۲۴سال حبس در انتظار صبا کردافشاری

شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای صباکردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرد. صبا کردافشاری خردادماه امسال با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود مواجه شد. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

جرم صبا کردافشاری که ۲۱ سال دارد برداشتن حجاب، اعتراض به حجاب اجباری و همکاری با کمپین چهارشنبه های سفید است که به خاطر این فعالیت ها با عنوان اتهامی «اشاعه فساد» روبرو شده است.

به گزارش هرانا اساس این رای که طی هفته گذشته به وکلای مدافع خانم کردافشاری ابلاغ شده است، شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری را رد و حکم ۲۴ سال حبس تعزیری وی را تایید کرده است.

همچنین به گزارش بی بی سی فارس آقای تاج ، وکیل مدافع صبا کردافشاری از “ابلاغ دوباره حکم با وجود برائت” از مهم‌ترین اتهام ابراز تعجب کرده و گفته که حکم برائت صبا کردافشاری را شخصا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دریافت کرده بود. به این ترتیب خانم کردافشاری می‌توانست پس از گذراندن هفت سال و نیم از زندان آزاد شود.

وکیل خانم کردافشاری بعد از مراجعه به دفتر اجرای احکام دادسرای ارشاد متوجه شده “مفاد دادنامه تجدیدنظر” که بر اساس آن موکلش تبرئه شده بود، “تغییر کرده است.”