سوءاستفاده جنسي از كودكان درخانواده‌هايي كه حريم كلامي ندارند بيشتراست

يك روانشناس سوءاستفاده جنسي از كودكان را رويدادي خانمان‌برانداز توصيف و با استناد به تحقيقات 18 ساله خود بر روي اين موضوع در تمام جهان ابراز عقيده كرد كه سوء استفاده جنسي از كودك توسط «ناپدري» در درون خانواده نسبت به ساير متعرضين، شيوع بيشتري دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر شهين عليايي زند، عضو هيات علمي دانشگاه و بنيانگذار اولين مؤسسه پيشگيري از آزار جنسي كودكان و نوجوانان در خاورميانه در نشست «سوء استفاده جنسي از كودكان، اشكال و طبقات آن» ايجاد ارتباط با كودك در هر سطح و به هر شيوه، با هدف بهره‌كشي جنسي را تعريف نظري از سوء استفاده جنسي خواند و بيان كرد: در اين تعريف منظور از « سطح» از نوازش اندام‌ها با دست تا مراحل پيشرفته به قصد لذت جنسي است؛ بنابراين در چارچوب روانشناسي اين اقدام در هر سطحي، سوءاستفاده جنسي از كودك است.

وي با بيان اين كه قوانين برخي كشورها در تعريف سوءاستفاده جنسي عبارت «بدون رضايت كودك» را آورده‌اند، ادامه داد: اين در حاليست كه ما در محافل حقوقي به اين امر اعتراض كرديم، چرا كه كودك در اين زمينه نمي‌تواند تصميم‌گيري كند؛ بنابراين تعرض فرد بزرگسال به كودك، چه با رضايت و يا عدم رضايت كودك سوءاستفاده جنسي محسوب مي‌شود. همچنين در اين قبيل رويدادها كودكان بسيار تحريك‌پذير هستند. يعني در حاليكه تصور ما بر اين است كه كودك در سوء استفاده جنسي همواره مخالفت مي‌كند، اما كودك تحت آزار، بعد از مدتي به علت تحريك شدن خود را در معرض سوء استفاده‌ها قرار خواهد داد.

عضو هيات علمي دانشگاه، بزرگترين دستاورد نظريه «فرويد» را بيان تحريك‌پذيري جنسي كودكان از بدو تولد و آمادگي تحريك‌پذيري در هر گروه سني دانست و اظهار كرد: يكي از مهمترين سنين تحريك پذيري دوران «پيش دبستاني» است، لذا بايد اين دوران بسيار جدي گرفته شود؛ چرا كه اين دوران را بلوغ اوليه نامگذاري كرده‌اند و اين امر را مي‌توان در بازي‌هاي مامان و بابا و دكتر و پرستار كودكان مشاهده كرد كه رنگ و بوي جنسيتي دارد.

اين روانشناس با بيان اين كه تصور ما، اشتباها اين است كه تحريكات جنسي مربوط به سنين نوجواني و جواني است، گفت: سوء استفاده جنسي از كودك مخربترين رويداد زندگي فرد است؛ چرا كه در اين صورت روان و جسمش نيز آزرده مي‌شود و تاثير خود را براي هميشه به شكل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد.

دكتر عليايي زند ادامه داد: تمام افراد پدوفيلي ـ افراد بزرگسال تعرض كننده به كودكان ـ در دوران كودكي مورد تعرض جنسي قرار گرفته‌اند. همچنين افرادي كه داراي سابقه تعرض جنسي در كودكي هستند ممكن است در بزرگسالي دچار سردمزاجي و يا عدم كنترل جنسي شوند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اين كه 23 درصد زنان روسپي در كودكي مورد تعرض جنسي قرار گرفته‌اند كه اين تحريكات زودرس و قبح‌شكني از جمله عوامل زمينه‌ساز روسپي‌گري آنها بوده تصريح كرد: اين افراد در بزرگسالي، تحريك پذير بودن خود را در جايي به شكل هدفمند پياده كرده تا خود را ارضاء كنند؛ اين در حاليست كه اين پديده تا آخر عمر با فرد همراه بوده و فراموش ناپذير خواهد بود.

به گفته وي، سوء استفاده جنسي مي‌تواند توسط هر فردي اعم از پدربزرگ، پدر، برادر، و ناپدري صورت گيرد.

