همسر آزاری در بوشهر،گزارشی از زهرا جعفریان

زهرا جعفریان- بوشهر:

خشونت علیه زنان به معنای اعمال هر رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب شده و یا با آزار جسمی،جنسی،روانی و ضرر و یا رنج زنان همراه باشد.یکی از شایع ترین شکل این خشونت.خشونت خانگی و یا خشونتهایی از سوی سایرین در مورد آنهاست.

به گفته کارشناسان بیش از ۶۰ زنان درصد زنان در استانهای محروم مورد همسر آزاری قرار می گیرند.این آمار غیر رسمی است اما به هر حال یک هشدار است.هشداری در مورد شیوع پدیده ای که تا کنون هیچ اقدام جدی برای مبارزه با آن انجام نشده و مقابله با ان همانند آسیبهای اجتماعی در حد حرف وطرح باقی مانده است.

(رقیه .ر)۳۷ ساله که ۲۰ سال از زندگی مشترک او با همسرش می گذرد ،می گوید:حاصل ۲۰ سال از زندگی با همسرم چیزی جزکتک.زورگویی،عصبانیت.پرخاش و تحقیر من نبوده است.

وی ادامه می دهد:چندین بار به حالت قهر به خانه پدرم رفتم ولی به خاطر فرزندانم مجبور به بازگشت شدم.

(زهرا.ق)از بوشهر گفت:باوجود داشتن سه فرزند دختر و تاکید دکتر بر عدم

بارداری مجدد(به دلیل بیماری)متاسفانه شوهرم به خاطر علاقه شدید به فرزند پسر،اصرار بربچه دار شدن مجددم دارد .

وی با نگرانی ادامه داد:به خاطر جلوگیری از ازدواج مجدد همسرم ناچاربه تمکین از او هستم.

زنی۴۵ساله که ازذکر نام خودداری کرد گفت:”شوهرم مرد خوبی است اماوقتی مواد مخدر مصرف می کند ،دیگر چیزی نمی فهمد و هر کسی را دم دستش برسد کتک میزند تاحدی که خسته شود ”

وی گفت: زندگی من و فرزندانم همیشه با ترس و وحشت همراه بوده است.این خانم علت عدم مراجعه به مراجع قانونی را شرم و خجالت وترس از دور ماندن از فرزندانش ذکر کرد.

طی مطالعات گسترده ای که توسط مرکز امور مشارکت زنان در۵ استان محروم کشوراز جمله بوشهر صورت گرفته عمده ترین علت خشونت از دید زنان سلطه جویی،زور گویی همسر،دخالت اطرافیان و عصبی بودن شوهر عنوان شده است.

همچنین ۵/۶۲دزصد اززنان وجودقهروآشتی وخشونت راامری عادی پنداشته وقصدجدائی ازهمسرخودرانداشته اند که این خودحاکی ازعدم آگاهی واطلاع زنان ازحقوق خودآنهاست.

یک مشاورخانواده بابیان این که بیشترمراجعه کنندگان به مرکز مشاوره را در بوشهر زنان تشکیل می دهند گفت:۹۰درصدهمسرآزاری هادرخصوص زنان خانه داراتفاق می افتد.

مولائی بااشاره به اینکه پدیده همسرازاری بیشتردرخانواده های دچاراعتیاد,فقر,مشکلات روحی وروانی نمودپیدا می کند,تاکیدکرد:اولین بازتاب همسرآزاری شیوع طلاق است که پس ازآن پدیده خودکشی وافسردگی زنان رادرپی دارد.وی ضمن اعلام این که بیشترین خشونت وهمسرآزاری درمناطق روستائی دیده شده است یکی ازمهمترین دلایل همسرآزاری راناآشنائی زنان به حقوق خوددانست .

این کارشناس مشاوره ادامه داد:درهمه جای دنیامکانهایی باعنوان خانه های امن وجودداردکه زنان قربانی خشونت به آن پناه می برند واین درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی در خصوص ایجاد خانه های امن برای زنان و دختران اعمال نشده است.

کارشناس مرکز بهداشت استان گفت:بحث خشونت خانگی وقتی بیشتر مطرح میشود که زن را به عنوان ایفا کننده نقش کلیدی و مهم در تربیت فرزندان و سلامت روان فرزندان و خانواده بدانیم.مفرد با بیان اینکه خشونت خانگی عوارضی چون اضطراب،افسردگی،وسواس و اختلالات روانی را به همراه دارد ابراز تاسف کرد:براساس مطالعات انجام شده در ۵ استان محروم کشور از جمله بوشهر ۷۰ درصد مراجعه کنندگانی که به متخصصین اعصاب و روان مراجعه میکنند زن هستند.مفرد با بیان اینکه در بسیاری از موارد داشتن فرزند بیشتر از میزان خشونت نمی کاهداظهار داشت:بر اساس مطالعات انجام شده در استان حدود ۸۷ درصد زنان با وجود داشتن فرزند مورد خشونت همسر خود قرارگرفته اند واین امر حاکی از عدم تاثیر وجود فرزندان بر امر خشونت خانگی است.

