مجري ارديبهشت از محدوديت هاي طرح مسائل زنان مي گوید:شنبه هاي سفيد در دفاع از عدل اسلامي

روزنامه اعتماد

محبوبه حسين زاده

ارديبهشت از همان روزهاي اولي که از رسانه ملي پخش شد، موجي از انتقادهاي سايت ها و رسانه هاي محافظه کار را به دنبال داشت. طرح جسورانه مشکلات و مباحث مربوط به زنان آن هم از سوي مجري زني که خود قرآن پژوه است و مي گويد از کودکي با قرآن بزرگ شده، به همان اندازه که توجه و استقبال زنان از قشرهاي گوناگون را به دنبال داشت، بعضي را بر آن داشت تا نسبت به حضور فمينيست ها در رسانه ملي هشدار دهند. همين موضوع باعث کنجکاوي مان شد تا بدانيم چطور مسائل زنان از رسانه ملي با اين رويکرد نوين اجازه پخش دارد. هنوز پيغامم بعد از شنيدن صداي سرزنده و شاد خانم مجري که روي پيغام گير تلفن برنامه است، تمام نشده که خودش گوشي را برمي دارد و براي سه روز بعد قرار مي گذاريم؛ قراري که به دليل مشغله هاي کاري فراوان وي بارها مکانش تغيير مي کند و بالاخره در بعدازظهر گرم يکي از دوشنبه ها پاي مجسمه اميرکبير پارک قيطريه قرار مي گذاريم.وليمراد که مجري اين برنامه است معتقد است اگر امروز ارديبهشت از رسانه ملي پخش مي شود، نتيجه 30سال تلاش و مقاومت زنان ايراني است و سنگري که توسط آنان فتح شده است. او از مخالفان فصل ازدواج لايحه حمايت از خانواده هم هست و معتقد است قبل از بحث حقوق زنان، اسلام است که با چندهمسري بدون اطمينان از اجراي عدالت مخالفت مي کند. در اين گفت وگو فرشته وليمراد از سختي ها و محدوديت هاي طرح مسائل زنان مي گويد و البته پيشنهادي هم دارد؛ «شنبه هاي سفيد براي زنان و مردان، دختران و پسران و همه به حمايت از اصل عدل اسلامي».

– مجري برنامه ارديبهشت کيست؟

فرشته و به شناسنامه توران وليمراد هستم. عضو خانواده يي چهارنفره. همسرم عضو هيات علمي دانشگاه است با دکتراي مکانيک و پسرهايم مهندس شيمي و مهندس هوافضا. در رشته جامعه شناسي تحصيل کرده ام و البته بيشتر از آن در زمينه معارف و مطالعات اسلامي و مطالعات زنان کار کرده ام. موضوعات و مباحث زنان را در داخل و خارج دنبال کرده و مي کنم و خودم هم تحليل و بررسي هايي در اين زمينه دارم.

– از چه سالي وارد صدا و سيما شديد؟

از سال 58 وارد صدا و سيما شدم. ابتدا با آموزش و پرورش و بعد صدا و سيما براي کودکان و نوجوانان کار کردم ولي از نيمه هاي دهه 60 کار هاي من معطوف به موضوع زنان شد؛ تحقيق، نويسندگي، تحليل، توليد ادبي، هنري ، طراحي. نقش و جايگاه زن را در توليدات ادبي و هنري و سينما و سيما بررسي کرده و مي کنم. آخرين کارم در اين زمينه در برنامه خودم بررسي جايگاه زنان توانمند در مجموعه هاي نمايشي و «مرگ تدريجي يک رويا» بود که با استفاده از گوشي نگذاشتند کارم را درست انجام دهم.

– گوشي؟

منظورم مسوولان بالادستي است.