به گزارش ايسنا وي افزود: گذاشتن كودكان در خانه همسايه و خبر نداشتن از آنها تا ساعت‌ها، عواقب بسيار بدي مي‌تواند به همراه داشته باشد به گونه‌اي كه بسياري از سوء استفاده‌هاي جنسي بيرون خانه، در همسايگي رخ مي‌دهد.

به گفته وي اگر سوء استفاده جنسي از كودك توسط افراد همخون باشد، تاثير رواني به شدت عميقي بر روي كودك مي‌گذارد؛ حتي اگر اين سوء استفاده جنسي سطحي‌تر باشد؛ چرا كه كودك انتظار ندارد پدرش به قصد لذت جنسي به او دست بزند و در اين صورت كودك ناراحتي را در خود فرو مي‌ريزد؛ در حاليكه اگر اين تعرض جنسي به شكل عميق‌تر توسط غير خودي انجام شود كودك بهتر آن را مي‌پذيرد.

اين استاد دانشگاه كودكان عقب مانده را بيشترين گروه كودكان قرباني سوء استفاده جنسي دانست و خاطرنشان كرد: از نظر فراواني دختران بيشتر در خانه و پسران بيرون از خانه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند ؛ اين در حاليست كه پسران قرنهاست كه مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند.

به گفته وي همچنين كودكان خياباني در مقايسه با ساير كودكان در بيشتر اوقات مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند به نحوي كه اين امر براي قربانيان، تبديل به يك روال عادي شده كه جاي هيچ بحثي ندارد.

دكتر عليايي زند در پاسخ به اين سؤال كه در چه خانواده‌هايي اين امر بيشتر اتفاق مي‌افتد، گفت: تحقيقات نشان داده است خانواده‌هايي كه حريم كلامي ندارند و واژه‌هاي ناپسند استفاده مي‌كنند و خانواده‌هايي كه خود قبح شكن هستند از اين منظر در معرض خطر بيشتري، قرار دارند؛ چرا كه اگر هر چيزي را بتوان براحتي به زبان آورد، پس راحت هم مي‌توان انجام داد.

وي «بچه‌ها تحريك جنسي نمي‌شوند و تنها بي‌بند و باري‌ها باعث تعرض جنسي به كودكان شده است» را يك افسانه دانست و افزود: در حال حاضر سوء استفاده جنسي در مقايسه با دهه‌هاي گذشته به شدت در حال سازمان‌يافتگي‌ است و در اين زمينه سازمانهاي ملي و جهاني داريم؛ به گونه‌اي كه كشور فنلاند يكي از مراكز پخش كودكان و در برخي كشورهاي اروپايي كودكان را در هتل‌ها ساعتي اجاره مي‌دهند، همچنين كشورهاي آلمان و ايتاليا دروازه‌هاي ورود اين كودكان هستند.

دكتر عليايي زند سوء استفاده جنسي از كودكان را به دو نوع رسمي و غير رسمي تقسيم و بيان كرد: ازدواج دختر زير 15 سال با پيرمرد 57 ساله نوعي از سوء استفاده جنسي رسمي است كه اين قبيل اتفاقات در مناطقي از كشور ما و برخي كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد، در خانواده‌هاي كه پدر گرفتار و معتاد است، بيشتر ديده مي‌شود و در اين خانواده‌ها كودكان خرج دود و دم خانواده‌ها مي‌شوند.

وي با بيان اين كه 12 درصد پدر و مادران كودكان قرباني سوءاستفاده جنسي، خود واسطه روسپيگري فرزندان خود بوده و اولين متقاضي را براي دخترانشان آورده‌اند، خاطرنشان كرد: در مقابل شماري از مردان واسطه، به سراغ خانواده‌هاي متزلزل رفته و با دختران آنها ازدواج كرده و از اين راه سعي دارند با آوردن دوستان خود به خانه و تنها گذاشتن آنها با همسرانشان جنبه غير رسمي اين امر را نيز شكل دهند.

دكتر عليايي زند سوء استفاده جنسي غيررسمي را به دو نوع درون و برون خانواده تقسيم و بيان كرد: متاسفانه ميليونها دختر و پسر در جهان، مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند اما به علت شرايط موجود نمي‌توانند، طرح دعوي كنند.

