محبوبه‎ ‎عباسقلی‎ ‎زاده‎ ‎از‎ ‎فعالان‎ ‎حوزه‎ ‎زنان‎ :‎دنبال‎ ‎پرده‎ ‎نشینی‎ ‎مدرن‎ ‎زنان هستند‎ ‎

روزآنلاین- امید معماریان‎ ‎: محبوبه‎ ‎عباسقلی‎ ‎زاده‎ ‎از‎ ‎فعالان‎ ‎حوزه‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تحلیل‎ ‎از‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎خارج‎ ‎شدن‎ ‎لایحه‎ ‎جنجالی‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎خانواده‎ ‎درمجلس‎ ‎پرداخته‎ ‎است. این‎ ‎فعال‎ ‎کمپین‎ ‎قانون‎ ‎بدون‎ ‎سنگسار‎ ‎معتقد‎ ‎است: “حامیان‎ ‎لایحه‎ ‎یاد‎ ‎شده‎ ‎جناح‎ ‎نوبنیادگراها‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎بنایشان‎ ‎نهادینه‎ ‎کردن‎ ‎پرده‎ ‎نشینی‎ ‎مدرن‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎قوانین‎ ‎واپسگرایانه‎ ‎و‎ ‎تصویب‎ ‎لایحه‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎خانواده‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎پازل‎ ‎های‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎مهندسی‎ ‎جنسی‎ ‎آنان‎ ‎است.”‏‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎خوانید. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎چه‎ ‎روندی‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎از‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎خارج‎ ‎شدن‎ ‎لایحه‎ ‎خانواده‎ ‎درمجلس‎ ‎شد؟‎
‎ ‎
حدود‎ ‎یک‎ ‎ماه‎ ‎پیش‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎آقای‎ ‎موسی‎ ‎قربانی‎ ‎عضو‎ ‎هیات‎ ‎رئیسه‎ ‎و‎ ‎کمسیون‎ ‎قضایی‎ ‎مجلس‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎کمسیون‎ ‎قضایی‎ ‎با‎ ‎کلیات‎ ‎این‎ ‎لایحه‎ ‎موافقت‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎محض‎ ‎باز‎ ‎شدن‎ ‎مجلس، این‎ ‎لایحه‎ ‎به‎ ‎صحن‎ ‎خواهد‎ ‎رفت. اعلام‎ ‎همین‎ ‎خبر‎ ‎باعث‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎ظرف‎ ‎چند‎ ‎روز‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎با‎ ‎فعالیت‎ ‎شبانه‎ ‎روزی‎ ‎یک‎ ‎ائتلاف‎ ‎بزرگ‎ ‎علیه‎ ‎لایحه‎ ‎ضد‎ ‎خانواده‎ ‎تشکیل‎ ‎دهند. این‎ ‎ائتلاف‎ ‎از‎ ‎باز‎ ‎شدن‎ ‎یک‎ ‎جبهه‎ ‎گسترده‎ ‎رسانه‎ ‎ای‎ ‎علیه‎ ‎لایحه‎ ‎ضد‎ ‎خانواده‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎مطبوعات‎ ‎و‎ ‎روزنامه‎ ‎های‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎وب‎ ‎سایت‎ ‎های‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎شروع‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎ظرف‎ ‎دو‎ ‎سه‎ ‎هفته‎ ‎موضوع‎ ‎لایحه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎گفتگوی‎ ‎اجتماعی‎ ‎گسترده‎ ‎ای‎ ‎تبدیل‎ ‎کرد. ‏همزمان‎ ‎زنان‎ ‎معترض‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎گذاشتن‎ ‎نمایندگان‎ ‎مجلس‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎ارسال‎ ‎نامه، کارت‎ ‎پستال‎ ‎های‎ ‎اعتراضی‎ ‎و‎ ‎بروشورها‎ ‎و‎ ‎بیانیه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎هم‎ ‎این‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎روش‎ ‎های‎ ‎مدنی‎ ‎و‎ ‎مسالمت‎ ‎جویانه‎ ‎نتیجه‎ ‎ندهد‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎تحصن‎ ‎در‎ ‎مقابل‎ ‎مجلس‎ ‎اعتراض‎ ‎جدی‎ ‎خودمان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دنیا‎ ‎نشان‎ ‎دهیم‎ ‎و‎ ‎خانم‎ ‎عبادی‎ ‎هم‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎اعلام‎ ‎کرد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اعتراضات‎ ‎زنان‎ ‎از‎ ‎چه‎ ‎زمانی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎چه‎ ‎شکلی‎ ‎آغاز‎ ‎شد؟‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎اعتراض‎ ‎به‎ ‎لایحه‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎سال‎ ‎پیش‎ ‎به‎ ‎نمایندگان‎ ‎مجلس‎ ‎هفتم‎ ‎شروع‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎موقع‎ ‎مجلسی‎ ‎ها‎ ‎این‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎را‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎هزینه‎ ‎آمدن‎ ‎این‎ ‎لایحه‎ ‎به‎ ‎صحن‎ ‎بالا‎ ‎خواهد‎ ‎بود. هفته‎ ‎گذشته‎ ‎اعضای‎ ‎ائتلاف‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفتند‎ ‎که‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎طرح‎ ‎لایحه‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎خانواده‎ ‎در‎ ‎صحن، که‎ ‎بنا‎ ‎بود‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎روزهای‎ ‎همین‎ ‎هفته‎ ‎باشد، آخرین‎ ‎فشارهای‎ ‎مسالمت‎ ‎آمیز‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎حضور‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎و‎ ‎گفتگوی‎ ‎رودررو‎ ‎با‎ ‎نمایندگان‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎وارد‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎جهت‎ ‎روز‎ ‎یکشنبه‎ ‎ده‎ ‎شهریور‎ ‎درست‎ ‎موقعی‎ ‎که‎ ‎آماده‎ ‎می‎ ‎شدیم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎طرف‎ ‎مجلس‎ ‎برویم‎ ‎خبر‎ ‎دار‎ ‎شدیم‎ ‎که‎ ‎آقای‎ ‎لاریجانی‎ ‎خواسته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎لایحه‎ ‎از‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎خارج‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎وقتی‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎وارد‎ ‎مجلس‎ ‎شدیم‎ ‎هر‎ ‎چند‎ ‎که‎ ‎برایمان‎ ‎فرش‎ ‎قرمز‎ ‎پهن‎ ‎نکرده‎ ‎بودند‎ ‎و‎ ‎بارها‎ ‎نزدیک‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎صبر‎ ‎دوستانی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎اولین‎ ‎بار‎ ‎بود‎ ‎تجربه‎ ‎گفتگوی‎ ‎رو‎ ‎در‎ ‎رو‎ ‎را‎ ‎نداشتند‎ ‎تمام‎ ‎شود؛‎ ‎فهمیدیم‎ ‎که‎ ‎قضیه‎ ‎جدی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎بنا‎ ‎دارند‎ ‎لایحه‎ ‎را‎ ‎کارشناسی‎ ‎مجدد‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎خبرش‎ ‎هم‎ ‎رسما‎ ‎منتشر‎ ‎شده‎ ‎است. ‏‎
‎ ‎

