جامعه ما, خشونت بیش از خشونت ستیزی آموختنی است، طلعت تقی نیا

طلعت تقی نیا

تریبون فمینیستی ایران :

باز نگری اخبار خشونت در ماه جاری ، هرروزبیش از پیش ضرورت بررسی عوامل خشونت را آشکار می کند ! خشونت حادثه نیست بلکه مشکلی اجتماعی است .

در بازخوانی حوادث اتفاق افتاده, عوامل داخلی وخارجی ، تعریف از جنس خانواده سالم ، وجود پیوند قوی بین فرزندان و والدین، اشتغال به کار و تحصیل ، ورزش و از همه مهم تر ارتباط کلامی دوسویه که می تواند تاحدودی از خشونت ها جلوگیری کنند را کمرنگ شده می بینیم که این خود کار وبحث مفصلی را می طلبد .

همسر کشی وعاشق کشی پدیده بسیار قدیمی است که شکل و کمیت آن تغییر کرده است . معمولا زنانی که دست به خشونت می زنند در تداوم نارضایتی مزمنی عمل می کنند که معلول عوامل مختلفی است که شاید بتوان گفت مهمترین آن خشونت علیه همسر است که پاسخی به خشونت های اعمال شده برآنهاست.

ناتوانی ومحدودیت در احقاق حقوق زنان از راه های قانونی ، زنان را مجبور می کند که خود وارد عمل شوند . اما مردان بعلت ساختار مردانه با کوچکترین نارضایتی و نامرادی در روابط مرتکب خشونت وقتل می شوند.

عاشقی دختر مورد علاقه اش را به آتش کشید (۲۹ مرداد ندای ایران- تهران)

………………………………………………………

پسرجوانی در اعتراض به سفر دختر مورد علاقه اش به ترکیه با بنزین او را به آتش کشید .

دختر ۲۶ سال دارد و دچار۹۰درصدسوختگی شده است. او که در آستانه مرگ قرار دارد با سختی درباره عشق حرف می زند: من ومهیار همدیگر را دوست داشتیم ومی خواستیم ازدواج کنیم منتظر بودم تا سربازی او تمام شود .

وقتی با خواهرم به ترکیه رفتم مهیار دلخور شد و ازمن خواست سر قرار بروم. در خیابان یک گالن بنزین خرید و به شوخی گفت که می خواهد مرا آتش بزند. در خیابان خلوت بنزین را روی من پاشید و با سیگارش مرا آتش زد . وی ادامه داد : مهیار پس از آتش گرفتن من خیلی سعی کرد آتش را خاموش کند اما موفق نشد .

دختر قبلا ازدواج کرده وطلاق گرفته بود پسر عاشق سرباز و۲۴ سال دارد .

پسر جوانی پس از ناکامی در ازدواج با دختر مورد علاقه اش با کارد اورا کشت (۲۶ شهریور شرق )

…………………………………………………………………………………….

جوان۲۲ ساله با ناامیدی از پاسخ مثبت عشق خود, ابتدا دختر جوان را به قتل رسانید و سپس خودزنی کرد .

این جوان عاشق در بیمارستان گفت : او مرا به خود علاقمند کرد. آنگاه به همه قول و قرارهای مان پشت پا زد. او می دانست که من عاشقش هستم . علت را از اوپرسیدم ولی پاسخ درستی نداد !

اعتراض خونین به پوشش زن جوان (۲۶ شهریور شرق)

………………………………………………………

یک مرد به خاطر حجاب , همسر جوانش را به قتل رسانید. در چند قدمی پیکر بیجان زن نوزاد چهل روزه ای ونگ ونگ می کرد .

شوهر بالای سر جسد زن نشسته و گریه کنان می گفت: من با همسرم به خاطر لباس پوشیدنش اختلاف داشتم واو با چشم هم چشمی لباس هایی می پوشید که من دوست نداشتم واعتنایی به خواسته های من نداشت .

بین من و او دوباره مشاجره درگرفت خیلی عصبانی شدم وکنترل ام را از دست دادم واورا به باد کتک گرفتم وبا سنگی که زیر کمد بود بر سرش کوبیدم. همسرم بیهوش شد چاقویی بر داشتم و چند ضربه به گردنش زدم !

خواهر کشی به اتهام رابطه نامشروع ( ۲۹ مرداد ندای ایران)

………………………………………………………………….

مردی به کلانتری مراجعه کرد و گفت: خواهر ۲۰ ساله متاهلم را به خانه ام دعوت کردم واز وی خواستم که دست از کارهای منافی عفت خود بردارد اما او منکر همه چیز شد . دست وپای اورا بستم وبا بیل چند ضربه به او زدم واو را کشتم !

قتل مادر وکودک دوساله (۲۹ مرداد ندای ایران -تهران)

………………………………………………………..