– و اما چرا ارديبهشت؟ انتخاب اين اسم براي برنامه چه دليلي داشت؟

مي خواستم با اسم ارديبهشت بگويم قرار نيست کليشه يي باشيم. پس اسم هم شد غيرکليشه. البته خودم هم متولد ماه ارديبهشت هستم. اين اسم را پيشنهاد دادم چون ماه شکوفايي است. ما در اين برنامه، مباحث و چالش هايي را مطرح مي کنيم و گاه نقدها و اشکالات وارده، چه در ارتباط با موضوع و چه گاه خود بحث، مي خواهيم بگوييم اينها همه به قصد رشد و شکوفايي است. اينها را مثل گرفتن علف هاي باغ ببينند که همه براي بهتر شکفتن است.

– ارديبهشت هر روز از ساعت 12 تا يک بعدازظهر پخش مي شود. برنامه يي تا اين حد روشنگر و جنجال برانگيز چرا نبايد در ساعت پربيننده تري پخش شود يا حداقل در ساعاتي که زنان شاغل و مردان هم بتوانند از اين مباحث استفاده کنند؟

من هم اين مساله را مطرح کرده ام. همين طور بينندگان زيادي که با برنامه تماس گرفته اند. در اين ساعت، زنان تحصيلکرده شاغل و همچنين آقايان که کليه مباحث خانوادگي به آنها هم مربوط مي شود، نمي توانند مخاطب برنامه باشند ولي فعلاً که همين است و بعيد به نظر مي رسد که يک ساعت پربيننده را به ما بدهند.

– به دليل سختگيري در مورد سانسور و…؟

برنامه هايي که در ساعات پربيننده پخش مي شوند امتيازات خاص خود را دارند. در برنامه ما موضوعات مختلفي مطرح شده که هر کدام کلي مساله ساز بوده است، خيلي از حرف هاي نگو گفته شده. کافي است با ديدگاه ها و سليقه هاي بعضي جور درنيايد که درنمي آيد. تعهد ارديبهشت به اسلام و حقيقت و عدالت بيشتر است تا تعهدش به افراد. در جامعه ما هنوز اين مساله جا نيفتاده که انتقاد براي اصلاح است. کسي که در قدرت است کمتر مي تواند اين گونه ببيند. شما ببينيد امروز شعار تحکيم خانواده زياد داده مي شود ولي بياييد بگوييد اين کار راهکار عملي، سياست اجرايي، نقشه، برنامه و طرح در همه ابعاد مي خواهد و از همه مهم تر يک متولي، همين را بگوييد و جداً دنبال کنيد و مسوولان را مورد سوال قرار دهيد. کسي دوست ندارد جداً مورد سوال قرار بگيرد. به خصوص اگر بخواهيد آسيب ها هم ريشه يي ديده شوند، نه موردي. مثلاً موضوع همين لايحه. چقدر بيروني ها بر ما فشار وارد مي کنند که چرا موضوع آسان سازي چندهمسري را در اين لايحه نقد مي کنيم. از شما چه پنهان ما فرهنگسازي و عادي سازي چندهمسري را در صدا و سيما و فيلم ها هم نقد کرده ايم. آنجا هم مي گويند بس است ديگر نگو. اگر انتقاد از اهالي قدرت باشد اصلاً مي گويند چرا مي گوييد. مي پرسيم آيا رواج چندهمسري به تزلزل و تخريب و آسيب در خانواده ها کمک مي کند يا تحکيم؟ آيا چيزي جز نفع مردان پولدار است به عوض در نظر گرفتن منافع همه افراد خانواده؟ مديران و نمايندگان مجلس چقدر از نتايج علمي براي تاييد و ترويج اين موضوع بهره برده اند؟ سوال کردنش هم اشکال دارد.