‎‎آیا‎ ‎انتظار‎ ‎داشتید‎ ‎که‎ ‎مجلس‎ ‎لایحه‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دستورخارج‎ ‎کند؟‎ ‎
‎ ‎
لایحه‎ ‎به‎ ‎اصطلاح‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎خانواده‎ ‎اشکالات‎ ‎کارشناسی‎ ‎فاحشی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎هم‎ ‎کلیات‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎تصویب‎ ‎می‎ ‎رسید‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎می‎ ‎خواستند‎ ‎ماده‎ ‎به‎ ‎ماده‎ ‎بررسی‎ ‎و‎ ‎جزییات‎ ‎آن را‎ ‎تصویب‎ ‎کنند‎ ‎انرژی‎ ‎زیادی‎ ‎از‎ ‎مجلس‎ ‎می‎ ‎برد‎ ‎و‎ ‎می‎ ‎توانست‎ ‎مردم‎ ‎را‎ ‎خشمگین‎ ‎تر‎ ‎کند؛‎ ‎آن‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎شرایطی‎ ‎که‎ ‎همه‎ ‎طیف‎ ‎های‎ ‎زنان‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎معترضند‎ ‎و‎ ‎قدرت‎ ‎کارشناسی‎ ‎و‎ ‎حقوقی‎ ‎به‎ ‎مراتب‎ ‎قوی‎ ‎تری‎ ‎هم‎ ‎دارند. بررسی‎ ‎ماده‎ ‎به‎ ‎ماده‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎صحن‎ ‎باعث‎ ‎می‎ ‎شد‎ ‎حساسیت‎ ‎افکار‎ ‎عمومی‎ ‎به‎ ‎لایحه‎ ‎بیشتر‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎مردم‎ ‎پی‎ ‎به‎ ‎ضعف‎ ‎قانونگذاران‎ ‎ببرند‎ ‎خصوصا‎ ‎که‎ ‎مخالفان‎ ‎لایحه‎ ‎ساکت‎ ‎ننشسته‎ ‎و‎ ‎مسلما‎ ‎در‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎نظرات‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎منتشر‎ ‎می‎ ‎کردند. حتی‎ ‎اگر‎ ‎فقط‎ ‎از‎ ‎همین‎ ‎زاویه‎ ‎هم‎ ‎نگاه‎ ‎کنیم‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎اختلافات‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎بر‎ ‎سر‎ ‎مواد‎ ‎دستکاری‎ ‎شده‎ ‎لایحه‎ ‎توسط‎ ‎دولت‎ ‎بی‎ ‎اعتنا‎ ‎باشیم، دلایل‎ ‎کافی‎ ‎برای‎ ‎خروج‎ ‎موقت‎ ‎این‎ ‎لایحه‎ ‎از‎ ‎دستور‎ ‎کار، بالقوه‎ ‎وجود‎ ‎داشت. به‎ ‎همه‎ ‎این‎ ‎عوامل‎ ‎اضافه‎ ‎کنید‎ ‎اراده‎ ‎جمعی‎ ‎و‎ ‎بی‎ ‎سابقه‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎زنان‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎هنوز‎ ‎هم‎ ‎احتمال‎ ‎تحصن‎ ‎آنان‎ ‎در‎ ‎مقابل‎ ‎مجلس‎ ‎و‎ ‎ظهور‎ ‎یک‎ ‎بحران‎ ‎سیاسی‎ ‎در‎ ‎آستانه‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست‎ ‎جمهوری‎ ‎وجود‎ ‎دارد. بنابراین‎ ‎خرد‎ ‎سیاسی‎ ‎ایجاب‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎تهدید‎ ‎احتمالی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎زنان‎ ‎تبدیل‎ ‎به‎ ‎فرصت‎ ‎شود، کاری‎ ‎که‎ ‎آقای‎ ‎لاریجانی‎ ‎به‎ ‎موقع‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎خودش‎ ‎حداقل‎ ‎در‎ ‎بین‎ ‎زنان‎ ‎اعتبار‎ ‎کسب‎ ‎کرد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎چه‎ ‎کسانی‎ ‎مدافع‎ ‎لایحه‎ ‎بودند؟‎ ‎آیا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎دوباره‎ ‎لایحه‎ ‎را در‏‎ ‎دستور‎ ‎کار قرار دهند؟‎ ‎
‎ ‎