ساکنان یک مجتمع پس از شنیدن فریادهایی در نیمه شب ، با تاخیر یک روزه پلیس را در جریان قرار دادند .

پلیس پس از گشودن در آپارتمانی که فریاد از آنجا شنیده شده بود با اجساد زن جوان با کودک دوساله اش روبرو شدند .

مادر وکودک به وسیله پیچیده شدن پارچه به دورگردن شان خفه شده بودند .

زن جوان با کودک دوساله اش تنها زندگی می کرد و توسط مردی که برای نظافت به خانه آنها رفت وآمد داشت کشته شدند.

همسر کشی

……………………

زنی با قفل وزنجیر شوهرش را دار زد ( ۲۹ مرداد – ندای ایران-تهران)

زن ۲۵ ساله گفت : با شوهرم دعوا کردیم او بشدت عصبانی شد درگیر شدیم پس از درگیری او به راهرو رفت وشروع کرد به مصرف مشروب وبی حال افتاده بود و من هنوز بشدت عصبانی بودم. اوهیچ مقاومتی نمی کرد ، قفل زنجیر موتوررا به دور گردنش انداختم وگره زدم وسر دیگر را به لوله گاز قفل کردم پاهایش را گرفته وپائین کشیدم بعد از سفت شدن زنجیر بدار آویخته شد .زمانی که ازخفه شد نش مطمئن شدم از خانه بیرون رفتم وپس از نیم ساعت برگشتم و داد و بیداد راه انداختم که شوهرم خودکشی کرده است .

شوهر این مرد از ازدواج قبلی یک دختر داشت که با آنها زندگی می کرد .

زنی پس از قتل شوهرش جسد را به آتش کشید (۱۷ شهریور -شرق)

زنی با همدستی شوهر خواهرش همسر ۴۳ ساله خود را با چاقو ودسته هاون به قتل رسانید و به همراهی او شبانه جسد او را حوالی روستای چاهشک از توابع خراسان برده وبه آتش کشیدند .

مردی با ضربات چاقو به دست زن خود به قتل رسید (۲۱ مرداد -شرق(

زن ۲۱ ساله ای در روستای کراتکتی در شهرستان نور همسر ۲۴ ساله خودرا ، به دلیل اختلافات خانوادگی با ضربات چاقو به قتل رسانید وسپس خود را به مامورین معرفی کرد .

پیرمرد ۶۹ ساله ای همسر خود را خفه کرد (۱۲ شهریور -شرق)

پیرمردِی به کلانتری شهرک ولیعصر مراجعه کرد وگفت : در سال های اخیر درگیری ها و اختلافات زیادی با همسرم داشتم . پس از ازدواج فرزندانمان این درگیری ها بیشتر شد تا شب حادثه انقدر اختلاف ومشاجره بین ما بالا گرفت که با هم در گیر شدیم وبا مشت ولگد به جان اوافتادم واو را زدم وبارها وبارها سرش را بر دیوارکوبیدم تا مرد .

این مرد بعد از کشتن همسر ۶۱ ساله اش حمام کرد و بعد از خواندن نماز ، به کلانتری مراجعه وبه جرم خود اعتراف کرد .

همسر کشی (۱۶ شهریور- شرق (

زن ۳۰ ساله ایرانی با همدستی دو تبعه افغانستان شوهرش را خفه کرده ودر حمام جسد اورا تکه تکه کرده و به میان نیزارهای جاده ورامین انداختند .

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که ۱ /۷۰ درصد زنان که تحت خشونت خانگی قراردارندبه انتقام از همسرانشان می اندیشند.( ایسنا)

………………………..

بر اساس یافته های جامعه آماری, بیشترین آمار زنان مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده در سال ۸۲ به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است ، در صد بالایی از این زنان به خودکشی و آسیب رسانیدن به همسر وجود تمایل داشته اند.

تاسیس خانه های امن یکی از راه های پیش گیری از خشونت است. زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند با مراجعه به این خانه ها می توانند از محیط پر تنش خانه دور شوند وتحت تاثیر سریع افکاری چون خودکشی ویا همسرکشی قرار نگیرند .

خط اورژانس اجتماعی همسر آزاری به دلیل نداشتن کار شناسان ومتخصصان راه اندازی نشده است ( ایلنا)

…………………………..

دکتر سید هادی معتمدی مدیر کل آسیب های اجتماعی گفت : متاسفانه در خصوص همسر آزاری قوانین خوبی نداریم وکارشناسان ما نحوه مداخله در موارد همسرآزاری را نمی دانند و ما با مواردی سر وکار داریم که مداخله درآن غیر قانونی است .

به گفته وی ۹۹ در صد زنان روسپی به دلیل نداشتن شغل به روسپی گری رو می آورند .دختران فراری در کمتر از ۲۴ ساعت پس از فرار مورد تجاوز قرار می گیرند و خانواده ها آنها را نمی پذیرند .