وی با اظهار تاسف از اینکه برخی از زنان خود را به علت کوتاهی در انجام وظایفشان سزاوار ضرب و شتم میداننداین طرز تفکررا ناشی از نا آشنایی زنان با حقرق خوددانست.

حسین مرادی کارشناس حقوق با بیان اینکه در جامعه امروزی پدیده همسر آزاری دچار نوعی خلا قانونی است،استناد به قوانین و مقررات عمومی را در این خصوص کافی ندانست و گفت:قوانین ما عملا مردانی را که همسرانشان را آزار میدهند، به این کار راغب تر میکند.

وی با بیان اینکه قوانین موجود جوابگوی نیازهای جامعه نیست افزود:هم اکنون همسر آزاری در جامعه ما نوعی جرم بدون مجازات است که همه ان را تقبیح میکنند اما آیا تا کنون مردی به این جرم محاکمه و مجازات شده؟ این کارشناس حقوق افزود:واقعیت این است که در خصوص پدیده همسرآزاری در کشور قانون خاصی وجود ندارد وعموما فقط به توصیه های اخلاقی در قوانین پرداخته می شود.در حالی که در بسیاری از کشورها خشونت خانگی به عنوان جرم قلمداد می شود وبرای آن قوانین خاصی تعین شده است.

قائدمحمدی مشاور خانواده با بیان اینکه متاسفانه تاریخ طولانی خشونت مردان علیه زنان در دنیا باعث شده که در نظر همگان این مساله امری عادی جلوه کندگفت:یکی از دلایل وجود این تابوی خشونت،عدم آگاهی زنان نسبت به مهارتهای زندگی و نداشتن قدرت نه گفتن و ناآشنایی با حقوق خودشان است.وی برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره های قبل و بعد از ازدواج را از مهمترین راهکارها در این زمینه ذکر کرد.

مشاور استاندار بوشردر امور بانوان گفت:پدیده همسر آزاری تنها خاص یک منطقه و یک کشور نبوده و یک مقوله جهانی است که ابعاد وسیعی برای تجزیه و تحلیل دارد.

اکرم وسمقی با بیان اینکه طبیعت خشونت علیه زنان در خانواده ها به گونه ای است که به سرعت تبدیل به عذابی برای خانواده ها میشود اظهار داشت:خشونت استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنها به عنوان فرد و ععضوی موثر در خانواده ها وجامعه می کاهد.

وی با اشاره به اینکه اشکال خشونت علیه زنان در خانواده با توجه به شرایط اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی جوامع با هم متفاوت است ادامه

داد:اعمالی چون ضرب و شتم زنان ،خشونت در روابط زناشویی از دواجهای زود هنگام از جمله خشونتهایی است که در اکثر جوامع علیه زنان اعمال می شود.

مشاور استاندار در امور بانوان با اظهار تاسف از اینکه در ایران با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه بسیاری از موارد خشونت به دلیل ترس از خشونتهای بعدی و متلاشی شدن خانواده،آوارگی و بی پناهی احساس تنهایی و بی سرپرستی و احساس شرمندگی هرگز گزارش نمی شود گفت:اختفای این قبیل جرائم در چارچوب خانواده و پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن و تلاش برای درز نکردن اطلاعات به بیرون خانه دولت و مقامات مسئول را جهت مداخله بی میل می سازد.

وی همچنین فرار از منزل،فحشا،اعیاد،طلاق و بی سرپرستی زنان و کودکان را از جمله عواقب اجتماعی اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست.

وسمقی توسعه آموزش قبل و بعد از ازدواج،اصلاح کلیشه های جنسیتی نادرست،نا برابری جنسیتی و جایگزینی کلیشه های فرهنگی حامی برابری جنسیتی در جوامع،تامین و ارتقائ سلامت و حقوق باروری زنان،افزایش حمایتهای قانونی و خانوادگی و اجتماعی از زنان و توسعه مدیریت زنان را از جمله زمینه های پیشگیری از این پدیده ذکر کرد.

وی در پایان گفت:به هر حال این نکته را نباید فراموش کرد که هرگونه اقدام نسنجیده در ارتباط با حقوق مادی و معنوی زنان میتواند لطمات روحی شدیدی به آنان وارد کرده و به تبع آن بهداشت روانی جامعه را با خطر جدی مواجه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.