موافقان‎ ‎لایحه‎ ‎دو‎ ‎گروه‎ ‎هستند. یک‎ ‎گروه‎ ‎که‎ ‎خیلی‎ ‎حساب‎ ‎شده‎ ‎کار‎ ‎می‎ ‎کنند، جناح‎ ‎نوبنیادگراها‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎بنایشان‎ ‎نهادینه‎ ‎کردن‎ ‎پرده‎ ‎نشینی‎ ‎مدرن‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎قوانین‎ ‎واپسگرایانه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تصویب‎ ‎لایحه‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎خانواده‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎پازل‎ ‎های‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎مهندسی‎ ‎جنسی‎ ‎آنان‎ ‎است. پازل‎ ‎های‎ ‎دیگر، تصویب‎ ‎لایحه‎ ‎مجازات‎ ‎اسلامی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎لایحه‎ ‎خانواده‎ ‎کلیات‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎کمیسیون‎ ‎قضایی‎ ‎تصویب‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎دارد‎ ‎بی‎ ‎سرو‎ ‎صدا‎ ‎مراحل‎ ‎تصویب‎ ‎کلیاتش‎ ‎در‎ ‎صحن‎ ‎پیش‎ ‎می‎ ‎رود! گروه‎ ‎دیگر‎ ‎سنتی‎ ‎های‎ ‎دنباله‎ ‎روی‎ ‎نوبنیادگراها‎ ‎هستند. در‎ ‎مورد‎ ‎امکان‎ ‎طرح‎ ‎مجدد‎ ‎لایحه‎ ‎در‎ ‎صحن؛‎ ‎باید‎ ‎بگویم‎ ‎که‎ ‎فعلا‎ ‎بازی‎ ‎چماق‎ ‎و‎ ‎هویج‎ ‎در‎ ‎جریان‎ ‎است. اما‎ ‎امکان‎ ‎طرح‎ ‎مجدد‎ ‎آن‎ ‎تا‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎آینده‎ ‎در‎ ‎صحن؛‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎ما‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. ‏‎
‎ ‎
‎ ‎
‎‎به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎تاثیر‎ ‎خارج‎ ‎کردن‎ ‎لایحه‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎و‎ ‎رابطه‎ ‎اش‎ ‎با‎ ‎مجلس‎ ‎چگونه‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟‎ ‎
‎ ‎
فعالان‎ ‎جنبش‎ ‎زنان، بخصوص‎ ‎گروه‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎ائتلاف‎ ‎بزرگ‎ ‎شرکت‎ ‎دارند‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎حال‎ ‎تجربه‎ ‎های‎ ‎خوبی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎همبستگی‎ ‎داشته‎ ‎اند. مهمترین‎ ‎اش‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎سال‎ ۶۰ ‎تا‎ ‎به‎ ‎حال‎ ‎حضور‎ ‎فعالان‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎سابقه‎ ‎نداشته. تصور‎ ‎آن‎ ‎چیزی‎ ‎که‎ ‎یکشنبه‎ ‎ده‎ ‎شهریور‎ ‎من‎ ‎شاهدش‎ ‎بودم‎ ‎تقریبا‎ ‎غیر‎ ‎ممکن‎ ‎بود. این‎ ‎که‎ ‎سیمین‎ ‎بهبهانی‎ ‎و‎ ‎شیرین‎ ‎عبادی‎ ‎و‎ ‎رخشان‎ ‎بنی‎ ‎اعتماد‎ ‎و‎ ‎ده‎ ‎ها‎ ‎زن‎ ‎مبارز‎ ‎دیگری‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎قبلا‎ ‎در‎ ‎اعتراض‎ ‎های‎ ‎خیابانی‎ ‎دیده‎ ‎بودم‎ ‎حالا‎ ‎ببینم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎راهروهای‎ ‎طبقه‎ ‎هفتم‎ ‎و‎ ‎ششم‎ ‎مجلس‎ ‎شورای‎ ‎اسلامی‎ ‎مصمم‎ ‎راه‎ ‎می‎ ‎روند‎ ‎و‎ ‎صدای‎ ‎پایشان‎ ‎در‎ ‎راهروها‎ ‎می‎ ‎پیچد. این‎ ‎صحنه‎ ‎معناهای‎ ‎زیادی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎مهمترینش‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎از‎ ‎چنان‎ ‎قدرتی‎ ‎برخوردار‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎بتواند‎ ‎با‎ ‎حاکمیت‎ ‎سیاسی‎ ‎وارد‎ ‎نوعی‎ ‎موازنه‎ ‎قدرت‎ ‎شود. ‏‎
