آفرین مایل بودند که این انجمن به هر دو جنس تعلق داشته باشد.

اما چون تعداد زنان کار آفرین در کشورمان کمتر از مردان است این خطر وجود داشت که زنان در حاشیه قرار بگیرند.

اما ما نمی خواستیم زنان کار آفرین در حاشیه باشند و حضور آنها را در متن انجمن می خواستیم پس انجمن زنان کار آفرین را تاسیس کردیم.

بالا بودن چالش ها و موانع زنان کار آفرین نسبت به مردان از دیگر موارد تشکیل این انجمن برای زنان است.”

به عقیده صابر کار آفرینان در سه بخش ویژگی های فردی ،( محرومیت های خانوادگی و فردی )، محیطی (ویژگی های سازمانی و فرهنگی ) و مسائل حقوقی با مشکلات زیادی روبرویند. که در بخش ویژگی های فردی یعنی همان محدودیت های خانوادگی و مشکلات فرهنگی که به نگرش های اعضا جامعه بر می گردد زنان بیش از مردان با چالش ها و موانع مواجه اند.

بنابراین انجمن زنان کار آفرین برای توجه بیشتر و تقویت خود باوری آنان تاسیس شده است.

” هر وقت فاصله های تبعیض آمیز میان زنان و مردان برداشته شود آن وقت این انجمن برای هر دو جنس خواهد بود اما تا زمانی که محدودیتهای فرهنگی و خانوادگی برای زنان وجود دارد این انجمن تنها به زنان تعلق خواهد گرفت.”

از صابر می پرسم که آیا خود را یک کار آفرین می داند بالبخندی می گوید: واقعاً نمی دانم این رااز دیگران باید بپرسید.

هر چند صابر به مباحث کار آفرینی واقعاً علاقمند است و اولین پروژه کار آفرینی زنان در کشور را به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشدش اجرا کرده است.

او نیز مثل سایر زنان بارها مورد تبعیض های جنسیتی قرار گرفته اما معتقد است: زنان نباید به این تبعیض ها اهمیت چندانی دهند. چون هر چقدر زنان این تبعیض ها را بیشتر باور کنند مشکلات بیشتر مانع اهداف و عملکردشان می شود.

اما اگر آنها را به عنوان واقعیات موجود جامعه بپذیرند و در عین حال در جهت از میان برداشتن آنها گام بردارند تحمل فاصله ها و تبعیضها برایشان آسان تر و در کارهایشان موفق تر خواهند بود.

همانگونه که بسیاری از زنان کار آفرین این تبعیض ها را به عنوان واقعیات اجتماعی پذیرفته اما هرگز این تبعیض ها را جدی نگرفته اند تا مانع موفقیتشان شود.

زنان کار آفرین از لحاظ روحی ویژگی هایی دارند که آنها را از دیگر زنان متفاوت می کند:اعتماد به نفس خود باوری و جدی نگرفتن تبعیض ها.

این انجمن همچنین قصد دارد با توسعه فعالیتهایش علاوه بر سطح ملی در سطح بین المللی نیز فعالیت های خود را گسترش دهد.

ارتباط و انتقال تجارب زنان کار آفرین ایرانی در سراسر جهان و با دیگر زنان دنیا می تواند گامی موثر در جهت تقویت اعتماد به نفس و خود باوری زنان و دختران کار آفرین و جذب دیگر زنان به این عرصه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.