وي افزود: معمولا سوء استفاده‌هاي جنسي درون خانواده غيرسازمان يافته است اما هر اندازه از خانواده بيرون مي‌رويم اين سوء استفاده‌ها سازمان يافته‌تر مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه، فقر را يكي از عوامل زمينه‌ساز اين سوء استفاده‌ها دانست و تصريح كرد: از نظر علمي براي بررسي يك پديده تنها به سراغ يك علامت رفتن، خطاي علمي است بنابراين بايد در اين مورد مجموعه‌اي از عوامل همچون فقر، تحريك زودرس ، قبح شكني و …. را در نظر گرفت، براي مثال اگر در خانواده‌اي پدر براحتي در برابر فرزندان مواد مخدر مصرف مي‌كند در آن خانواده به دليل قبح شكني بسياري از اتفاقات ديگر هم مي‌تواند بيفتد.

به گزارش ايسنا وي با اشاره به پديده مهاجرت و همراهي بسياري از كودكان با والدين براي يافتن شغل گفت: بعد از مدتي كه پول دريافتي، كفاف گذران زندگي اين خانواده‌ها را نمي‌دهد، كارهاي ديگري به آنها پيشنهاد مي‌شود كه كودكان در اين ميان آسيب بيشتري مي‌بينند، بويژه اگر اين مهاجرين در منطقه‌اي خاص سكونت داشته باشند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به جلو افتادن سن بلوغ و عقب ماندن واقعه ازدواج، اظهار كرد: در اين ميان اتفاقات بسياري مي‌تواند رخ دهد چرا كه از سويي آگاهي‌هاي تغذيه‌اي ، بهداشتي و عمل كردن به آنها وجود دارد و از سوي ديگرتحريك‌هاي محيطي بلوغ را جلو مي‌اندازد.

دكتر عليايي زند در پاسخ به اين سؤال كه رسانه‌ها در جهان تا چه حد مي‌توانند با پخش برنامه‌هاي انحرافي، باعث تحريك كودكان شوند افزود: رسانه‌ها در اين زمينه عامل قابل تأملي هستند بنابراين اگر مي‌خواهيم برنامه‌هاي خارجي بر روي كودكان تأثير گذار نباشند بايد با جذاب كردن برنامه‌ها توليدي، جلو خيل عظيم برنامه‌هاي انحرافي رسانه‌هاي خارجي را بگيريم و دست به يك مبارزه رسانه‌اي بزنيم و رسانه‌هاي خود را قوي‌تر كنيم.

وي ايران را بيشترين مصرف‌كننده لوازم آرايشي و جراحي پلاستيك دانست و ادامه داد: ما آموزشهاي خود را براي زندگي سالم و مرافبت از خود، بايد از مهد كودكها آغاز كنيم؛ اگر آنجا را در يابيم، خيالمان راحت مي‌شود، لذا ما آموزش خود را براي والدين ، مربيان و كودكان و هر يك به شيوه‌اي جداگانه را آغاز كرده‌ايم.

وي گفت: متاسفانه اگر سوء استفاده جنسي از يك كودك صورت گرفته باشد، مجازات فرد متعرض بسيار ناچيز است، در حاليكه اين اتفاق، جنايتي فراموش نشدني در زندگي قرباني است.

وي همچنين از ارائه طرح پليس كودك يار به نيروي انتظامي خبر داد و گفت: كودك چه بيرون و چه در داخل خانواده نيازمند امنيت اجتماعي است چرا كه با اين طرح امنيت كودك به ميزان قابل توجهي تأمين مي‌شود، لذا تقاضا مي‌شود كه به اين طرح به صورت جدي نگريسته شود.

دكتر عليايي زند با بيان اين كه در هر جامعه‌اي كه مواد مخدر و بيكاري وجود دارد سوء استفاده جنسي هم به چشم مي‌خورد تصريح كرد: در اين زمينه بايد گفت كه در روستاها سوء استفاده جنسي از كودكان بيشتر است چرا كه كودكان را براي كار با افراد بزرگسال بيرون مي‌فرستند .

اين روانشناس در پايان به نشانه‌هايي از سوءاستفاده جنسي از كودكان در تاريخ ادبيات با استناد به برخي اشعار اشاره كرد و گفت: نمونه‌هاي فراواني از سوء استفاده‌هاي جنسي بويژه در رفتار بسياري از پادشاهان از جمله ناصرالدين شاه مشاهده مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.