– به رغم همه مخالفت ها، هنوز جلوي پخش اين برنامه را نگرفته اند؟

هيچ چيز اينقدر ها هم سياه و سفيد نيست. زنان ما در اين 30سال به خيلي جاها رسيده اند. اينها را هيچ کس دودستي به آنها تقديم نکرده است. البته خود انقلاب اصلي ترين بهره را به زنان داد و آن هم اعتماد به نفس بود. انقلاب مثل يک توفان به پا شد. خيلي از معادله ها و نگرش ها را به هم زد. روح خميني اينقدر بزرگ بود که توفان ايجاد کرد و بسترها و راه هاي زيادي باز شد ولي خيلي ها تلاش کردند يکي از اين بسترها را که راه هاي باز شده پيش روي زنان بود ببندند، به ارتجاع و جمود بکشانند و زنان را به کنج خانه ها برگردانند. هنوز هم تلاش مي کنند. اما امام خميني(ره) فردي نبود که اسلام را قرباني کند. او زن را صاحب کرامت و انسان تمام و کمال مي ديد و همين گونه معرفي کرد. بي دليل نبود که روز تولد حضرت زهرا را روز زن اعلام کرد. او بسترهاي اجرايي را قدم به قدم براي رشد زنان و معرفي اسلام با کرامت انساني زن فراهم مي کرد.

نگاه هاي مقابل حضرت امام که در اين مورد با او در تضاد بودند هيچ کدام از بين نرفته اند و صاحبان آن نگاه ها هنوز هستند. وقتي مملکت اسلامي شد آنها هم به اسم اسلام آمدند جلو. چيزي که من در اين 30 سال ديده ام اين است که افراد با نگاه هاي مختلف و حتي جريان هاي سياسي مختلف در همه چيز هم که با هم اختلاف داشته باشند در يک چيز اتفاق نظر دارند و آن هم اين است که به زنان نبايد فرصت داد. همين که دارند زيادشان هم هست.زنان در اين 30سال با پشتکار، سياست، صبوري و مقاومت قدم به قدم با چنگ و دندان جلو آمدند. امروز دختران ما با پشتکار خودشان دانشگاه ها را در دست گرفته اند و البته اين دليل ديگري هم دارد؛ وقتي توانايي هاي زنان را ناديده مي گيرند و آنان را در اداره کشور کنار مي گذارند، فقط يک راه براي بروز و ظهور توانايي هاي آنان باقي مي ماند و آن هم دانشگاه است. به هر حال جلو آمدند و خودشان با پشتکار و تلاش و مقاومت آمدند. کسي تقديم شان نکرد. برعکس اگر کاري به کارشان نداشته باشي اين را هم مي خواهند بگيرند. نمي بينيد روي هر چه زنان دارند انگشت مي گذارند تا آن را بگيرند. از همه مهم تر با انسان بودن زنان که حق تصميم گيري و دخالت در تصميم گيري مسائل جامعه است مشکل دارند. نگاه هاي مقابل و متضاد با حضرت امام را مي گويم.

– آيا مخالفت با برنامه شما فقط در حد رسانه ها و جريان هاي محافظه کار خلاصه مي شود؟ اين موضع گيري ها چه تاثيري در برنامه داشته است؟

خير، خيلي ها سعي مي کنند براي من حد و حدود تعيين کنند. داد و بيدادهايي که راه مي اندازند جدي است. مي گويند چرا اين حرف ها را مي زنيد، چرا ما را زير سوال مي بريد. اگر اين دادها نبود ما شفاف تر از اين مي توانستيم هم مطالبات زنان را مطرح کنيم و هم پاسخ هاي آنها را. اين کارها البته به برنامه صدمه مي زند ولي نه به اصل کار. اگر مي توانستيم بدون خودسانسوري و ميهمان سانسوري مسائل را مطرح کنيم مسلماً نتايج بيشتر و بهتري مي گرفتيم. اگر خودمان مطالبات زنان مان را مطرح نکنيم جامعه بايد کجا اين را مطرح کند و دنبال راه حل بگردد؟ بسياري از مخاطبان از ما تشکر کردند که از طريق اين برنامه به سوالات شان پاسخ داده شده است و واقعاً تا وقتي مشکلي را مطرح نکنيم چگونه مي توانيم به سوالات پاسخ دهيم.

