سالن هاي خالي از مد ،گزارشی از نمايشگاه بين المللي مد و لباس در تهران ،ترانه بنی یعقوب

موكتهاي يكدست قرمز رنگ سالن و غرفه هائي كه بيش از اندازه خالي به نظر مي آيند اولين چيزي است كه نظرت را در اولين نمايشگا بين المللي مد و لباس به خود جلب مي كند.اين نمايشگاه كه از روز سوم دي ماه رسما افتتاح شده تا 6 دي ماه به كار خود ادامه مي دهد .نمايشگاهي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و توسط يك شركت خصوصي در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي به منظور تحول در صنعت مد ايران برگزار شده است .

مسئولان برگزاري نمايشگاه پيش ازبر گزاري ان گفته بودند كه اين نمايشگاه برخلاف نمايشگاههاي قبلي كه براي مد برگزار شده و از طرح‌ها و لباسهائي استفاده كرده بود كه به هيچ وجه امكان استفاده از آن در جامعه وجود نداشت در اين نمايشگاه لباسها ، با توجه به شئون اسلامي طراحي و براي جامعه قابل استفاده است .

بر گزاركنندگان البته منظورشان برگزاري نمايش هاي زنده لباس و نمايشگاه توسط امور بانوان استانداري تهران است كه با نام زنان سرزمين من چند دوره در تهران برگزار شده است .

سالن 8و 9 نمايشگاه بين المللي محل عرضه محصولات اين نمايشگاه است محصولاتي كه طبق قوانين شركت نمايشگاهها فقط براي بازديد و نه فروش نمايش داده مي شد .

ساعت 10صبح است و جمعيت نسبتا زيادي براي بازديد در راهروهاي نمايشگاه قدم مي زنند . بازديدكنندگان بيشتر جوان هستند و با اشتياق زياد سراغ غرفه ها مي روند .به انتهاي سالن كه مي رسي خيلي زودمي فهمي كه غرفه ها با محصولات اندكي پر شده اند . بسياري از غرفه ها نيزدر انتهاي سالن خالي رها شده اند .

همان ابتداي سالن غرفه كشور اكراين به چشم مي خورد يكي از دو كشور خارجي كه به همراه تركيه در اين نمايشگاه حضور دارد . غرفه كوچك است و با چند روميزي و شال گردن كه خيلي زياد به دست دوزي هاي سنتي ايران شباهت دارد تزئين شده است .

غرفه هاي ديگر بيشتر لباس هاي زنانه سنتي عرضه مي كنند. يك غرفه بزرگ لباسهاي زنانه در ميان ساير غرفه ها خودنمائي مي كند. مهلا زماني طراح لباس كه سال هاست طراحي لباسهاي سنتي را بر عهده دارد مسئول اين غرفه است .

كمي كه از اين غرفه دور مي شوي غرفه اي را مي بيني كه اسپري و عطر هايش را به معرض نمايش گذاشته ؛پسر جواني كه مسئول غرفه است آدرس فروشگاهي كه مردم مي توانند همان محصولات ارايشي را از ان تهيه كنند ارائه مي دهد .

يكي از بازديد كنندگان با تعجب از صاحب غرفه مي پرسد :” نمايشگاه مد و لباس چه ربطي به اسپري و عطر دارد .مسئول غرفه كه خنده يك لحظه از لبانش دور نمي شود مي گويد : “به هر حال عطر و ادكلن هم نوعي مد است .” بازديد كننده زير لب غر غر مي كند و از غرفه دور ميشود .

به سمت ديگر سالن كه مي روي از اين صحنه ها زياد مي بيني غرفه هائي كه وجودشان چندان توجيهي با نمايشگاه مد و لباس ندارد . يكي از غرفه ها پر از شيريني است . شيريني هاي خوش اب و رنگي كه در بسته بندي هاي زيبا ارائه شده اند كنار شيريني ها كارت كوچكي ديده مي شود كه نام عرضه كننده را معرفي مي كند . كمي ان سوتر زني هندوانه اي را به شكل گل طراحي مي كند چند زن دورش را گرفته و به نحوه تغيير هندوانه به گل خيره شده اند . غرفه پر است از تصاوير سفره ارائي صاحب غرفه اما سرش را از هندوانه اش بلند نمي كند و به دقت با كاردك كوچكي كه شبيه سوزن است هندوانه اش را شكل مي دهد .

يكي از غرفه ها با دود و مه زياد اطرافش بازديد كنندگان بيشتري دارد . طراحان لباس درباره لباسهايشان به بازديد كنندگان توضيح مي دهند يكي از آنها آدرس خانه اش را به بازديد كنندگان مي دهد .