معتمدی خاطر نشان کرد : شایع ترین نوع همسر آزاری کتک زدن با مشت ولگد وعلت اصلی خشونت انحراف اخلاقی شوهر، نبود تفاهم ومشکلات اقتصادی است .

تجاوز

…………….

تجاوز گروهی به دختر معلول ذهنی (۶شهریور –شرق)

دختر۱۷ ساله برای خرید از خانه خارج می شود که توسط سرنشنیان افغانی یک اتومبیل ربوده وبه ویلایی در فشم برده ودر آنجا زندانی می شود .

این دختر که معلول ذهنی نیز است به مدت ۵۰ روز مورد تجاوز ربایندگان قرار می گرفت و او را در مقابل دریافت پول در اختیار کسان دیگری هم قرار می دادند .

بر اساس آمارهای غیررسمی ۱۳ درصد جرائم به دست اتباع کشور افغانستان انجام می گیرد. این متهمان به خاطر ثبت نشدن هویت شان از ترس اخراج از کشور به راحتی مرتکب کارهای خلاف می شوند بیکاری آنها نیز مزید بر علت است .

مطبوعات ورسانه ها به ویژه ” برخی از آنها روی افغان بودن متجاوزین به شدت مانور می دهند وحتی خواستار بیرون کردن همه افغانی ها از ایران هستند . سئوال این است که این همه تجاوز وجنایت وشرارت را افغانی ها انجام می دهند ؟

چهارمین تجاوزدر ماه جاری در تهران (۲۲ شهریور –شرق)

…………………………………….

چهار پسر با ربودن دختر ۱۹ ساله تا صبح چندین بار او را مورد آزار جنسی قرار دادند و سپس در محل خلوتی در شهر او را رها کردند .

دختر پس از مراجعه به پلیس گفت : فردی از پشت آیفون خود را راننده آژانس معرفی کرد که بسته ای از طرف یکی از دوستان آورده است وقتی در را باز کردم دوپسر با تهدید چاقو مرا سوار پیکانی کرده وبه خانه ای درحوالی میدان آزادی بردند .

تجاوز به نوجوان ۱۷ساله (۲۳شهریور شرق (

…………………………………..

سه پسر پس ازتجاوز به پسر ۱۷ ساله او را به قتل رساندند !

یکی از دستگیر شدگان می گوید : رامین به خانه ما آمد. ما مشغول تماشای فوتبال بودیم با ورود رامین وسوسه شدیم و او را به زور مورد آزار جنسی قرار دادیم. وقتی شروع به دادو فریاد کرد با چاقو ۳۰ ضربه به او زدیم .

این پسر در اثر خونریزی از بین رفت .( زمزم تهران)

تجاوز به زن متاهل (۲۶شهریور ندای ایران)

……………………………..

زنی ۲۸ ساله ای پس از مراجعه به کلانتری گفت : ساعت ۳ بعد از ظهر درمسیر کیان مهر به مقصد کرج پس از انتظار زیاد سرانجام سوار پرایدی که دوسرنشین داشت شدم . کمی جلوتر دو جوان به عنوان مسافر سوار شدند با تهدید چاقو مرا زیر صندلی خودرو پنهان کردند و آنگاه با دست ودهان بسته مرا در پتویی پیچیدند وبه یک آلاچیق که در آهنی داشت منتقل کردند .

این چهار نفر چندین بار این زن متاهل را مورد تجاوز وآزار جنسی قرار دادند وواورا رها ومتواری شدند .

مثله کردن زن برای خواسته های جنسی (۲۴ شهریور – شرق (

…………………………………………..

مرد قاتل می گوید: فرح درهمسایگی ما، درحال رفتن به خانه اش بود ازاو خواستم که برای کمک به خانه ما بیاید به این طریق اورا فریب دادم وبه خانه آوردم اما او در مقابل خواسته های جنسی من مقاومت وشروع به داد وفریاد کرد. با دست محکم دهان وگلوی اورا گرفتم اونیمه جان روی زمین افتاد. با چاقو به سینه او ضربه زدم وبرای اینکه بتوانم جسد را راحت از خانه خارج کنم سرش را از بدنش جدا کردم واورا تکه تکه کردم وداخل کیسه سیاه رنگی گذاشته وداخل سطل زباله شهرداری انداختم .

فرح به دلیل فقر مالی وخود سرپرست بودن در خانه های اهالی محل نظافت می کرد .

یک جرم شناس گفت : معمولا قتل هایی که انگیزه انتقام ونفرت باشد مجرمان دست به مثله کردن می زنند اما با روبروشدن قتل های این چنین تکه تکه کردن اجساد وارد ابعاد جدیدی شده است !

اسارت یک ماهه دختر ۱۸ ساله (۱۶ شهریور –شرق)

……………………………………………….