– عکس العمل مديران شبکه در مورد برنامه شما چيست؟

به خيلي از موارد ايراد مي گيرند ولي اين ايرادات علت دارد. وقتي پروبال من را مي بندند و نمي توانم کارشناساني را که خودم تمايل دارم به اين برنامه دعوت کنم بايد خودم بحث ها را مطرح کنم و پيش ببرم.مديران به من انتقاد مي کنند که چرا فقط سوال را نمي پرسم و اجازه نمي دهم کارشناسان در اين مورد حرف بزنند. مساله اين است که من اصلاً مجري نيستم. کسي هستم که 25سال روي مطالبات زنان کار کرده. مسائل زنان از ديدگاه قرآن براي من يک مبحث جدي است و روي اينها حرف دارم. از قبل از مدرسه رفتن با قرآن آشنا شده ام و هنوز اين تحقيقات ادامه دارد. تمام مواردي را که مطرح مي کنم در موردشان حرف دارم و کار کرده ام. از همه مهم تر بحث ها بايد به همان طرف بروند که نتيجه مطلوب حاصل شود. براي من مهم نيست که خودم بگويم يا کارشناس برنامه. البته ترجيح مي دهم از طرف او مطرح شود. براي من پيغام مي دهند که من نبايد در بحث هايم از آيات قرآن استفاده کنم. چرا؟ نگاه اسلام و دستورات اسلام در باب زن يک تصوير بسيار زيبا است در حالي که اصرار دارند اين تصوير را چينشي و گزينشي و حرف ها را يک خط درميان بگويند. هرجا به زنان فرصت داده شده و به نفع زنان بوده کتمان شده و برعکس. من مي خواهم آن بخش هايي که گفته نشده و از همه بدتر قانون نشده و فرهنگسازي هم در آن راستا نيست، مطرح شود.اين برنامه حمايت مديران که مدير گروه و مدير شبکه چهار است را با خود دارد. وقتي حمايت رياست سازمان را از برنامه مي بينم بدون اينکه مجبور به سفارشي کار کردن شوم براي من کافي است و جاي تقدير دارد. من کار فرمايشي نمي کنم و از طرف سازمان دست و بالم بسته نيست و مردم صداقت را در اين برنامه مي بينند، صداقت نه فقط در برخورد رودررو که از آنتن هاي تلويزيون هم مثل يک روح منتقل مي شود. اين برنامه سفارشي نيست. حمايت هاي رياست محترم سازمان جناب آقاي مهندس ضرغامي و مديران مستقيم برنامه را با درايت و روشنفکرانه با خود دارد و اين بيانگر يک نگرش نوين و نگاه مقتدرانه به خود است که در بعضي برنامه هاي ديگر هم ديده مي شود. وقتي نظامي قدرتمند است اجازه نقد و بررسي خودش را مي دهد و رگه هايي از اين نکته را در برخي برنامه هاي ديگر مي بينيم که جاي خوشبختي دارد.

– اولين بار شما را در نشستي که توسط يک سازمان غيردولتي در انتقاد به فصل ازدواج لايحه حمايت از خانواده در فرهنگسراي بانو برگزار شده بود، ديدم. خود شما به عنوان فعال حوزه زنان در مورد اين لايحه چه نظري داريد.