نرگس طباطبائي يكي از اين طراحان است. غرفه اش پر است از لباسهاي رنگارنگ و محلي او مي گويد :”من عاشق رنگ و لياسم اين كار را انتخاب كردم تا سليقه مردم را نسبت به خريد لباس تغيير دهم چرا مردم انقدر رنگ تيره مي پوشند و از رنگ هاي روشن اجتناب مي كنند . مگر اين لباسها چه عيبي دارد هم پو شيده اند و هم زيبا .
چند دختر بازيد كننده به لباسهاي اين غرفه نظري مي اندازند .”اين لباسها را كه نمي شود در خيابان پو شيد نه قشنگند و نه مناسب خيابان گشت ارشاد با ديدن چنين لباسهائي زود دستگيرمان مي كند ”

طباطبائي اما اين عقيده مردم را تصور مي داند :مردم به پو شيدن لباسهاي يك جور كه فرم هاي يكساني دارند عادت كرده اند در حاليكه اين لباسها هيچ موردي ندارند . جوانان عادت كرده اند فقط به سراغ مارك هاي معرف بروند و با قيمت هاي گزاف لباس بخرند .با اين روند صنعت پارچه كشورمان نابود مي شود بايد ذهنيت مردم را نسبت به لباسهاي ايراني تغيير داد .”

برخي از مارك هاي معروف هم در اين نمايشگاه غرفه دارند ماركهاي معرو ف ايتاليائي و فرانسوي نقش پر رنگ تري در اين ميان دارند . بيشتر ماركها همان هائي هستند كه فروشگاه هاي پر زرق و برق شان را در شهر تهران مي بينيم .
مينو پايدار طراح لباس و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در يكي از غرفه هاي اين نمايشگاه نشسته است در اين غرفه به جز دو لباس سنتي لباس ديگري به چشم نمي خورد. او خود لباس سنتي طوسي رنگ زيبائي بر تن دارد .
معتقد است ايران در صنعت مدسازي خيلي ضعيف نيست و تنها كانال ارتباطي بين دو بخش دانشگاهي و صنعت مان ضعيف است كه موجب شده تا كنون پتانسيلهاي دانشجويان طراحي لباس شكوفا نشود .”
او وجود انجمن طراحي لباس را در حل اين مشكل مهم مي داند :”انجمن طراحي لباس يك تشكل تخصصي است و مي تواند از اين قشر حمايت كند و رابطه بين دو بخش را تقويت كند .در تمام دنيا مركز مدي وجود دارد كه استاندارها را به تمام اسپانسرها ارائه مي دهد ما اگر از چنين مركزي حمايت كنيم مي توانيم مدي ارائه دهيم كه با وجود استانداردهاي روز هويت ايراني هم داشته باشد .”

. پايدار مي گويد :”با برگزاري اين نمايشگاه معلوم شد كه بالاخره دولت به اهميت مدسازي رسيده است . اين نمايشگاه باهمه ضعف هايش قوت هائي هم دارد و ان اينكه طراحان در ان توانستند خود را مطرح كنند ولي ضعفهاي آن بيشتر به دليل برنامه ريزي نادرستش بود كه خيلي از طراحان فرصت حضور در آن را نيافتند .”
زرق و برق بيش از حد يكي از غرفه هائي كه در آن جواهرات يكي از مارك هاي معروف نمايش داده مي شود جمعيت زيادي را به خود جلب كرده است يكي از طراحان لباس حضور اين ماركهاي معرف را براي اعتبار نمايشگاه مفيد مي داند .

دو دختر جوان كه خيلي زود بازديد از نمايشگاه را تمام كرده اند گلايه كنان مي گويند :” همه نمايشگاه مد و لباس همين دو سالن بود . دو سالني كه هيچ چيز جديدي نداشت .اگر از يك پاساژ ديدن مي كرديم خيلي بيشتر از اينجا طرح هاو مدهاي متفاوت مي ديديم . ”

دوست همراهش با ناراحتي سخن مي گويد :”مسئولان چه توقعي از ما دارند اينكه اين طرحها را به جاي لباسها ي مارك دار قبول كنيم. نمايشگاهي كه فروشگاههاي داخل خيابان رادوباره به ما نشان مي دهد چه ارجحيتي به پاساژ ديدن دارد ؟”

چند زن پرس و جو كنان از برگزاري شو زنده لباس مي پرسند نمايشي كه پيش از برگزاري نمايشگاه مسو ولان وعده برگزاري اش را داده بودند . اماابولفضل محمد خاني دبير جشنواره بين‌المللي مد و لباس برگزاري آن را در روزهاي نمايشگاه ممكن نمي داند :”با اينكه شركت نمايشگاهها اجازه برگزاري شوي زنده را پيش از بر گزاري داده بود اما اكنون مكان مورد نظر را به ما اختصاص نداد ه اند .”
به گفته او برگزاري اولين نمايشگاه مد به صورت رسمي اتفاق بزرگي بوده؛ و هر چند ضعف هاي زيادي داشته اما به عنوان اولين كار قابل قبول بوده و در سالهاي اينده نيز نتايج بهتري مي يابد .

دو دختر جوان سالن نمايشگاه را ترك مي كنند يكي در گوش ديگري مي گويد نه در اينجا هم لباسهاي مورد نياز و دلخواه ما عرضه نشد بهتر است به همان پاساژهاي مشهور شهر سري بزنيم .

به نقل از روزنامه همشهري ،چاپ عصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.