آزاده در شکایت به باز پرس گفت : من ساکن یکی از شهرهای غرب کشور هستم به دلیل مشکلات مالی نتوانستم درس بخوانم چند ماه پیش کمیته امام مرا تحت پوشش خود قرار داد . برای شرکت در کلاس های سواد آموزی وکار وارد تهران شدم سوار تاکسی شدم راننده در میان راه پسر جوانی را سوار کرد او کنار من نشست پس از طی مسافتی با چاقو مرا تهدید کرد و مرا به خانه ای برد ودر آنجا به من تجاوز کرد . این پسر به من وعده داده بود که با من ازدواج کند .او صبح ها دست وپای مرا با طناب می بست ودر خانه زندانی می کرد وشب ها با آمدنش مرا مجبور به کار می کرد .

جای امیدواریست که تجاوز شدگان به پلیس مراجعه وتجاوز را پنهان نمی کنند وهم چنین روز نامه ها کلمه تجاوز را به کار می برند در گذشته کلمه آزار اذیت بجای تجاوز به کار می رفت .

خودکشی

……………..

مادری پس از ناکامی در قتل فرزندانش خودکشی کرد (۱۰ شهریور – شرق)

زن میانسالی قصد داشت دوفرزندش را در خواب به آتش بکشد با بیدار شدن پسر ۱۶ ساله اش موفق به اقدام خودکشی دسته جمعی نشد . پس از خاموش شدن آتش توسط همسایگان و آرام شدن اوضاع ، زن به دستشویی رفت وبا خوردن سم سیانور خودکشی کرد . در گزارش هیچ اشاره ای به علت این خود کشی غم انگیز نشده است .

دختر جوانی با سقوط از پشت بام خودکشی کرد (۳۰ مرداد شرق )

……………………………………

سحر ۲۵ ساله در یک مجتمع مسکونی در باغ فیض بدون هیچ صحبتی خود را از پشت بام پرت کرد .

تنها خواسته سحر از مدیر ساختمان این بود که قبل از آمدن خانواده اش جسد او را به محل دیگری منتقل کنند .

اخاذی

…………….

باز هم اخاذی فیلم برداری حادثه آفرید (۱۰ شهریور –شرق)

زن جوانی با هم دستی شوهرش مزاحم خود را به قتل رسانید .

اعظم می گوید : برای فروش موبایلم با مشکلی روبروشدم ویکی از بستگانم علی را به من معرفی کرد وگفت که او مامور ….. است ومی تواند مشکل ترا حل کند او صد هزار تومان از من گرفت تا این مشکل را حل کند . پس از مدتی از من خواست که اورا درخانه ببینم ابتدا مخالفت کردم اما سرانجام در برابر اصرارهای او تسلیم شدم وشبی که همسرم ماموریت بود اورا به خانه دعوت کردم . علی آنشب با تهدید اسلحه به من الکل داد من زمانی به خود آمدم که اودر حال عکسبرداری وفیلم برداری از من بود.

از آن پس علی مرتبا مرا تهدید می کرد که اگر به او پول ندهم سی دی وعکس مرا در شهر پخش می کند چندین بار به او پول دادم دچار ناراحتی اعصاب شدم چاره ای ندیدم جز این که با شوهرم در میان بگذارم .

روز حادثه اورا برای گرفتن یک میلیون تومان به خانه ام دعوت کردم با شوهرم اورا کشتیم .

اسلحه مقتول تقلبی وسی دی در اختیار پلیس قرار گرفته است .

قتل زن ۵۰ ساله با روسری (۳۰ مرداد – شرق )

………………………………

جسد نیمه عریان زن ۵۰ ساله ای داخل اتاق خواب به وسیله روسری که به دور گردنش پیچیده وبا کشیدن دوسر آن ، اورا خفه کرده بودند . این زن تنها ودر تهرانپارس زندگی می کرد .

پسر مقتول یکی از مظنونان حادثه است که بعلت نگهداری مواد مخدر باز داشت شده است .

در جامعه ما حذف معضل های اجتماعی ودر واقع حذف صورت مسئله راحت تر وعملی تر از آموزش و حل آن مسئله است .خیلی مشکلات بر گرفته از اجتماع همچون خشونت ، اعتیاد ، فقر ، ایدز ، استفاده نادرست از ماهواره واینترنت ، انحراف در دوستی با جنس مخالف وووووو باچنین سرنوشتی روبروهستند در حالی که خشونت آموختنی است وبخشی از رفتارهای غیر متعارف زنان ناشی از تبعیض است . این پدیده های اجتماعی نیازمند مشارکت واقعی همه مسئولین وشهروندان است. تنها با دستگیری و امر ونهی واعدام که از سر ناتوانی است ، مشکلی حل نمی شود این اتفاق ها همچنان رشد نجومی خود را طی می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.