اين لايحه نکات مثبت و منفي ديگري هم دارد که جاي بحث دارد. نکته اصلي من اين است که اينها مي خواهند به اسم اسلام چندهمسري را ترويج کنند که من با اين موضوع مساله دارم. نکته اين است که در اسلام عدالت اصل است و در اين باب به خصوص مي گويد اگر مي ترسيد عدالت نکنيد پس يکي يعني تک همسري. ما اول بايد براي اجراي عدالت در خانه ها قانون بنويسيم نه براي چندهمسري. دفاع از اصل عدالت در اسلام ما را وادار به مخالفت با اين موضوع مي کند قبل از اينکه حقوق زنان به مخالفت وادارمان کند. مي گويم چرا. اول اينکه ما نمي توانيم اصول را قرباني شرايط خاص و احکام خاص کنيم. در اسلام عدالت اصل است و چندهمسري فرع. قرآن در آيه يي که در مورد ازدواج مجدد هست توصيه مي کند که بايد خاطرتان از اجراي عدالت راحت باشد در غير اين صورت يک همسر. ما هنوز به اين مرحله نرسيده ايم پس طرح اين مساله امروز با اين وضع قوانين و خانواده هاي ما از اساس مخالف حرف اسلام است، آن هم به اين شکل و تا اين حد بي قيد و بند.فرمايش قرآن به ترس، از ترس عدم اجراي عدالت است و به همين دليل ممانعت از چندهمسري را مطرح مي کند. پس شرط اول اين است که اينقدر قانون و فرهنگسازي و اهرم هاي قدرت و تضمين اجرايي داشته باشيم تا خاطرمان جمع شود که از عدالت منحرف نمي شويم. اينها همه بسترهاي قانوني و حقوقي و فرهنگي و به خصوص ضمانت اجرايي براي برقراري عدالت مي خواهد، اينقدر که ترس از عدم اجراي عدالت نباشد. آيا الان جامعه ما در اين شرايط است؟ امروز خلأهاي قانوني ما به قدري است که نمي توانيم بگوييم در خانواده ها، عدالت اجرا مي شود و هيچ حقي از زنان و کودکان تضييع نمي شود. هم قوانين به اندازه کافي نداريم تا در خانواده ها اجراي عدالت بشود و هم اينکه به اندازه کافي در اين مورد شفاف سازي صورت نگرفته است تا خيال مان از تضييع نشدن حقوق زنان راحت باشد. بگذريم از اينکه سفارش قرآن به درون خانه ها احسان است، بالاتر از رابطه عادلانه.دومين مورد درباره بحث ازدواج مجدد مردان، بحث کودکان است. مردان چقدر وظيفه پدري خود را خوب و درست و کامل انجام مي دهند. بچه ها پدر مي خواهند. تربيت کودکان به نقش پررنگ پدران به عنوان مسوول خانواده بستگي دارد. آيا ما در اين مورد قانوني داريم تا مردان اين وظيفه قانوني شان را درست انجام داده باشند؟ بسياري از آسيب هايي که به جامعه وارد مي شود به دليل نقش کمرنگ پدران در خانواده ها و در تربيت فرزندان است. عدالت ايجاب مي کند کودکان درست تربيت شوند و اين حق کودکان است. نقش والدين در تربيت کودکان مهم است و به همين دليل است که مي گويم در جايگاه قانون، عدالت در خانواده تعريف نشده است.

-ازدواج مجدد يک موضوع فرعي و حاشيه يي براي مسائل و شرايط خاص است. براي اين امر حتي بايد ديد حکمت اين آيه و حکم چه بوده است و آيا آن شرايط و حکمت که حکم را ايجاب مي کرده است امروز به قوت خود باقي است؟

در اسلام اصل بر عدالت است و مجلس بايد آنقدر قانون تصويب کند که حتي قاضي ها نتوانند سليقه يي عمل کنند و ارتباط زن و شوهر بر اساس عدالت باشد. عدل، اصل اسلام است و هنوز در جامعه ما زمان ارائه طرح براي ساده کردن و رواج ازدواج مجدد نيست. زن در خانواده چه حق و حقوقي دارد و بچه ها چه حق و حقوقي دارند. اينها است که اول بايد تثبيت شود.بحث ديگر مسائل جمعيتي است. از سال 35 تاکنون متولدان زن ما کمتر از مردان بوده است و تعداد زنان در آمار، حتي به تفکيک سن کمتر از مردان است. با ترويج ازدواج مجدد بالانس ازدواج هم در جامعه برهم زده مي شود.