‎ ‎

‎‎آیا‎ ‎تلاشی‎ ‎که‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎واکنش‎ ‎مثبت‎ ‎مجلس‎ ‎شد‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎درحوزه‎ ‎های‎ ‎دیگری‎ ‎هم‎ ‎مثل‎ ‎موضوع‎ ‎سنگسار‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرارگیرد؟‎ ‎
‎ ‎
نمایندگان‎ ‎مجلس‎ ‎در‎ ‎ملاقاتشان‎ ‎با‎ ‎زنان‎ ‎نشان‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎تحمل‎ ‎گفتگوی‎ ‎رو‎ ‎در‎ ‎رو‎ ‎دارند. هر‎ ‎چند‎ ‎که‎ ‎فراهم‎ ‎کردن‎ ‎فضای‎ ‎گفتگو‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎آسانی‎ ‎نیست. پشتوانه‎ ‎حضور‎ ‎زنان‎ ‎قدرتمند‎ ‎فعالان‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎هفته‎ ‎ها‎ ‎کار‎ ‎شبانه‎ ‎روزی‎ ‎همه‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎درگیر‎ ‎در‎ ‎ائتلاف‎ ‎بود. حضور‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎نظر‎ ‎نقطه‎ ‎عطفی‎ ‎در‎ ‎اعتراضات‎ ‎مدنی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎چگونه‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎فضاهای‎ ‎عمومی‎ ‎و‎ ‎اعتراضی‎ ‎را‎ ‎گسترش‎ ‎داد‎ ‎و‎ ‎تنها‎ ‎راه‎ ‎به‎ ‎خیابان‎ ‎رفتن‎ ‎و‎ ‎شعار‎ ‎دادن‎ ‎نیست. حتی‎ ‎در‎ ‎بسته‎ ‎ترین‎ ‎شرایط‎ ‎مانند‎ ‎شرایط‎ ‎فعلی‎ ‎بازهم‎ ‎جنبش‎ ‎زنان‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎ابتکارات‎ ‎تازه‎ ‎ای‎ ‎برای‎ ‎شکستن‎ ‎فضاها‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎نشان‎ ‎دهد. ‏‎ ‎

‎‎آیا‎ ‎انتظار‎ ‎دارید‎ ‎که‎ ‎محافظه‎ ‎کاران‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎مجلس‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎بدهند‎ ‎وبخواهند‎ ‎دوباره‎ ‎واز‎ ‎کانال‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎فشار‎ ‎بیاورند‎ ‎تا‎ ‎دوباره‎ ‎درمجلس‎ ‎طرح‎ ‎شود؟‎ ‎
‎ ‎
بله‎ ‎این‎ ‎احتمال‎ ‎زیاد‎ ‎است. ما‎ ‎این‎ ‎اطمینان‎ ‎را‎ ‎داریم‎ ‎که‎ ‎فشارهای‎ ‎زنان‎ ‎باعث‎ ‎این‎ ‎عقب‎ ‎نشینی‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎ولی‎ ‎بالاخره‎ ‎دیر‎ ‎یا‎ ‎زود‎ ‎مجددا‎ ‎این‎ ‎لایحه‎ ‎وارد‎ ‎صحن‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎مهم‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎شرایط‎ ‎با‎ ‎دست‎ ‎پر‎ ‎بتوانیم‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎مخالفت‎ ‎کنیم. ما‎ ‎برای‎ ‎نقد‎ ‎عقلانی‎ ‎این‎ ‎لایحه‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎زمان‎ ‎داریم. آنها‎ ‎هم‎ ‎برای‎ ‎کارشناسی‎ ‎مجدد‎ ‎زمان‎ ‎می‎ ‎خواهند‎ ‎اما‎ ‎اگر‎ ‎بخواهند‎ ‎عجله‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎فشار‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎صحن‎ ‎بکنند‎ ‎ما‎ ‎هم‎ ‎ناچار‎ ‎می‎ ‎شویم‎ ‎واکنش‎ ‎های‎ ‎صریحتری‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎نشان‎ ‎دهیم. ‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.