– اما گفته مي شود اين طرح براي حمايت از زنان بي سرپرست است،

يک آسيب اجتماعي را که با ايجاد ده ها آسيب ديگر حل نمي کنند. به علاوه آيا آماري دارند که چه تعداد از اين زن ها به دليل عملکرد بد همسري مردشان بي سرپرست شده اند؟ بعضي به اين دليل است که شوهرشان دنبال زن ديگري رفته. يا اعتياد که اصل مشکل بايد برطرف شود. با آمار نشان دهند که چه تعداد از مرداني که ازدواج مجدد انجام داده اند زن بي سرپرست گرفته اند چه تعداد دختران جوان تر؟ با آمار نشان دهند مرداني که به دنبال زن ديگر رفته اند با زن و کودکان خودشان چه کردند؟ آيا آنها را بي سرپرست يا بدسرپرست رها نکردند؟ آن مردان اگر زن بي سرپرست بچه دار گرفتند با بچه هاي آن زن چه کردند؟ مردي که بچه هاي خودش را به حالت نيمه سرپرست يا بي سرپرست رها کرده مسلماً پدر خوبي براي بچه هاي آن زن بي سرپرست نيست و باعث مي شود آن بچه ها که بي پدر بودند بي مادر هم بشوند.فايده علم در جامعه چيست؟ علم به برنامه ريزي، آينده نگري و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي کمک مي کند. اين همه در اسلام حرف از علم زده شده است. قانونگذاران هم بايد از علم به عنوان ابزار استفاده کنند. ما از مجلسي حرف مي زنيم که در راس امور است. اين شکل مطرح کردن ازدواج مجدد مرد به نوعي که در اين لايحه مطرح است نشان مي دهد قانونگذار ما، زن را آدم نمي بيند، يک انسان با حقوق کامل انساني نمي بيند. چقدر از علم جامعه شناسي يا روانشناسي خانواده براي نوشتن يا بررسي اين لايحه استفاده کرده اند. شوخي نيست مي خواهند چندهمسري را اشاعه دهند. نتايج کار کارشناسي شان را به ما هم بگويند.ما در معرض رشد رفتارهاي مخاطره آميز در جوانان هستيم. رواج چندهمسري چه تاثيري روي جوانان ما مي گذارد؟ قانونگذاران بايد به فکر چند سال بعد و تاثيرات درازمدت اين لايحه هم باشند. رفتارهاي مخاطره آميز در جوانان ما به دليل نااميدي هاي شغلي، تحصيلي، خانوادگي، درآمد و به دليل شفاف نبودن آينده شان، در حال رشد است و اين نااميدي آنها را به سمت رفتارهاي مخاطره آميز سوق مي دهد. نرخ رشد آسيب ها رو به افزايش است. بايد به اين مساله توجه شود که ما در شرايط خطر هستيم و زنگ خطر خانواده ها در ارتباط با جوانان به صدا درآمده است. بايد مشکلات جوانان از بستر خانواده و با قانونگذاري حل شود. آيا الان جامعه ما در مورد ازدواج جوانان مشکل دارد يا ازدواج مجدد مردان پولدار؟خانواده يک نهاد است پس بايد همه جانبه به آن نگريسته شود. تزلزل و تخريب و آسيب اين نهاد خود باعث آسيب جامعه و سلامت خانواده باعث سلامت جامعه مي شود. نمي توان به اين سادگي براي هديه دادن به مردان پولدار قانون تصويب کرد. تصويب اين قانون به خانواده هاي جوان که در آينده تشکيل مي شوند چه لطمه يي مي زند. اولين اثرش اين است که دختران جوان با حس بدبيني ازدواج مي کنند و هنوز پسران گناهي نکرده بايد جريمه و مجازات شوند چون دختران در برابر آنان گارد خواهند گرفت.

پسران جريمه خطاي مردان پولدار را بايد بدهند.موضوع ديگر اين است که با ازدواج مجدد مردان، عملاً به زنان اول گفته مي شود که به درد زندگي و روابط زناشويي نمي خورند. اين زنان چه آسيبي از اين موضوع مي خورند و چه عکس العملي؟ زني که هويت جنسي اش در خانواده پايمال شده است از هر طرف در معرض آسيب قرار مي گيرد. آيا او به دنبال ثابت کردن توان خود يا ارضاي خود از نظر روحي نمي رود؟ اگر هم نرود با افسردگي، اضطراب و بيماري هاي رواني يا روان تني که در انتظار او است چه خواهد کرد؟ چنين مادري که مورد ظلم قرار گرفته چه مادر و چه مربي براي فرزندانش خواهد بود؟ازدواج مجدد يعني تنوع خواهي در ارتباط جنسي و وقتي قانوني مي شود يعني تنوع طلبي براي مردان قانوني مي شود و در زنان احساس خيانت همسران يعني عدم امنيت رواني در روابط زناشويي و اين يعني نابودکردن اعتماد که اساس ارتباط زوجيت است.

– فکر مي کنيد ارديبهشت تا کي به کار خود ادامه مي دهد؟

کار من مثل حرکت بر لبه يک تيغ تيز است. نه مي توانم رضايت بدهم که در برنامه هايم طرح مساله نکرده باشم و تلاش مي کنم در هر برنامه، مساله يي از مسائل زنان مطرح شود و نه اينکه مي توانم برنامه يي بسازم که فردا آن را تعطيل کنند. اگر امروز ارديبهشت هست نتيجه 30 سال مبارزه و مقاومت و تلاش زنان و مردان خدامحور و نه خودمحور است؛ زنان و مردان عاشق خميني نستوه. اين برنامه تعلق به همه زنان ايراني دارد. مال من نيست، من فقط يک سخنگو و يک امانتدارم. قرار است که سطح ارديبهشت بالاتر برود نه پايين تر. شايد اگر برنامه را از من بگيرند تا کنترل شده و با چارچوب و بستر ديگري به آن ادامه دهند آن برنامه ديگر اين ارديبهشت نخواهد بود. اگر هم گرفتند ما که از کار نمي نشينيم کما اينکه تا امروز ننشسته ايم. به هر حال در برنامه يا با افتخار مي مانم يا با افتخار مي روم. خدا به همه ما کمک کند اين توان را پيدا کنيم که اسلام و عدالت را به پاي مصالح فردي و دنياطلبي قرباني نکنيم.

– اي کاش روزي را شاهد باشيم که قانونگذاران ما براي رفع تبعيض هاي قانوني از زنان تلاش کنند.

مي خواستم اين پيشنهاد را به همه زنان و مردان، دختران و پسران، دانشجويان و اسلامجويان بکنم که بياييم در دفاع از عدالت اسلامي کاري کنيم. کاري که کمک کند تا عدالت خواهي و عدالت محوري يک تقاضاي ملي شود. انقلاب به ما اين درس را داد که هميشه در صحنه باشيم و نظارت داشته باشيم. امروز دفاع از عدالت ما را وامي دارد تا جلوي قانوني شدن رواج چندهمسري بايستيم، فردا حرفي ديگر و موضوعي ديگر. لباس يک رسانه است؛ رسانه يي براي ابراز نظر. درست است ما نماينده انتخاب مي کنيم ولي کسي نگفته نمي توانيم براي آنها پيام بفرستيم يا نتوانيم بر کار آنها نظارت داشته باشيم. مي خواهم پيشنهاد شنبه هاي سفيد را به دفاع از اصل عدالت در اسلام بدهم که امروز پيامي براي نمايندگان هم هست. شنبه ها روز پيامبر است، پس شنبه ها بخشي از لباسمان را سفيد انتخاب کنيم براي دفاع از اصل عدل؛ براي نشان دادن آرزويي مشترک يعني آرزوي عدل و رفع نابرابري ها. سفيد رنگ نور است، رنگ صلح، رنگ بي رنگي، رنگ خدا، رنگ حج. مي توانيم شنبه هاي سفيد را به عنوان يک حرکت جمعي، صلح آميز و پيامي شفاف آغاز کنيم. شايد بخشي از لباس، شال، روسري، کيف و کفش و جوراب و حتي تکه يي پارچه سفيد به عنوان دستبند يا يک چفيه بسيجي روي لباس به نشان يک ابراز نظر هم به خودمان هم به ديگران.

– حرف آخر؟

از همه تشکر مي کنم، هم آنها که با حمايت هايشان ما مانده ايم، هم آنها که با راهنمايي هايشان باعث تقويت کارند، هم آنها که با تشويق هايشان باعث دلگرمي مي شوند و هم آنها که با حمله هايشان نشان مي دهند راه را درست انتخاب کرده ايم. از خدا هم طلب هدايت به راه او و توفيق خدمتگذاري در راه او را دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.